Malá právní poradna §

Mezi dotazy, které se v naší právní poradně v poslední době poměrně často vyskytují, jsou i takové, jež se týkají exekucí. Občané se ptají na to, jak postupovat v případě, že exekutor napíše v rámci prováděné exekuce na majetek povinného do soupisu věc, která nepatří povinnému, ale jiné osobě?

Dotčená osoba, jíž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (jde o věc v jejím vlastnictví nenáležející povinnému), může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu u exekutora, který věc pojal do soupisu, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dotčená osoba dozvěděla o soupisu věci.

Číst dál: Malá právní poradna §

Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18

Návrh rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2012

Rada městské části na svém třetím letošním zasedání schválila návrh rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2012. Ten počítá s celkovými příjmy ve výši 110 610 000 Kč a s celkovými výdaji ve výši 113 077 400 Kč. Návrhem rozpočtu se bude zabývat zastupitelstvo městské části na svém březnovém jednání.

Číst dál: Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18

Letňanské listy na internetu

S novým rokem připravila letňanská radnice další novinku pro občany své městské části. Radniční měsíčník je nyní dostupný na internetu v nové podobě.

Původní web nesplňoval technické požadavky a neodpovídal novým trendům redakčních systémů. Do budoucna bude mít pouze roli archivu starých čísel vydaných do roku 2011. V nové verzi je možné jednodušeji psát články, tvořit fotogalerie a vkládat do příspěvků videa a podobné prvky.

Nová webová verze bude obsahovat jak všechny články z tištěných Letňanských listů, tak i ty, které se do nich nevešly, případně jejich rozšířené verze. Čtenáři najdou na webu vždy něco navíc oproti verzi, kterou dostávají do schránek. Web je také provázán s facebookem, kde vznikla nová stránka speciálně pro aktuální články z Letňanských listů.

Jan Mikulecký

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

Jste zde: Úvod > Z radnice