Demografická studie 2018: více než tři čtvrtiny lidí jsou spokojeny

STR4 NAHRADA NOVA SIDLISTE2

Co nám vadí? Zahuštění dopravy, nedostatek parkovacích míst, intenzivní bytová výstavba, nepořádek u popelnic a na zastávkách

Ten, kdo bydlí v Letňanech delší dobu a pozorně sleduje dění v obci a na radnici, ví, že se tu každoročně koná veřejné diskusní fórum 10 problémů/priorit Letňan, při kterém si vedení městské části ověřuje, jak se občanům na osmnáctce líbí, resp. co je trápí a je třeba zlepšit.

Letos nechala MČ Praha 18 navíc zpracovat Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel. Při porovnání s výsledky toho posledního, z roku 2009, se spokojenost občanů mírně zvýšila ve všech aspektech…

Cílem průzkumu, který prováděla společnost Výzkumy Soukup zhruba od konce února do začátku dubna tohoto roku, bylo získat mezi obyvateli „osmnáctky“ informace, resp. zjistit jejich potřeby, v těchto oblastech: školství, sociální služby, bezpečnost, doprava, životní prostředí a volnočasové aktivity a další.

Vzhledem k tomu, že se potřeby mohou lišit podle části obce, ve které lidé žijí, byla městská část rozdělena do čtyř lokalit – Staré Letňany (a rodinné domy), Letňany sever, Nový Prosek a Nové Letňany. V nich potom, na základě náhodného výběru domácností, probíhala dotazníková šetření. Cílem tazatelů bylo získat zpětnou vazbu minimálně od 50 domácností v každé z lokalit, nakonec se vrátilo celkem 310 dotazníků.

 

30:22. Velmi spokojeni vs. nespokojeni

Respondenti měli u každého z hodnocených aspektů vyjádřit svou míru spokojenosti na škále od 0 do 10 (0 = nespokojen, 10 = zcela spokojen). Zároveň byly součástí dotazníku tzv. otevřené otázky, kam mohl dotazovaný vepsat jakoukoliv odpověď, příp. námět na zlepšení. Jednalo se o tři spontánně vyjádřená pozitiva, týkající se života na osmnáctce, a tři negativa.

Z průzkumu vyplývá, že přibližně 30 % obyvatel se cítí být velmi spokojeno, 48 % částečně spokojeno a 22 % spíše nespokojeno – průměrná míra spokojenosti tak dosáhla 76 %, což je o procentní bod lepší, než v roce 2009 (75 %).

Pozitivní je, že se mírně zvýšila spokojenost obyvatel Nového Proseku, výrazně méně jsou však spokojeni lidé, žijící v Nových Letňanech. Výsledky z lokality Letňany sever (nová zástavba) jsou neporovnatelné, neboť v roce 2009 tato část osmnáctky de facto ještě neexistovala.

Ve srovnání s okolními obcemi, kde společnost Výzkumy Soukup také prováděla šetření, se Letňany umístily ve středu tabulky – lépe jsou na tom např. Čakovice (80 %), hůře Praha 14 (71 %).

 

TOP pozitiv a negativ

Jak jsme už uvedli, dosáhla míra celkové spokojenosti 76 %. Snižují ji obavy z intenzivní výstavby a plánovaného obchvatu. Vedle negativních dopadů na životní prostředí mají občané strach ze ztráty zeleně, z přelidnění, dalšího navýšení dopravní zátěže nebo dokonce ze zničení lesoparku. Na některé z těchto aspektů spontánně upozornila více než třetina respondentů.

Do pětice nejlépe vnímaných aspektů života na Praze 18 patří: obchody, služby, občanská vybavenost * lokalita, blízko do centra, fungující veřejná doprava * dětská hřiště, lentilky * možnosti sportovního vyžití *dostupnost zdravotnických služeb.

Top 5 negativně vnímaných aspektů: příliš intenzivní bytová výstavba, omezení prostoru * parkování * výstavba obchvatu, ohrožení lesoparku * nedostatečná čistota veřejných prostranství, nepořádek u popelnic a na ulicích * dopravní zatížení.

Ve srovnání s rokem 2009 jsou občané spokojenější s těmito oblastmi: předškolní vzdělávání * veřejná doprava * pocit bezpečí * dětská hřiště *mezilidské vztahy.

