Pozor na jedovaté nástrahy!

STR8 VYSKYT NASTRAHPřírodní jedy v našem okolí většinou příliš ovlivnit nemůžeme. Před pár měsíci se však v Letňanech prvně objevily i případy, kdy za těmito nástrahami kolem nás stojí jednoznačně lidský faktor.

Ve vnitrobloku v Rokycanské ulici a při ulici Tupolevova byly nalezeny skryté kusy uzenin, zřejmě otrávené návnady na psy. Situace se – po zjištění, že nejde o ojedinělý případ – začala samozřejmě okamžitě řešit.

Proběhlo jednání se zástupci městské policie a bylo dohodnuto, že v těchto lokalitách budou strážníci provádět pravidelné kontroly. Dále pak byl poslední nález u Základní školy Fryčovická nahlášen Státnímu veterinárnímu ústavu, jehož pracovník si po dohodě s nálezkyní paní Oppeltovou návnadu převzal a odvezl ji na důkladný rozbor. Městská část Praha 18 na tento rozbor uvolnila z rozpočtu částku 10 tisíc korun.

V době psaní tohoto článku byly hotové testy pouze na běžné těžké kovy (rtuť, olovo, kadmium, arsen) a ethylenglykol (Fridex), oboje s negativním výsledkem. Škála pravděpodobných vysoce nebezpečných látek je však velmi široká, a tak další testy ještě probíhají.

Číst dál: Pozor na jedovaté nástrahy!

Volba prezidenta České republiky se blíží

STR6 VOLBY PREZIDENTA 1Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o tom, že ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případně druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) proběhne na základě rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky volba prezidenta České republiky.

V první den voleb, tj. v pátek 12. ledna 2018, proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb, tj. v sobotu 13. ledna 2018 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 13. ledna 2018 ihned po uzavření volebních místností.

V případě konání II. kola volby prezidenta České republiky proběhne hlasování v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů opět proběhne v sobotu 27. ledna 2018 ihned po uzavření volebních místností.

Číst dál: Volba prezidenta České republiky se blíží

Letňanský úřad příkladně pečuje o zdraví svých zaměstnanců

STR7 SYSTEM PODPORY ZDRAVI 1Dne 24. března 2011 byl zpracován Projekt podpory zdraví, se kterým se Úřad městské části Praha 18 přihlásil do soutěže o titul Podnik podporující zdraví roku 2011 a hned získal Osvědčení 1. stupně – Podnik podporující zdraví roku 2011 v kategorii Malé a střední podniky.

Následovalo tříleté období, v jehož průběhu byly analyzovány poznatky zejména v oblastech personální práce se zaměstnanci v rámci rozvoje lidských zdrojů, v legislativně právních opatřeních a ve volnočasových aktivitách, na základě kterých byl dne 19. 1. 2014 schválen Radou MČ Praha 18 Akční plán projektu podpory zdraví pro období 2014 – 2017.

Jeho hlavním cílem bylo nadále pokračovat v naplňování schváleného Projektu podpory zdraví. Ve stejném roce pak Úřad MČ Praha 18 znovu získal Osvědčení 1. stupně – Podnik podporující zdraví v roce 2014 v kategorii Malé a střední podniky.

Po auditu provedeném v letošním roce Státním zdravotním ústavem městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18 postoupil do vyšší kategorie a získal Osvědčení 2. stupně – Podnik podporující zdraví v roce 2017 v kategorii Malé a střední podniky.

Číst dál: Letňanský úřad příkladně pečuje o zdraví svých zaměstnanců

Jste zde: Úvod > Z radnice