Osmnáctka dnes: metro, lesopark, nové ulice a školky

STR4 PROSINEC 2017 1 STARA NAVES

Stará Náves z ptačí perspektivy.


seriál 710. výročí založení Letňan (8. díl)

Pokud jsme o sedmdesátých letech psali jako o době bouřlivého rozvoje Letňan, pak první dvě desetiletí nového století, resp. tisíciletí bychom měli označit za převratná.

„Osmnáctka“ vznikla v roce 2002, v roce 2008 přijelo do Letňan první metro, o dva roky později byl pro veřejnost otevřen lesopark a začaly vyrůstat další sportovní areály, pár roků na to přibyla sídliště s novými ulicemi a v návaznosti na ně pak tolik potřebné školky, příští rok začne přístavba ZŠ Tupolevova…

Jak jsme se zmínili v minulém díle našeho seriálu, s účinností od 24. listopadu 1990 se Letňany staly jednou z 57 městských částí Prahy a nesly nově název: Praha-Letňany. To ale nevydrželo dlouho: s novým uspořádáním hlavního města získaly Letňany 1. ledna 2002 označení městská část Praha 18.

 

První roky nového století: Tesco II, Ice Arena, Blue Orange

Záhy po dokončení I. etapy výstavby areálu obchodního centra a otevření hypermarketu Tesco se jeho majitel pustil do II. etapy, která zahrnovala vybudování mnoha butiků s oděvy, elektronikou či klenoty a multikino. Na tuto etapu, zakončenou r. 2002, navázala ještě fáze poslední – výstavba obchodního domu Kika.

Součástí areálu OCL byla také sportoviště, o nichž jsme se již zmínili – aquacentrum Lagoon a Ice Arena Praha, nabízející (nejen) Letňanským celoročně bruslení. Nabídku zařízení pro sport a relax v Letňanech doplnily mimo jiné ještě Squash Modrý svět, který byl otevřen v roce 2001 v budově nevyužívaného Lidového domu, a v roce 2003 komplex Blue Orange, poskytující služby v oblasti fitness, wellness a relaxace.

Takřka o deset let později, v roce 2011, k nim přibyla Skydive Arena s větrným tunelem pro indorskydiving, v roce 2014 pak Surf Arena s originálním surfařským simulátorem, jediným svého druhu v Evropě.

 

Lesopark: pejskařům, cyklistům i dětem

Po dlouhých 16 letech plánování a čekání byly v roce 2006 započaty první práce na letňanském lesoparku – rekultivace staré skládky výkopku metra. Na konci září 2009 byla zahájena výstavba cestní sítě a parkoviště a byly vysázeny první stromy a keře. Slavnostním otevřením v květnu 2010 byla první etapa projektu Letňanský lesopark ukončena. Majitel, hlavní město Praha, do ní investoval celkem 16,5 milionu korun.

V letech následujících přibyly v parku ještě lavičky a dětské hřiště s hracími prvky. V současné době probíhá další etapa jeho rozvoje, při níž vznikly cyklotrasy na obou jeho kopcích.

 

Konečná, vystupovat!

Po letech dojíždění autobusy se cesta do centra Prahy zkrátila a stala se komfortnější díky nové stanici metra Letňany, která byla slavnostně uvedena do provozu v roce 2008.

U stanice metra bylo vybudováno autobusové nádraží pro linky Pražské integrované dopravy a zastávky MHD, bylo tu také vytvořeno záchytné parkoviště pro vozy návštěvníků hlavního města.

V současné době plocha bezprostředně navazující na terminál stanice metra stále nabízí možnosti dalšího využití, je při tom však nutné respektovat limitující faktory, kterými jsou zejména ochranná pásma vzletových a přistávacích drah letňanského letiště, ochranné pásmo metra a také existence Národní přírodní památky s biotopem kdysi největší v České republice – dnes ale bohužel značně prořídlé – populace sysla obecného.

Snadná dostupnost osmnáctky přispěla k jejímu dalšímu rozvoji a zásadně ovlivnila i využití výstavního areálu a letiště i ke zvýšení jejich prestiže. Zvláště letiště je v posledních letech často využíváno pro velké kulturně-společenské akce a koncerty.

 

Opět se rozrůstáme…

Finanční krize, která na Českou republiku dopadla v letech 2008 až 2013, se přirozeně odrazila i ve stavebnictví. Po letech budování se aktivity developerů v Letňanech na čas zpomalily a život se poněkud zklidnil. S oživením ekonomiky se ale čilý stavební ruch na osmnáctku vrátil a zvláště v posledních dvou letech byly dokončeny desítky nových bytů a domů.

To má přirozeně na život v Praze 18 i negativní dopady. Komunikace jsou – i vzhledem k tomu, že jsou Letňany tranzitní obcí pro spádovou oblast Středočeského kraje – často přeplněné a velké problémy jsou i s nedostatečnou kapacitou parkovacích ploch.

