Právní poradna (5/2017)

PARAGRAFV naší právní poradně vás také zajímalo, co musíte udělat, pokud se chcete rozvést.

Tento článek a článek v příštím čísle se budou snažit čtenářům poskytnout alespoň základní návod k tomu, jak v takové životní situaci postupovat, přičemž v prvním díle si nejprve objasníme krok číslo 1 – úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství.

V první fázi je vždy nutné nejprve vyřešit poměry k nezletilému dítěti, resp. dětem, které z manželství vzešly. To v překladu znamená, co s nimi bude po rozvodu, tedy kterému rodiči bude svěřeno do výchovy či zda půjde o výchovu střídavou, jak často bude pobývat u druhého a jak vysoké bude výživné.

Tuto problematiku upravuje ust. § 906 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pakliže žádné společné děti nemáte, potom je situace o to jednodušší a můžete rovnou přistoupit ke kroku číslo 2 – podání návrhu na rozvod, jemuž se budeme věnovat příště.

Ideální je, dokážete-li se s partnerem na péči o dítě dohodnout, ostatně i občanský zákoník na dohodu rodičů klade důraz. Pokud se s druhým partnerem na podmínkách dohodnete, podejte k soudu společný návrh na schválení vaší dohody ohledně úpravy poměrů nezletilých dětí na dobu před a po rozvodu.

Číst dál: Právní poradna (5/2017)

Z jednání Rady MČ Praha 18 (5/2017)

Zastupitelstvo městské části

ZS TUPOLEVOVA VSTUPVýsledky hospodaření škol

Zastupitelé schválili výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 18 za rok 2016 s tím, že celkový kladný hospodářský výsledek všech šesti organizací činil více než jeden milion korun.

Jednotlivé hospodářské výsledky organizací budou rozděleny do jejich fondů odměn a rezervních fondů.

 

Číst dál: Z jednání Rady MČ Praha 18 (5/2017)

Zápisy do mateřských škol se konají v tomto týdnu ve středu a ve čtvrtek

ZAPIS MESICE SKOLKY2 Pixmac NATULRICHVážení rodiče, vzhledem ke změně školského zákona probíhají letos zápisy do mateřských škol až nyní v měsíci květnu.

Konkrétně proběhne zápis do MŠ ve dnech středa 3. května a čtvrtek 4. května 2017 vždy od 13 do 17 hodin.

Jak už bylo zveřejněno a připomenuto v březnovém i dubnovém vydání tištěných Letňanských listů, bližší informace o přijímacím řízení, přihlášky a další potřebné dokumenty, stejně tak jako kritéria pro přijímací řízení naleznete v řádném termínu na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Jste zde: Úvod > Z radnice