Po rodičovské do práce. Osmnáctka se snaží pomoci rodinám s dětmi

STR17 PO RODICOVSKE DO PRACE BREZEN 2018Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uspořádala městská část Praha 18 ve středu 21. března 2018 v obřadní síni radnice workshop pro maminky a táty, kteří v současné době pečují o nejmenší děti.

Pracovní setkání s názvem Po rodičovské do práce vedla Bohumila Gudzenko, která pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako Krajský poradce projektu Krajská rodinná politika.

Probíranými a diskutovanými tématy byly zejména sociální dávky, kariéra po návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, dětské skupiny, mikrojesle, předškolní výchova, zkrácené pracovní úvazky, rekvalifikace, slaďování pracovního a rodinného života. Zájemci zde získali také několik zajímavých kontaktů z oblasti rodinné politiky.

Text a foto Kamil Kučera, sociální odbor ÚMČ Praha 18

Desatero priorit Letňan: do hledání námětů se zapojila i mládež

STR9 DESET PRIORIT LETNAN DUBEN 2018V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala městská část Praha 18 ve středu 18. dubna 2018 veřejné projednání, z kterého vzešlo desatero námětů ke zlepšení života v Letňanech.

Setkání se zúčastnilo 69 občanů včetně zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18, zástupců vedení radnice, PČR a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací přišli hovořit o problémech a možnostech jejich řešení.

Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby * problémy očima mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl.

Číst dál: Desatero priorit Letňan: do hledání námětů se zapojila i mládež

Kulatý stůl: cílem je zlepšení podmínek ve školách

STR8 KULATY STUL SKOLSTVI DUBEN 2018Začátkem dubna proběhl v obřadní síni letňanské radnice kulatý stůl v oblasti školství pořádaný v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice.

Na této akci se měli možnost občané městské části seznámit s vývojem, kterým oblast školství prošla za uplynulé roky, ať už z pohledu rozšiřování kapacit, tak v modernizaci škol a školských zařízení, jež nemalou měrou přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a ke zlepšování vzdělávacích podmínek dětí a žáků.

Formou prezentací byly představeny jednotlivé školy a byl dán prostor pro diskuzi s vedením MČ Praha 18, představiteli realizačního týmu Místního akčního plánu, řediteli škol a školských zařízení. V druhé části této akce proběhlo představení organizací neformálního vzdělávání, které úzce spolupracují s letňanskými školami.

Text Marcela Horešovská, vedoucí Odb. ŠKT ÚMČ Praha 18

Foto Miroslav Kárník

Jste zde: Úvod > Z radnice