Úřad získal ocenění za 1. místo

osvedceni-podnik-podpora-zdraviDne 18. října 2011 převzal tajemník Úřadu městské části Praha 18 Ing. Vladislav Gerhard z rukou náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika MUDr. Michaela Víta ocenění v soutěži Podnik podporující zdraví 1. stupně za 1. místo v kategorii Malé a střední podniky. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Úřad byl oceněn za vysokou úroveň péče o zdraví zaměstnanců a za orientaci na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví. Získaný titul je udělen na dobu tří let.

-red-

Benchmarking pomáhá zvyšovat kvalitu služeb

Tak jako se v komerční sféře organizace přizpůsobují měnícím se požadavkůmtrhu, tak jsou i organizace veřejné správy, státní správy, krajů, měst a obcí nuceny přizpůsobovat své služby nejen změnám legislativním, ale také změnám ve vnímání veřejných služeb.

benchmarkingKlienty institucí veřejné správy jsou občané i právnické osoby, kteří vyžadují rychlé, dostupné a kvalitní služby. Ekonomická realita na druhé straně klade jasná omezení z hlediska nákladů na jejich poskytování. Tyto poměrně složité vztahy lze jednoduše vyjádřit dvěma slovy: CENA a VÝKON. Vyjadřujeme tím poměr mezi kvalitou veřejných služeb a náklady na jejich poskytování. Benchmarking přináší odpovědi na otázky: Jsou naše náklady vysoké? = CENA; Jsme dostatečně výkonní v porovnání s ostatními? = VÝKON; Poskytujeme služby efektivně? = KVALITA. Úřad městské části Praha 18 se zapojil do benchmarkingové iniciativy 2005 hlavně proto, aby mohl sdílet zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy s úřady, které zajišťují stejné služby pro přibližně stejný počet obyvatel, a porovnávat s nimi výkon. (Je přece zřejmé, že co neumíme měřit, nedokážeme ani řídit.)

Číst dál: Benchmarking pomáhá zvyšovat kvalitu služeb

Úředníci ručí za kvalitu poskytnutých služeb

ISO-ikonaZačátkem října úspěšně proběhl audit recertifikace managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. Recertifikační audit QMS (Quality Management System) byl zaměřen na posouzení míry shody QMS s požadavky normy ISO 9001:2008 a posouzení celkové úrovně QMS, aplikace QMS v organizaci, změn od posledního auditu a funkčnosti a efektivnosti QMS. Bylo konstatováno, že QMS je zaveden a udržován již od roku 2008 a je na velmi dobré úrovni. Systém je funkční a je evidentně využívaný pracovníky organizace. Podpora a přístup manažera QMS jsou velmi dobré. QMS je v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008. Na základě výsledků auditu bylo doporučeno vystavit nový certifikát QMS. Úřad městské části Praha 18 tedy může zaručit odpovědný přístup a záruku kvality nabízených služeb i do příštích let.

Text Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Z radnice