Září přinese zásadní proměnu pražské MHD

STR6 ZARI PRINESE2Nejradikálnější změnu za posledních dvacet let připravil pro cestující v pražské hromadné dopravě regionální koordinátor dopravy organizace ROPID ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Změny by měly vstoupit v platnost již 1. září tohoto roku, a cestující tak čeká nejedno překvapení. Seznámíme vás s hlavními principy nové koncepce hromadné dopravy a také s dopady, které budou mít chystaná opatření na letňanské spoje. Vedení městské části navrhované změny odmítá, avšak své stanovisko může v rámci projednávání uplatnit jen v omezené míře.

Číst dál: Září přinese zásadní proměnu pražské MHD

Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (07/2012)

Zastupitelstvo městské části

Udělení grantů pro rok 2012

Na svém druhém letošním zasedání schválilo zastupitelstvo městské části rozdělení grantů pro rok 2012. V oblasti kultury a společenských organizací byly rozděleny granty v celkové výši 350 000 Kč, v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času v celkové výši 450 000 Kč a v oblasti sociálních služeb potom granty v celkové výši 1 050 000 Kč. Kompletní přehled příjemců najdete na www.letnany.cz.

Číst dál: Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (07/2012)

Fórum občanů 2012 – kulaté stoly

Stejně jako každý rok proběhne na podzim Fórum občanů. Podrobnosti o akci – tedy termín a místo konání – budou uvedeny v zářijovém vydání Listů a zveřejněny na úředních deskách a webových stránkách ÚMČ Praha 18.

U kulatých stolů budou mít občané možnost diskutovat na témata, která je tíží nebo znepokojují – řada podnětů, které je možné řešit, často i ve spolupráci s veřejností, se průběžně objevuje na webu MČ Praha 18 v sekci Otázky a odpovědi.

Přijďte sdělit i Vy své podněty, připomínky a stížnosti přímo zastupitelům a úředníkům městské části, a společně tak definovat 10 největších problémů Letňan!

Text Ing. Vladislav Gerhard

tajemník ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Z radnice