Právní poradna (5/2018)

PRAVNI PORADNAV letňanské právní poradně jste se advokáta mimo jiné ptali na zákonné důvody, pro které může pronajímatel vypovědět nájem bytu.

Pronajímatel může vypovědět nájem (a to jak nájem uzavřený na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou) v tříměsíční výpovědní době,

• poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (konkrétní povinnosti nájemce sám zákon nespecifikuje, může se jednat např. o neplacení nájemného a úhrady za služby za alespoň dva měsíce),

• je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

• má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

Číst dál: Právní poradna (5/2018)

Plánujete dovolenou? Myslete na včasné vyřízení cestovních dokladů!

STR7 PASPustili jste se do plánování letní dovolené v zahraničí, ale nemáte platný cestovní pas? Požádejte o vydání nového včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezonou.

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let pouhou stokorunu.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů? Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů. U těchto cestovních pasů je však vyšší správní poplatek, a to 4 tisíce Kč, u dětí mladších patnácti let jsou to 2 tisíce Kč. Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje.

Číst dál: Plánujete dovolenou? Myslete na včasné vyřízení cestovních dokladů!

Nový web umožní občanům připomínkovat územní plán

STR8 NOVY WEB UMOZNI logo magistratMagistrát hl. m. Prahy spustil na začátku dubna 2018 nové webové rozhraní, které slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje MHMP při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Nový web bude možné používat také v rámci projednávání návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu).

Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky/námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám UP SU HMP. V současné době probíhají tato projednání:

• opakované veřejné projednání změny Z 2832/00

• společné jednání o návrhu změn CVZ V UP SU HMP 1. část

• návrh zadání změny Z 3125/00 UP SU HMP

• společné jednání o návrhu změn vlny 01 úprav UP SU HMP

Číst dál: Nový web umožní občanům připomínkovat územní plán

Jste zde: Úvod > Z radnice