Chceme zpívat, taky hrát, společně se radovat…

masopust10Navzdory tomu, že se v Letňanech konaly poslední masopustní průvody naposledy v padesátých letech minulého století, podařilo se vedení městské části tuto hezkou tradici letos obnovit. Na první novodobý masopust, který se konal v sobotu 25. února, se těšilo a nenechalo si ho ujít opravdu hodně obyvatel Letňan. Společně s účinkujícími hudebníky a tanečníky, s dětmi a učiteli ze základních škol a se zástupci městské části se zúčastnili nejen ranního průvodu masek, ale i odpoledního programu na Staré Návsi.

Akce začala po půl jedenácté před radnicí. Tady zahrály a zazpívaly děti ze souboru HRAJETO a mluvčí masek Dr. Lenka Pospíšilová požádala starostu Mgr. Ondřeje Lněničku o povolení k provádění masopustní koledy: „Vážený pane starosto, dovoluji si před Vás předstoupiti a za všechny poctivé občany Letňan Vás pozdraviti. Rádi bychom povolení k masopustu oslavení. Chceme zpívat, taky hrát, společně se radovat….“ Se slovy: „Masopustní právo Vám uděluji, na buben hrát se zavazuji. Pojďme nyní do průvodu, nemusíte pít jen vodu…“, předal starosta právo – ozdobené žezlo – mluvčí masek, přijal buben a paličku a nabídl přítomným divákům a hlavním aktérům scénky malé občerstvení.

Číst dál: Chceme zpívat, taky hrát, společně se radovat…

Starou Náves zaplní masky i muzikanti

STR4 TEMA_MASOPUSTNavzdory tomu, že se v Letňanech konaly veselé masopustní průvody a tancovačky naposledy v padesátých letech minulého století, nebyly úplně zapomenuty a vedení městské části se rozhodlo tuto hezkou staročeskou tradici obnovit. Poslední únorovou sobotu tak budete moci v okolí radnice a na Staré Návsi potkat nejrůznější masky – třeba masopustní kobylu, nebo medvěda s medvědářem, kostlivce či šašky… Samozřejmě nebudou chybět ani vepřové hody, farmářské trhy nebo vystoupení folklórních souborů, cimbálovky a pravého pouťového orchestru!

Pátrat v Letňanských kronikách po zmínkách o lidových slavnostech je činnost víceméně marná. Zdá se, že naše městská část byla ve své novodobé historii spíše průmyslovou oblastí, v níž církevní ani světské svátky nehrály tak významnou roli, jako v jiných regionech. Ani kostel Letňany nemají, a tak věřící museli chodit na Prosek nebo do Čakovic.

Letňanští se uměli dobře bavit

Samozřejmě to neznamená, že by v Letňanech nevyvíjely svou činnost různé kulturní spolky a instituce, pořádaly se bály, posvícenské zábavy a ochotnická představení. I v dnešní době, směřující spíše k individuální zábavě, navštěvují děti i dospělí pěvecká, divadelní i sportovní sdružení, a stejně tak tomu bylo i v minulosti.

Číst dál: Starou Náves zaplní masky i muzikanti

Jste zde: Úvod > Téma měsíce