Přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

Datum:

Pátek 20. dubna 14 až 18 hod.

Místo:

tři stanoviště v Letňanech

Adresa:

Místecká x Jablunkovská, Ostravská, Miroslava Hajna x Pavla Beneše

Popis akce:

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 jsou v Letňanech organizovány tzv. mobilní sběrné dvory (zkr. MSD). MSD funguje jako dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

V MSD lze v provozní době odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy. Akce je organizována a hrazena z rozpočtu MHMP.

Ve stanovený den a hodinu budou na určená stanoviště přistaveny velkoobjemové kontejnery k odkládání jednotlivých druhů odpadu. Po celou dobu bude provoz zajišťován odbornou obsluhou, která bude ukládání odpadu koordinovat. Předností MSD je zamezení zneužívání přistavených velkoobjemových kontejnerů živnostníky, třídění odpadu pod dohledem proškolené obsluhy již v místě vzniku, a tím zvýšené efektivity jeho využití a recyklace. Svoz kontejnerů s odpadem bude provozovatelem prováděn výměnným způsobem – plný za prázdný.

Provozovatelem MSD jsou Pražské služby, tel. dispečink 284 091 630.

Pevná stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad na rok 2018 zůstávají zachovány dle zveřejněných rozpisů.

www: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/velkoobjemove-kontejnery
Jste zde: Úvod > Téma měsíce > Kulturní a sportovní akce > Přistavení velkoobjemových kontejnerů