Projekt Tupolevka získal nejvíce bodů

STR6 TUPOLEVKA VYSTAVBAProjekt přístavby Základní školy a Mateřské školy Tupolevova – zatím největší investiční akce v historii Letňan – má za sebou první úspěch: od nezávislých hodnotitelů šestnácti projektových žádostí podaných v rámci výzvy č. 23 operačního programu Praha – Pól růstu ČR získal nejvíce bodů a z fondů EU mu byla přiznána dotace ve výši 40 milionů korun.

Na financování projektu, jehož odhadované celkové náklady dosahují 120 milionů, se 24 miliony korun podílí také hlavní město Praha. Pevně věřím, že dofinancováním projektu podpoří letňanské školství i v příštím roce.

Rád bych znovu připomněl, proč se nová škola, respektive přístavba staví právě na pozemcích Tupolevky. Důvod je prostý. Městská část nemá v tuto chvíli žádný jiný pozemek vhodný ke stavbě nové školy nebo k tak rozsáhlé přístavbě, která dokáže splnit nároky potřebného navýšení kapacity našich škol. Základní škola Tupolevova má nejen pozemek, ale i vyhovující kapacitu školní jídelny a sportovního areálu.

Číst dál: Projekt Tupolevka získal nejvíce bodů

Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (11/2017)

Rada městské části

Organizační plán zimní údržby

ZIMNI UDRZBA.Letňany mají i pro tuto zimu připravený organizační plán zimní údržby. Ten je sestaven v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy, která upravuje způsob a časové limity pro provádění zimní údržby.

Pro případ kalamitního stavu je rezervována technika ve spolupráci s externími dodavateli, kteří budou v případě potřeby povoláni.

Zimní údržba trasy autobusové midilinky bude stejně jako v uplynulých letech zajištěna TSK.

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (11/2017)

Právní poradna (11/2017)

PARAGRAFV letňanské právní poradně, která je pro vás otevřena každou první a třetí středu v měsíci od 13 do 17 hodin, jste se právníků také ptali, jak z pozice nájemce správně ukončit nájemní vztah k bytu.

První možností, která je nasnadě, jestliže jsou pronajímatel a nájemce ochotni se na podmínkách dohodnout, je ukončení nájemního vztahu tzv. dohodou.

Byť § 2237 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), vyžaduje pro uzavření smlouvy o nájmu bytu písemnou formu, pro ukončení nájmu dohodou tato forma zákonem vyžadovaná není. Nicméně v zájmu zachování právní jistoty nelze než jen doporučit dohodu o skončení nájmu vyhotovit v písemné podobě.

Dohoda o skončení nájmu bytu by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti: identifikaci nájemce a pronajímatele bytu, označení bytu, kterého se ukončení nájmu týká, vyjádření souhlasu s tím, aby nájem skončil, určení, kdy nájem končí, datum a podpis.

Číst dál: Právní poradna (11/2017)

Jste zde: Úvod > Z radnice