Právní poradna (2/2018)

PARAGRAFDarování nemovitosti je častým způsobem, jak vyřešit majetkoprávní vztahy, zejména mezi příbuznými. Při darování je potřeba myslet i na další souvislosti, na což se snaží upozornit tento příspěvek.

K darování nemovitosti je potřeba písemné darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy dárce a obdarovaného. Obsahem smlouvy musí být mj. správná specifikace darované nemovitosti údaji dle katastru nemovitostí a závazek dárce bezplatně převést nemovitost obdarovanému a závazek obdarovaného ji přijmout.

Návrh na vklad vlastnictví k nemovitosti se podává příslušnému katastrálnímu úřadu (v jehož obvodu se nemovitost nachází) na předepsaném formuláři podepsaném dárcem a obdarovaným. Správní poplatek za vklad je ve výši 1.000,- Kč.

Vlastnictví k nemovitosti nabývá obdarovaný vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí katastrálního úřadu.

Číst dál: Právní poradna (2/2018)

Městskou část obcházejí podvodní prodejci energií

varovani-pred-podvodniky-295x300V naší MČ se v poslední době vyskytly případy, kdy byli občané osloveni s nabídkou výhodnějšího odběru elektrické energie s tím, že tuto akci vyhlásila městská část Praha 18 ve spolupráci se společností PRE formou veřejné aukce na dodávku elektrické energie.

MČ Praha 18 nespolupracuje se společností PRE na veřejných aukcích na dodávky elektrické energie pro jednotlivé občany Prahy 18 a ani sama podobné aukce neorganizuje. Je na každém z vás, s kým smlouvu na odběr elektrické energie uzavřete.

Doporučujeme vám si při změně dodavatele řádně prověřit slibované skutečnosti!

Kontrolní výbor ZMČ Praha 18

Potřebujete pomoc v sociální oblasti? Obraťte se na ÚMČ Praha 18

RADNICE LETNANY SIRKAOcitli jste se v nepříznivé životní situaci z důvodu věku, zdravotního stavu, ztráty či oslabení schopností, sociálně znevýhodněného prostředí apod. a potřebujete poradit?

Hledáte informace o domovech pro seniory, asistenčních službách, příspěvcích, sociálních dávkách nebo poskytovatelích sociálních služeb?

Odbor sociální péče a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 18 Vám nabízí pomoc při řešení Vaší situace.

 

Číst dál: Potřebujete pomoc v sociální oblasti? Obraťte se na ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Z radnice