Glosa náměstka primátora 1/2013

Plánů na tento rok máme hodně

GLOSA NAMESTKA FOTO2Začátek roku je vždy spojen s řadou předsevzetí a přání. Nejinak je tomu i u mě. Pokud pominu ta osobní, mám i řadu pracovních. Co mi jejich splnění ulehčuje, je fakt, že mohu u těch nejdůležitějších z nich navázat na minulý rok.

Zejména na odstartovanou bytovou privatizaci 3 855 bytů v majetku hlavního města Prahy podle schválených pravidel, která nastavují kompletní postup, harmonogram a rozdělení do čtyř etap. Ve většině případů jde o prodej tzv. technologických celků, tedy celých domů s pozemky, bytovým družstvům založeným oprávněnými nájemci. V plném běhu je první etapa, v níž byli vyzváni nájemci 12 objektů. Do konce února 2013 má být doručena výzva zbylým nájemníkům z celkových 26 domů první etapy. Věřím, že v tomto roce se celý proces ještě výrazněji rozjede.

Za raritu loňského roku beru vstup hlavního města na komoditní burzu. Prvním průkopníkem se v tomto směru stal odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, který pod mým vedením tímto způsobem nakoupil elektřinu a plyn v rámci zákona o veřejných zakázkách v elektronickém systému energetické burzy. Pořizovaly se dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2013 do celkem 235 odběrných míst více než 30 příspěvkových organizací a ušetřilo se tím téměř sedm milionů korun.

To považuji za významnou úsporu a velmi motivující úspěch loňského roku. Podařilo se tak najít způsob, jak výrazněji snížit provozní náklady organizací hlavního města Prahy, a tím zefektivnit hospodaření v rámci celého rozpočtu.

Číst dál: Glosa náměstka primátora 1/2013

Hasiči informují a radí (1/2013)

Únik nebezpečných látek

HASICI LOGO 1Pohybujeme-li se po ulicích města, ať již v prostředcích MHD nebo automobilem, na kole či pěšky, míjíme kromě historických památek, obytných domů, obchodů a parků i zimní stadiony, plavecké bazény, chladírenské provozy a další technologické objekty. Zpravidla asi nikdo z nás netuší, že se v případě některých výše zmíněných objektů nachází v bezprostřední blízkosti možného chemického ohrožení.

Možná až v okamžiku, kdy se o úniku nebezpečné chemické látky dozvíme ze sdělovacích prostředků, uvědomíme si, že nás chemie a chemický průmysl obklopuje stále častěji a někdy zcela bezprostředně.

Věděli bychom, jak se správně zachovat v případě úniku nebezpečné látky? Většina z nás si správnou reakcí nejspíše nebude jista, proto si zopakujme několik důležitých pravidel.

Číst dál: Hasiči informují a radí (1/2013)

Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. se představuje

letnanska-final-logaZastřešit dosavadní volnočasové aktivity v naší městské části, přispět ke zkvalitnění jejich náplně a nabídnout i nové akce, jež budou atraktivní pro občany od útlého věku až po seniory. Takové jsou ambice společnosti Letňanské sportovně kulturní, s.r.o., jež v roce 2013 zahajuje svoji činnost.

Duchovním otcem projektu je Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora hlavního města Prahy a předchůdce Mgr. Ondřeje Lněničky na postu letňanského starosty. Svoji vizi předestřel Radě městské části Prahy 18, a ta jeho návrh akceptovala.

Oficiálním datem zrodu společnosti je 22. srpen 2012, kdy byl učiněn zápis do obchodního rejstříku a od té doby firma začala fungovat nejen de facto, ale také de iure.

Číst dál: Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. se představuje

Jste zde: Úvod > Z radnice