Vrásku na čele obyvatel, zvláště těch z nových domů v lokalitě Starých Letňan, dělá obslužnost linkami MHD či absence menších obchodů a ordinací lékařů v nejbližším okolí.

Příliv mladých rodin s dětmi se „podepsal“ na nedostatku míst v předškolních zařízeních, a to navzdory domu, že se oproti roku 2006 kapacita školek ztrojnásobila, takže v současné době činí 713 míst, a počet mateřinek dosáhl čísla sedm.

Dobrou zprávou pro rodiče nejmenších Letňánků snad je, že by v příštím roce mělo dojít k rekonstrukci MŠ Místecká, v níž by mělo být výhledově vytvořeno dalších více než sto míst.

 

Osmnáctka jednou nohou v Evropě

Velmi významným počinem, do něhož se vedení radnice po roce 2000 pustilo, byly projekty spolufinancované z fondů Evropské unie. Mezi první patřil e-Government, který do Letňan zavedl bezplatný internet, tím dalším pak byl projekt řešící vyčištění starých ekologických zátěží v Letňanech a Čakovicích.

Jednou z nejvýznamnějších a nejdiskutovanějších aktivit vedení osmnáctky byly Letňanské lentilky – revitalizace a oživení sídliště díky pestrobarevným relaxačním „ostrůvkům“, lentilkám. V roce 2013 se podařilo Úřadu MČ Praha 18 získat dotaci z Evropského sociálního fondu ve výši takřka 5 milionů korun na projekt Zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím změny procesů a postupů.

K posledním projektům, podpořeným z evropských fondů, patří přístavba Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, kterému byla letos přiznána dotace ve výši 40 milionů korun, a Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice.

 

Letňanské osobnosti

Ale abychom nepsali jen o službách a výstavbě… Bývalý starosta Josef Dobrý si velmi vážil hrdinství válečných letců, členů RAF, s mnoha z nich dokonce udržoval přátelské vztahy. Byl to právě on, kdo inicioval jejich ocenění titulem čestný občan MČ Praha 18.

V letech 2001 až 2006 se tak stali čestnými občany Letňan například plk. Václav Djačuk, genpor. František Fajtl (jehož jméno nese i škola v Rychnovské ulici), Rudolf Pernický, plk. František Knap, plk. Petr Uruba, plk. Jaroslav Hofrichter, plk. Ing. Jan Horal, plk. Joy Kadečková a další.

Mnohá z uvedených jmen si denně připomínají především obyvatelé nově postavených domů v lokalitě při prodloužení Veselské, jejichž ulice byly pojmenovány právě po těchto hrdinech.

Také stávající vedení obce si váží osobností, které v Letňanech žijí. Svědčí o tom ocenění čestný občan a cena MČ Praha 18, která letos byla nebo budou předána některým z nich – profesorce Anně Huječkové, spisovateli Václavu Šorelovi, pedagogovi Františku Synkovi, tenistce Lucii Hradecké, učitelce Lence Pospíšilové, paní Daně Hybšové, dlouholeté edukátorce klubu ŽAP – Ženy s nádorovým onemocněním, či in memoriam Bohuslavu Vyletalovi, bývalému členovi reprezentačního fotbalového týmu, a Josefovi Dobrému, dlouholetému starostovi Letňan.

Pokud jste pozorně sledovali náš seriál, budete s námi jistě souhlasit, že od svého založení ušla obec (a lidé v ní) dlouhou cestu. Přejme jim tedy na závěr našeho cestování historií, aby další roky byly stejně úspěšné jako většina let předchozích a aby Letňany byly i nadále dobrým místem k životu, nejen k bydlení.

S využitím knihy Letňany – 700 let historie a archivu časopisu Letňanské listy –red–

Foto archiv redakce


STR4 PROSINEC 2017 2 METRO

Metro – konečná stanice trasy B Letňany.


STR4 PROSINEC 2017 3 TUPOLEVKA

Tupolevova z ptačí perspektivy – po levé straně Ice Arena, další sportovní haly a Obchodní centrum Letňany.


STR4 PROSINEC 2017 4 NOVY VSTUP

Nový vstup do Letňan při autobusové zastávce Tupolevova.


STR4 PROSINEC 2017 5 ICE ARENA

Ice Arena - hokejová hala.


STR4 PROSINEC 2017 6 SKYDIVE ARENA

Hurricane Factory – hala s větrným tunelem.


STR4 PROSINEC 2017 7 SURF ARENA

Surf Arena.


STR4 PROSINEC 2017 8 VYSTAVISTE PVA EXPO

Výstaviště PVA Expo Praha.


STR4 PROSINEC 2017 9 STARA NAVES

Stará Náves.


STR4 PROSINEC 2017 10 NOVE ULICE

Nové ulice.


STR4 PROSINEC 2017 11 DETSKE HRISTE PROLUKA MEZI DOMY

Dětské hřiště – proluka mezi domy.


STR4 PROSINEC 2017 12 LESOPARK

Letňanský lesopark.

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Osmnáctka dnes: metro, lesopark, nové ulice a školky