Občané hodnotí pozitivně i společenské a kulturní akce pořádané Úřadem MČ Praha 18. Analýza ukázala, že účast na akcích výrazně přispívá k jejich celkové spokojenosti. Rodiče malých dětí se pochvalně vyjadřovali i k mateřským školám, na druhou stranu základní školství na tom tak dobře není.

Podprůměrné hodnocení má i dostupnost sociálních služeb, rezervy jsou v informovanosti o možnostech jejich poskytování.

Průměrně byla hodnocena také informovanost o dění v městské části (konkrétní údaje najdete v přiložených tabulkách).

Zpracovaná analýza představuje souhrn subjektivních odpovědí respondentů. Přestože se jedná o cenný zdroj informací a námětů, je potřeba přistupovat k výsledkům kriticky, neboť se jedná o hodnocení současného stavu a priority se postupem času mění, hodnocení je ovlivněno jednak stavem samotným, ale také (nedostatečnou) informovaností o něm, a nakonec – nejedná se o názory většiny.

-red-

Zdroj: Průzkum názor, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 18 (Výzkumy Soukup, 2018)

Ilustrační foto PIXABAY.com a archiv redakce

 

Porovnání roku 2018 s rokem 2009

celková spokojenost: rok 2018  76 %, rok 2009  75 %

předškolní vzdělávání: rok 2018  90 %, rok 2009  72 %

nabídka obchodů a služeb: rok 2018  87 %, rok 2009  86 %

dětská hřiště a hřiště pro mládež: rok 2018  85 %, rok 2009  74 %

možnosti sportovního vyžití: rok 2018  83 %, rok 2009  76 %

dostupnost zdravotních služeb: rok 2018  82 %, rok 2009  75 %

fungování městského úřadu: rok 2018  81 %, rok 2009  77 %

základní vzdělávání: rok 2018  81 %, rok 2009  80 %

mezilidské vztahy: rok 2018  80 %, rok 2009  71 %

veřejná doprava: rok 2018  80 %, rok 2009  68 %

pocit bezpečí: rok 2018  78 %, rok 2009  66 %

dostupnost a kvalita sociálních služeb: rok 2018  76 %, rok 2009  68 %

informovanost o dění v obci: rok 2018  76 %, rok 2009  76 %

možnosti kulturního a volnočasového vyžití: rok 2018  73 %, rok 2009 nehodnoceno

dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch: rok 2018  73 %, rok 2009  65 %

stav a údržba komunikací: rok 2018  72 %, rok 2009 nehodnoceno

životní prostředí (emise, hluk): rok 2018  66 %, rok 2009  67 %

čistota veřejných prostranství: rok 2018  65 %, rok 2009  60 %

dopravní zatížení: rok 2018  53 %, rok 2009  53 %

parkování: rok 2018  36 %, rok 2009  41 %

 

Míra spokojenosti v jednotlivých aspektech dle lokalit

celková spokojenost: Letňany sever 82 %, Staré Letňany + RD 79 %, Nový Prosek 81 %, Nové Letňany 74 %

mateřské školy: Letňany sever 87 %, Staré Letňany + RD 100 %, Nový Prosek 90 %, Nové Letňany 90 %

nabídka obchodů a služeb: Letňany sever 64 %, Staré Letňany + RD 88 %, Nový Prosek 76 %, Nové Letňany 89 %

dětská hřiště a hřiště pro mládež: Letňany sever 84 %, Staré Letňany + RD 83 %, Nový Prosek 88 %, Nové Letňany 84 %

volnočasové aktivity pro děti a mládež: Letňany sever 82 %, Staré Letňany + RD 83 %, Nový Prosek 87 %, Nové Letňany 83 %

možnosti sportovního vyžití: Letňany sever 81 %, Staré Letňany + RD 87 %, Nový Prosek 81 %, Nové Letňany 83 %

dostupnost zdravotních služeb: Letňany sever 73 %, Staré Letňany + RD 88 %, Nový Prosek 86 %, Nové Letňany 81 %

základní školy: Letňany sever 81 %, Staré Letňany + RD 91 %, Nový Prosek 85 %, Nové Letňany 80 %

