Od první dvouletky až po léta sedmdesátá

seriál 710. výročí založení Letňan (5. díl)

STR4 710 VYROCI ZARI 2017 1

Zastávka trolejbusové linky č. 58 u Letova ve směru od Proseku

Po válce, jež zdecimovala obyvatelstvo, i náletech, které zase poničily zdejší usedlosti, domy a komunikace, se Letňany a Letňanští obdivuhodně rychle vzchopili.

Už v letech 1946 a 1947 (tedy během prvního dvouletého hospodářského plánu) se tu začalo budovat, do první cihlové bytovky se nastěhovali důstojníci z kbelského letiště na začátku padesátých let.

Ještě v polovině minulého století byly Letňany poklidnou obcí. Ne nadlouho… Vedle výzkumného ústavu se v jejich katastru nacházely dvě velké letecké továrny, a přestože mnoho Letňanských dojíždělo za prací do Prahy a okolních obcí, bylo třeba řešit ubytování zaměstnanců zmíněných podniků.

Avia se v té době zaměřovala s bytovou výstavbou na nedaleké Čakovice, první bytovky tady tedy vybudoval Rudý Letov. Úplně první družstevní dům, na který o dekádu později navázalo celé sídliště, byl postaven nedaleko školy, domov v něm našli nejen Letováci, ale i rodiny několika zaměstnanců Avie.

 

Trolejbus číslo 58

S rozvojem obce i expanzí bytové výstavby a nárůstem počtu obyvatel se objevily další problémy, které bylo třeba řešit. Tím prvním byla doprava do/z Prahy, druhým pak zásobování.

V padesátých letech proto dostal zelenou projekt, který už za války rozjeli Němci – a sice vybudování trolejbusové linky. Osmapadesátka z Libně přijela do Letňan a Čakovic poprvé 24. srpna 1952. A zajížděla sem dalších 13 let. Propad ulice Nad Krocínkou v roce 1965 však znamenal konec této linky; její provoz už nikdy nebyl obnoven a trolejbusy do Letňan byly nahrazeny autobusy.

Až do roku 1985 však bylo spojení obce s Prahou nedostatečné – linek bylo málo a jejich intervaly byly dlouhé.

 

Druhý obchod až v 60. letech

Jak jsme zmínili, kromě bydlení a dopravy se „radní“ intenzivně zabývali i zásobováním – občanská vybavenost se totiž tehdy řešila až následně, ne současně s výstavbou bytů. Druhého obchodu v Místecké ulici (v prostorách, kde v současné době sídlí Klub Ojai) se tak Letňanští dočkali až v 60. letech. Do té doby tu fungoval pouze obchod v „Ohybu“ (dnes je tu pizzerie), jehož nabídku doplňovaly například prodejny řeznictví (jen ve Starých Letňanech byly tři) a Lidový dům s restaurací a prodejnou občerstvení.

„Když jsme přišli v šedesátých letech do Letňan, nebylo ani kde nakoupit. Při čekání ve frontách jsme se ale lépe seznámili se sousedy i dalšími lidmi,“ vzpomněla jedna z pamětnic.

 

Zábava? Hlavně v Liďáku

Lidový dům byl opravdovým kulturním centrem Letňan, a to nejen kvůli zmíněné restauraci. Byl v něm i velký sál, kde se pořádaly plesy, konala se v něm vystoupení školáků, svá představení zde hrál ochotnický spolek a samozřejmě tu probíhaly nejrůznější politické oslavy.

Vedle Liďáku však v obci fungovalo i kino – promítalo se v budově, která stála naproti současnému autoservisu. Kapacita sálku byla pouhých 80 míst, a tak – jak uvádí obecní kronika – „…promítač nehleděl na svůj volný čas a často promítal třeba i několikrát za sebou.“

Kdo měl chuť a možnosti, mohl vyrazit za zábavou do Prahy. Stačilo sjet osmapadesátkou do Libně, kde byla tehdy vyhlášená divadelní scéna, nebo odtud pokračovat dál do centra. Zpáteční cesta už tak příjemná nebyla – muselo se pěšky z Čakovic od vlaku nebo od tramvaje z Vysočan.

 

Letňany součástí Prahy

Důležitým rokem, který přinesl obci a jejím obyvatelům velkou změnu, byl rok 1968. Tehdy se rozšířil obvod Prahy 9 a kromě dalších 21 obcí k němu byly připojeny i Letňany.

V 70. letech tu začalo vznikat rozsáhlé panelové sídliště a po něm přibyla další – během několika let bylo dokončeno více než dva tisíce bytů. A přesto jich byl stále nedostatek...

S přílivem nových obyvatel ještě vzrostla poptávka po službách – chyběly obchody, byl tu nedostatek lékařů, autobusy MHD jezdily přeplněné k prasknutí, plochy mezi domy byly neupravené, ulice rozkopané, po určitý čas Letňany vypadaly jako jedno velké staveniště.

 

Sídliště se začínají zelenat

Koncem 70. let se ale situace začala měnit – navzdory probíhající výstavbě došlo i na úpravu zelených ploch a výsadbu zeleně: za pouhé dva roky (1978 až 1980) bylo na veřejných plochách vysázeno 920 vzrostlých stromů, 4 389 keřů a 1.340 keřových růží.

Při sadových úpravách dále přibylo 1.300 vysokokmenů, 2.000 keřů a 1.000 růžových keřů. V průběhu pěti let se do zeleně investovalo více než půl milionu korun, což byla v těch letech opravdu astronomická částka.

 

Přibývá dětí, postavíme školu…

Vzhledem k výstavbě enormního množství bytových domů a s tím souvisejícím růstem počtu obyvatel, nemohla jedna škola (navíc již zastaralá) Letňanům dlouho stačit.

Proto byla koncem 70. let otevřena škola druhá – v Tupolevově ulici. Vedle toho byla vybudována i mateřská škola pro 150 dětí a dvoje jesle pro 110 dětí.

Ani to však nestačilo, a tak se koncem „sedmdesátek“ začala stavět škola třetí. Základní škola Fryčovická byla slavnostně zprovozněna 1. září 1981. Mnoha dětem, které bydlely v bezprostředním okolí, a mohly tak na novou školu s 18 moderními třídami a krásným hřištěm koukat z okna, to ale nebylo nic platné – ani se třemi školami totiž Letňany neměly dostatečnou kapacitu pro základní vzdělání, takže ještě v polovině 80. let muselo pět tříd, o dva roky později dokonce 13 tříd dětí dojíždět do škol v Čakovicích a na Proseku.

„Přespolní“ vyučování bylo ukončeno až v roce 1989, kdy byla dokončena přestavba Základní školy Rychnovská.

O 80. a 90. letech si ale povíme víc příště…

S využitím knihy Letňany – 700 let historie a Pamětní knihy Letňan –red–

Foto archiv Václava Šorela a archiv


STR4 710 VYROCI ZARI 2017 2

Po válce se hasičský sbor zapojil do budování obce. V 50. let pak zaznamenali dospělí i děti velké úspěchy v soutěžích požárních družstev.

 

STR4 710 VYROCI ZARI 2017 3

První sídliště vyrostlo v 60. letech v blízkosti školy.


STR4 710 VYROCI ZARI 2017 4

Lidový dům býval páteřním místem Letňan – byla tu restaurace, prodejna občerstvení, ale také velký sál, kde se cvičilo a pořádaly se tu nejrůznější kulturní akce.

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Od první dvouletky až po léta sedmdesátá