Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18

Návrh rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2012

Rada městské části na svém třetím letošním zasedání schválila návrh rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2012. Ten počítá s celkovými příjmy ve výši 110 610 000 Kč a s celkovými výdaji ve výši 113 077 400 Kč. Návrhem rozpočtu se bude zabývat zastupitelstvo městské části na svém březnovém jednání.

Číst dál: Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18

Letňanské listy na internetu

S novým rokem připravila letňanská radnice další novinku pro občany své městské části. Radniční měsíčník je nyní dostupný na internetu v nové podobě.

Původní web nesplňoval technické požadavky a neodpovídal novým trendům redakčních systémů. Do budoucna bude mít pouze roli archivu starých čísel vydaných do roku 2011. V nové verzi je možné jednodušeji psát články, tvořit fotogalerie a vkládat do příspěvků videa a podobné prvky.

Nová webová verze bude obsahovat jak všechny články z tištěných Letňanských listů, tak i ty, které se do nich nevešly, případně jejich rozšířené verze. Čtenáři najdou na webu vždy něco navíc oproti verzi, kterou dostávají do schránek. Web je také provázán s facebookem, kde vznikla nová stránka speciálně pro aktuální články z Letňanských listů.

Jan Mikulecký

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

Městská část obdržela certifikát ISO

V říjnu loňského roku obhájila městská část Praha 18 certifikát ISO 9001:2008 za výkon státní správy a samosprávy. Vlastní certifikát obdržela dne 15. února t. r.

Tuto skutečnost je městská část oprávněna prokazovat prostřednictvím loga nebo log umístěných na hlavičkovém papíru, firemních vizitkách, pozvánkách, marketingových materiálech (včetně webových stránek) apod., a to po celou dobu plnění požadavků daných normou/normami.

Pokud se tedy tato loga někde objeví, je to na základě uděleného certifikátu.

Text a ilustrace Ing. Vladislav Gerhard

tajemník ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Z radnice