Letňany dopravní

STR4 TEMA DOPRAVNI 1Ve vztahu k dopravě se lidé obecně dělí na dvě skupiny – na ty, kteří jezdí vlastním vozem, a ty, kteří upřednostňují hromadnou dopravu.

A protože tuzemská lidská povaha velí nadávat nahlas a chválit potichu (nebo jen pomyslně či vůbec), letňanská skupina motoristů spílá nad nedostatkem parkovacích míst a zaplněnou Tupolevkou s karavanami aut v ranní a odpolední špičce.

Uživatelé MHD nezůstávají pozadu s kritikou nedostatku autobusových linek, dlouhých intervalů všech spojů a stanice metra daleko od sídliště. Většina nářků pak končí na radnici.

„Problematice dopravy se samozřejmě věnujeme ve všech jejích oblastech, nakolik nám to potenciál umožňuje. Naše možnosti totiž nejsou tak široké, jak se při nadávání může zdát. Provoz MHD i správa komunikací leží na bedrech hlavního města Prahy prostřednictvím jeho organizací,“ přibližuje komplikovanou situaci s dopravou v Letňanech starosta osmnáctky Ivan Kabický. „Městská část funguje jako síto nadávání občanů i jako prostředník k nápravě dopravních problémů na daném území, pokud nám jejich náprava nenáleží.“


Kapacita silnic nestačí, postavme nové

Není pravdou, že dopravní kolaps v Letňanech způsobuje jen nová bytová výstavba. Stali jsme se průjezdní branou vozidel mířících z Čakovic a Středočeského kraje do Prahy a tento fakt není pouze dočasným problémem. Naopak. Řešením problému stále rostoucího objemu vozidel, která se denně valí skrz Letňany, je plánovaný obchvat Čakovic směrem na Kbely, křižovatku Polaneckého a po Toužimské.

„O dokončení obchvatu se dlouhodobě snažíme intervenovat. S tím také souvisí naše snaha o propojení komunikací Beranových a Veselská okolo betonárky na novou komunikaci podél letňanského letiště a areálu PVA,“ popisuje možnost řešení svízelné situace v oblasti Tupolevovy ulice a Starých Letňan starosta Kabický.

V případě realizace těchto nových komunikací je budou moci využívat nejen obyvatelé nové bytové zástavby podél Beranových. Do Prahy se tak otevřou nové cesty, které nebudou dopravně zatěžovat vnitřní Letňany, a to i v případě realizace dalších nových komunikací, které propojí Letňany a Prosek a Letňany s Ďáblicemi, jak znázorňuje platný Územní plán hl. m. Prahy z roku 2002. To jsou strategické úkoly, jejichž zahájení se v současné době připravuje.

 

Stop další výstavbě!, volají obyvatelé Letňan

Všechny tyto dopravní plány jsou dlouhodobé a prioritní nejen dnes, ale i pro další roky. Vývoj zastavit nelze. Lze ho jen korigovat. Navržené změny je tedy třeba projednávat na odborné úrovni, nikoli populisticky. Přesto se o populismus s blížícím se novým volebním obdobím snaží nejen politici, ale nově i voliči. A tak noví obyvatelé osmnáctky zakládají občanská sdružení a iniciativy proti nové výstavbě – ať už komunikací, nebo bytových domů – bez ohledu na skutečnost, že například stavební plány komunikací jsou aktivní od doby dlouho před jejich investicí do bydlení v Letňanech.

„Znovu a opět musím těmto aktivistům připomenout, že nyní platný Územní plán hl. m. Prahy byl pořízen v roce 2002 a každá jeho změna se pořizuje zhruba sedm a více let,“ upozornil starosta Kabický na omezené možnosti městské části. A zároveň nastínil další plány vedení radnice: „I nadále budeme organizovat veřejné prezentace k důležitým projektům v Letňanech, tedy i k těm dopravním. Ale budeme je prezentovat vždy věcně a po odborné stránce, nikoliv populisticky, podle hesla: Nikdo vám nedá tolik, kolik vám slíbíme my! O připravovaných prezentacích budeme občany městské části informovat obvyklými cestami – zde v Letňanských listech, na stránkách naší městské části www.letnany.cz, prostřednictvím facebooku Naše Letňany i ve vývěskách.“

Text –jh–

Ilustrace archiv redakce a ÚMČ Praha 18

 

STR4 TEMA DOPRAVNI 2

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Letňany dopravní