Ještě k výplatám sociálních dávek

vyplaty-social-davek-2011V minulém vydání Letňanských listů jsem čtenáře informoval o otevřeném dopise členům Parlamentu ČR, senátorům, předsedovi vlády a ministrům, Svazu měst a obcí, Asociaci krajů a Úřadu práce ve věci převodu kompetencí z obcí na Úřad práce.

Jsem rád, že na tento dopis reagovalo Ministerstvo vnitra, které naše obavy vnímá jako opodstatněné. Naprosto stejně považuje návrh změnového zákona za nekoncepční a nepraktický zejména z hlediska vyhodnocení sociálních dopadů jak na orgány samosprávy, tak na cílové skupiny příjemců dávek. Rovněž nesouhlasí se snížením příspěvku na výkon státní správy o 830 milionů korun. V novele není specifikován rozsah sociální práce na obcích a krajích, který by měl být posílen. Nicméně v rámci analýzy financování přenesené působnosti přistoupilo Ministerstvo vnitra ČR po dohodě s Ministerstvem financí ČR ke snížení celkového objemu prostředků vázaných na změnu kompetencí v sociální oblasti o 415 milionů korun s přímou vazbou na přesun dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek péče pro osoby se zdravotním postižením. Takže rozsáhlé změny vázané na sociální reformu včetně dopadu ostatních zákonů (např. s přesunem kompetencí v souvislosti se změnou vodního zákona) budou znamenat pokles příspěvku na výkon státní správy o přibližně 9 %.

Ing. Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Foto © PIXMAC/Yuri Arcus

Evropský týden mobility 2011

evropsky-tyden-mobility-2011Již desátý ročník „Evropského týdne mobility“ se v Letňanech konal ve dnech 16. – 22. září. Tentokrát byla hlavním tématem „Alternativní doprava“.

Kampaň pro občany měst a obcí s názvem Evropský týden mobility má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhůdopravy. V mnohých evropských městech už můžeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility pomoci.

Účastníci silničního provozu si však musejí uvědomit, že i pro alternativní dopravu platí pravidla silničního provozu. Proto městská část Praha 18 zorganizovala řadu přednášek na toto téma.

Číst dál: Evropský týden mobility 2011

Jste zde: Úvod > Z radnice