Fórum Zdravého města 2012

STR7 VEREJNA DEBATAFórum Zdravého města je každoročně se opakující veřejné projednání celkového rozvoje městské části Praha 18. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, Městské policie, ale zejména široká veřejnost.

Cílem tohoto veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji městské části. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“.

Číst dál: Fórum Zdravého města 2012

Na městském úřadu proběhly organizační změny

STR6 8 VYBIRAME Z JEDNANIRada MČ Praha 18 schválila na návrh tajemníka ÚMČ na svém červnovém jednání usnesením č. 228/12/12 novou organizační strukturu. V nové struktuře byl zrušen Odbor školství, kultury a tělovýchovy a vzniklo oddělení školství, kultury a tělovýchovy, které se stalo součástí Odboru školství, sociální péče, kultury a tělovýchovy (původní humanitní odbor) ÚMČ Praha 18.

Součástí odboru jsou tři oddělení: oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení sociálních služeb, místního rozvoje, projektů a strategií a oddělení školství, kultury a tělovýchovy.

V rámci reorganizace bylo zároveň přeřazeno oddělení matrik z Odboru kanceláře tajemníka do Odboru správních agend a byla zrušena jedna pracovní pozice na Odboru správy majetku. Občanů se tedy tyto změny prakticky vůbec nedotknou.

Číst dál: Na městském úřadu proběhly organizační změny

Malá právní poradna 09/2012

STR7 PARAGRAFOkruh témat, která vás zajímají a na něž se v naší poradně ptáte, je opravdu široký. Patří mezi ně i problémy související s bydlením. Mimo jiné jste se ptali na to, jaké změny nastaly při přechodu nájmu bytu novelou občanského zákoníku od 1. 11. 2011. Zde je odpověď.

Novela Občanského zákoníku přinesla v přechodu nájmu bytu změnu spočívající v písemném souhlasu pronajímatele s přechodem nájmu bytu na osoby žijící v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemající vlastní byt, pokud se jedná o jiné osoby, než je nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk.

Další změnou je, že nájem po přechodu nájmu bytu po smrti nájemce na výše uvedené osoby je časově omezen na dva roky, kromě osob starších 70 let a osob mladších 18 let, kterým nájem skončí dovršením věku 20 let.

Dále již nebude možné realizovat přechod nájmu bytu v případě trvalého opuštění společné domácnosti nájemcem, jak to bylo doposud.

Text Mgr. Petra Švehlíková, advokát

Jste zde: Úvod > Z radnice