fungování Úřadu městské části Praha 18: Letňany sever 83 %, Staré Letňany + RD 85 %, Nový Prosek 83 %, Nové Letňany 80 %

mezilidské vztahy, vztahy se sousedy: Letňany sever 81 %, Staré Letňany + RD 90 %, Nový Prosek 76 %, Nové Letňany 79 %

možnosti pro třídění odpadu: Letňany sever 85 %, Staré Letňany + RD 91 %, Nový Prosek 88 %, Nové Letňany 78 %

veřejná doprava: Letňany sever 57 %, Staré Letňany + RD 82 %, Nový Prosek 84 %, Nové Letňany 80 %

pocit bezpečí: Letňany sever 86 %, Staré Letňany + RD 84 %, Nový Prosek 84 %, Nové Letňany 76 %

informovanost o dění v MČ Praha 18: Letňany sever 75 %, Staré Letňany + RD 78 %, Nový Prosek 84 %, Nové Letňany 75 %

možnosti kulturního a volnočasového vyžití: Letňany sever 69 %, Staré Letňany + RD 84 %, Nový Prosek 76 %, Nové Letňany 73 %

dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch: Letňany sever 76 %, Staré Letňany + RD 73 %, Nový Prosek 87 %, Nové Letňany 72 %

stav a údržba komunikací: Letňany sever 69 %, Staré Letňany + RD 70 %, Nový Prosek 81 %, Nové Letňany 72 %

životní prostředí (emise, hluk): Letňany sever 65 %, Staré Letňany + RD 64 %, Nový Prosek 80 %, Nové Letňany 65 %

čistota veřejných prostranství: Letňany sever 75 %, Staré Letňany + RD 67 %, Nový Prosek 72 %, Nové Letňany 64 %

dopravní zatížení: Letňany sever 51 %, Staré Letňany + RD 52 %, Nový Prosek 68 %, Nové Letňany 52 %

parkování: Letňany sever 58 %, Staré Letňany + RD 78 %, Nový Prosek 61 %, Nové Letňany 29 %

 

Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 18 (duben 2018)

Ve srovnání s dotazníkovým šetřením z roku 2009 se spokojenost letňanských obyvatel mírně zvýšila téměř ve všech aspektech. Největší zlepšení bylo zaznamenáno v oblasti předškolního vzdělávání, dětských hřišť a hřišť pro mládež, v mezilidských vztazích, veřejné dopravě a v pocitu bezpečí. Mírné zhoršení bylo zaznamenáno u parkování.

 

Rozdíly dle lokalit

Celkově jsou průměrně nejvíce spokojení obyvatelé lokality Letňany sever a nejméně obyvatelé Nových Letňan. Spíše než celkové spokojenosti je však nutné věnovat pozornost jednotlivým oblastem ne/spokojenosti v různých lokalitách.

 

TOP 5 podprůměrně hodnocených aspektů v lokalitě Nové Letňany

• parkování (průměr 29 %)

• dopravní zatížení (průměr 52 %)

• čistota veřejných prostranství (průměr 64 %)

• životní prostředí (emise, hluk…) (průměr 65 %)

• dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch (průměr 72 %)

 

TOP 5 podprůměrně hodnocených aspektů v lokalitě Letňany sever

• dopravní zatížení (51 %)

• veřejná doprava (57 %)

• parkování (58 %)

• nabídka obchodů a služeb (64 %)

• životní prostředí (emise, hluk…) (65 %)

 

TOP 5 podprůměrně hodnocených aspektů v lokalitě Nový Prosek

• parkování (61 %)

• dopravní zatížení (68 %)

• čistota veřejných prostranství (72 %)

• možnosti kulturního a volnočasového vyžití (76 %)

• mezilidské vztahy, vztahy se sousedy (76 %)

 

TOP 5 podprůměrně hodnocených aspektů v lokalitě Staré Letňany

• dopravní zatížení (52 %)

• životní prostředí (emise, hluk…) (64 %)

• čistota veřejných prostranství (67 %)

• stav a údržba komunikací (70 %)

• dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch (73 %)

 

STR4 DOPRAVNI ZATIZENI LETNANY

Dopravní zatížení a nedostatek parkovacích míst. To trápí Letňanské nejvíc.

Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Demografická studie 2018: více než tři čtvrtiny lidí jsou spokojeny