V Letňanech vyroste školní gigant pro devět stovek žáků

„Jako bývalý učitel a ředitel jsem rád, že osmnáctka bude mít novou školu,“ říká starosta Ivan Kabický

STR8 TEMA SKOLNI GIGANT 1Počet obyvatel naší městské části v posledních letech skokově roste a s ohledem na plánovaný počet nově postavených bytů a domů růst jen tak nepřestane. To s sebou samozřejmě přináší i zvýšený tlak na místa v předškolních zařízeních a školách a vyšší poptávku po volnočasových aktivitách pro děti.

Kritickou situaci v mateřinkách se městské části podařilo zvrátit, teď se ale začnou předškoláci pomalu „přelévat“ do základních škol…

„S nárůstem počtu školáků počítáme. Už v roce 2010 jsme si nechali vypracovat sociodemografickou studii, podle níž by v Letňanech – podle střední varianty prognózy vývoje počtu obyvatel – mělo v roce 2020 žít až sedmadvacet tisíc obyvatel, z toho přibližně tři tisíce ve věku od sedmi do patnácti let. Proto se chystáme postavit novou školu,“ řekl k budoucnosti „osmnáctky“ a jejího školství starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický.

„Často vzpomínám na léta, kdy jsem byl ředitelem na Tupolevce, jsem proto opravdu rád, že máme dárek v podobě přístavby právě pro tuto školu, i když ve finále to samozřejmě bude dárek pro celé Letňany,“ doplnil.

 

Přístavba s parametry menší školy

Projekt společnosti Arch Design počítá s přístavbou dvou budov u Základní školy Tupolevova – objektu s učebnami a proskleného „tunelu“, který spojí nové křídlo školy se stávajícími budovami. V nově vybudovaném pavilonu bude k dispozici devět tříd a dvě odborné učebny, ale budou tu také kabinety a zázemí pro pedagogy a žáky.

V přízemí spojovacího „tunelu“ budou umístěny šatny s kapacitou 270 skříněk, v prvním poschodí pak vznikne herna, která bude moci sloužit jako víceúčelový prostor. V projektu je pamatováno i na novou jídelnu, ta bude umístěna ve druhém patře této části přístavby a díky prosklené stěně s dveřmi „jen“ rozšíří kapacitu stávající jídelny. Dostavbou nového pavilonu a spojovacího „krčku“ se mezi jednotlivými objekty školy vytvoří vnitřní atrium určené jako odpočinková zóna k posezení a nenáročným dětským aktivitám.

„V projektu je pochopitelně pamatováno i na inkluzi, to znamená, že škola bude bezbariérová a bude vybavena výtahem a toaletami pro vozíčkáře,“ dodal ke zpracovanému projektu Ivan Kabický. „Odhadované náklady na tuto přístavbu – která je určena pro nové letňanské školáky – včetně interiérového zařízení činí přibližně 85 milionů korun.“


S přípravou se už začalo

V závěru loňského roku městská část zadala zpracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení a zároveň začala s vypracováním žádosti o spolufinancování projektu z Evropských fondů. Do konce března 2017 pak bude žádost podána.

V případě přiznání dotace bude vypsáno otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební práce by mohly být zahájeny příští rok na jaře. Pokud všechno půjde hladce, bude provoz v nové škole, resp. v nové přístavbě Základní školy Tupolevova, zahájen na začátku školního roku 2019/20.

 

Nejde ale jen o budovy

„Stejně jako městská část tím, že rozšířila stávající a vybudovala nové školky, postavila na nohy předškolní vzdělávání, připravuje i dostatečné kapacity pro poskytování základního vzdělání. Ale nemyslíme jen na budovy a učebny, například v letošním roce je prioritou rozpočtu osmnáctky dokončení revitalizace všech školních sportovišť, která jsou už nyní v odpoledních hodinách, tedy po skončení vyučování, přístupná veřejnosti. Díky tomu bude možno v jakékoli části Letňan využívat kvalitní sportoviště, a to prakticky k jakémukoli druhu sportu,“ přiblížil starosta Kabický aktuální záměry městské části.

Povídání o budoucnosti letňanského školství pak uzavřel přáním: „Nezbývá, než popřát stávajícímu řediteli Základní školy Tupolevova šťastnou ruku při výběru nových kolegů a konsolidaci pedagogického sboru, neboť po naplnění celé plánované budoucí kapacity bude řídit školní gigant s takřka devíti stovkami žáků a více než šedesát učiteli. A to nebude jednoduché.“

S využitím podkladů poskytnutých OHSI ÚMČ Praha 18 připravila -red-

Ilustrace společnost Arch Design a archiv redakce

 

Přístavba ZŠ Tupolevova

•  kapacita: 270 žáků

•  nový pavilon: 9 tříd a 2 odborné učebny, kabinety, zázemí pro učitele a žáky

•  spojovací „tunel“: šatny pro 270 dětí, jídelna, herna/víceúčelový prostor

•  mezi budovami vznikne uzavřený „dvůr“ určený pro relaxaci

•  plánované náklady: stavba cca 70 mil. Kč, interiérové vybavení cca 15 mil. Kč

•  plánovaný začátek výuky: školní rok 2019/20

 

STR8 TEMA SKOLNI GIGANT 2

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > V Letňanech vyroste školní gigant pro devět stovek žáků