V rámci Dne zdraví bylo provedeno téměř 300 měření

STR18 DEN ZDRAVI RIJEN 2017 1Městská část Praha 18 dala letos již podruhé svým občanům možnost nechat si zdarma zkontrolovat svůj zdravotní stav. Ve spolupráci s Českým červeným křížem a Klubem ŽAP pro ně na středu 18. října 2017 připravila Den zdraví.

V Klubu seniorů v Třinecké ulici si zájemci mohli nechat od zdravotních sester Českého červeného kříže změřit hladinu cholesterolu a cukru v krvi, krevní tlak či BMI. Zdravotnice jim výsledky ihned sdělily a v případě zvýšených hodnot doporučily další postup.

Příležitosti kontroly zdravotního stavu využily přibližně dvě stovky letňanských občanů a bylo provedeno téměř 300 jednotlivých měření.

Číst dál: V rámci Dne zdraví bylo provedeno téměř 300 měření

Humanitární fond pomáhá nejen dětem

STR17 HUMANITARNI FOND 1Od počátku roku 2016 funguje pro letňanské občany Humanitární fond městské části Praha 18. Založení fondu bylo navrženo Radou MČ a schváleno Zastupitelstvem MČ.

Jeho účelem je poskytování pomoci občanům osmnáctky v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

Ke zřízení fondu přistoupila městská část ve snaze pomoci svým občanům tam, kde selhával dávkový systém státní správy. Po komplexním přechodu dávkového systému pod úřady práce bylo mnohdy nemožné pomoci letňanským občanům ve chvíli, kdy pomoc nejvíce potřebovali.

Číst dál: Humanitární fond pomáhá nejen dětem

Akční plánování rozvoje vzdělávání pokračuje

STR16 AKCNI PLANOVANI 1Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice má za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vytvoření aktivního a stabilního partnerství zahrnujícího zřizovatele, základní školy, mateřské školy, nestátní neziskové organizace a veřejnost.

V říjnu se na letňanské radnici opět sešel Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice.

Výbor, který se průběžně rozšiřuje o nové členy nejen z řad odborníků z oboru vzdělávání působících v letňanských a čakovických organizacích, ale i z řad rodičů, měl na programu schválení dalších povinných dokumentů dle podmínek projektu, a to Analytické části MAP, Implementačního plánu a Ročního akčního plánu.

Číst dál: Akční plánování rozvoje vzdělávání pokračuje

Jste zde: Úvod > Z radnice