Praha má nový Strategický plán

STR8 IRP PRAHAStrategický plán je pro rozvoj města klíčovým dokumentem: říká, jakým směrem by se Praha měla do roku 2030 proměňovat.

V roce 2013 zadalo pražské zastupitelstvo Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracování aktualizace Strategického plánu. Institut plánování a rozvoje do příprav nového plánu zapojil více než stovku dalších partnerů, jak z odborů magistrátu, městských organizací, městských částí, tak ale i dalších specialistů a zástupců neziskového sektoru.

Po třech letech práce IPR aktualizaci Strategického plánu dokončil a pražské zastupitelstvo jej 24. listopadu 2016 přijalo jasnou většinou 47 hlasů. Strategický plán určuje pět prioritních oblastí: Prosperující město, Občanská společnost, Autentické město, Sociální soudržnost a Krásné město.

Číst dál: Praha má nový Strategický plán

Právní poradna (9/2017)

PARAGRAFV naší právní poradně jsme vám v průběhu letních měsíců také radili, jaké jsou možnosti obrany proti výpovědi z pracovního poměru, jestliže s ní zaměstnanec nesouhlasí.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, ale i okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může podle § 72 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) zaměstnanec napadnout u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Tato lhůta je prekluzivní, což znamená, že jestliže v ní zaměstnanec nedoručí žalobu soudu, ztrácí tím definitivně možnost rozvázání pracovního poměru napadnout.

Pokud vám například zaměstnavatel dá výpověď 20. srpna, běží podle zákoníku práce dvouměsíční výpovědní lhůta (počítaná až od 1. dne následujícího kalendářního měsíce) a pracovní poměr tedy skončí až 31. října.

Číst dál: Právní poradna (9/2017)

Desatero problémů Letňan: které z nich jsou ty nejpalčivější?

STR6 10 PROBLEMU LETNAN LETNANY Z VYSKYZ veřejné diskuze, která se konala 15. května 2017 na letňanské radnici a do níž se aktivně zapojili občané naší městské části, vzešlo desatero problémů, které si dle účastníků fóra zaslouží největší pozornost.

Tyto problémy byly následně uveřejněny v červnovém vydání Letňanských listů a prostřednictvím ankety předloženy široké veřejnosti k ověření pořadí důležitosti.

Celkem bylo odevzdáno 189 řádně vyplněných anketních lístků. Z ankety vyplynulo toto pořadí důležitosti řešení formulovaných témat:

1. Zahušťování výstavby

2. Posílení MHD v oblasti Staré Letňany

3. Stanovení výškové regulace limitů budov

Číst dál: Desatero problémů Letňan: které z nich jsou ty nejpalčivější?

Jste zde: Úvod > Z radnice