Malá právní poradna

V letňanské právní poradně jste se ptali i na to, jak postupovat v případě, že někdo z Vašeho okolí trpí duševní poruchou, pro kterou není schopen chápat veškerá nebo jen některá svá jednání.

V tomto případě je možné zahájit u soudu řízení o omezení, případně zbavení způsobilosti k právním úkonům dotčené osoby. Návrh slouží zejména k ochraně dotčené osoby před tím, aby si svým jednáním, jehož důsledky není schopna chápat, nezpůsobila vznik škody nebo jiné újmy. Návrh se podává u okresního soudu v místě bydliště dotčené osoby.

Číst dál: Malá právní poradna

Starostové v kokpitu

Ve středu 18. ledna se uskutečnilo další z pravidelných setkání starostů a místostarostů městských částí přilehlých letišti Praha-Kbely s vedením 24. základny dopravního letectva. Zřejmě největším zážitkem pro zastupitele byla prohlídka letadla a kokpitu…

Zástupce městských částí a obcí přivítal na letišti velitel kbelské základny plukovník Jiří Vávra. Náplní schůzky bylo seznámit zastupitele s úkoly letiště pro tento rok i možnou vizí do budoucna. Nechyběly informace o struktuře letiště či výcviku pilotů.

Číst dál: Starostové v kokpitu

Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18

Výstava jiřin 2012

Rada městské části schválila uspořádání dalšího ročníku výstavy jiřin. Výstava se bude konat ve dnech 10 a 11. září 2012 v obřadní místnosti úřadu městské části. V pořadí již šestý ročník této akce budou pořádat stejně jako v minulých letech členové Specializované základní organizace ČZS DAGLA.

Ples městské části

Rada schválila cenu vstupenek na tradiční ples městské části Praha 18, který se uskuteční v pátek 17. února v prostorách letňanského výstavního areálu. Cena vstupenky je 200 Kč, lístky jsou zájemcům k dispozici v sekretariátu tajemníka ÚMČ (2. patro, číslo dveří 3.07) od 1. 2. 2012. Součástí bohatého programu bude také tombola o hodnotné ceny. Za lístek do tomboly zájemci zaplatí 30 Kč.

Komunikace Nová Toužimská

Rada městské části vyslovila souhlas s projektovou dokumentací pro účely územního řízení a stavebního řízení na stavbu č. 40032-Komunikace Toužimská, etapa 0002.1 - Letňanská. Jedná se o projektovou dokumentaci na stavbu prvních zhruba 400 metrů nové komunikace mezi Letňany a Kbely, která má plynule navazovat na Veselskou ulici. Do projektové dokumentace se podařilo zapracovat většinu připomínek, které městská část uplatnila v loňském roce. Bohužel však nedošlo k zapracování nové zastávky MHD, kterou městská část opakovaně prosazovala. Důvodem je především to, že by se stavba touto změnou o několik let zpozdila kvůli nutné změně systému odvodnění.

Text Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty

Jste zde: Úvod > Z radnice