Prezidentské volby v Letňanech: k urnám přišlo takřka 70 % voličů

zeman-proti-drahos-490x315Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo I. kolo volby prezidenta republiky. Voliči vybírali z celkem devíti kandidátů. Do II. kola volby, které se konalo 26. a 27. ledna, postoupili dva kandidáti: Miloš Zeman a Jiří Drahoš.

V městské části Praha 18 voliči hlasovali celkem ve 12 volebních místnostech. Zájem ze strany voličů byl velký, zejména v pátek po otevření volebních místností.

Volební účast za naši městskou část dosáhla v I. kole volby celkem 66,17 %, ve II. kole volby pak celkem 69,88 %. Výsledky voleb naleznete také na www.volby.cz.

Text Lucie Kubíčková, vedoucí Odboru kancelář tajemníka ÚMČ Praha 18

Číst dál: Prezidentské volby v Letňanech: k urnám přišlo takřka 70 % voličů

Právní poradna (3/2018)

PARAGRAFV naší právní praxi poměrně často dostáváme dotazy na možnosti ochrany jednoho z manželů proti dluhům marnotratného manžela. Tento příspěvek se proto bude snažit v kostce popsat jednotlivé možnosti.

Nezodpovědnému chování jednoho z manželů ke společnému jmění se může druhý z manželů bránit zúžením společného jmění. Předmětné zúžení ochrání majetek do budoucna, a to ode dne, kdy k zúžení společného jmění dojde.

Zákon umožňuje zúžit společné jmění dvěma způsoby, a to buď smlouvou, nebo rozhodnutím soudu.

Smlouva, tzv. „Smlouva o manželském majetkovém režimu“, vyžaduje formu notářského zápisu. K jejímu uzavření je nezbytná vůle obou manželů ji uzavřít. Uvedená smlouva působí toliko vůči osobám, kterým je její obsah znám, přičemž ji lze (na žádost manželů nebo je-li to ve smlouvě ujednáno) nechat zapsat do veřejného seznamu, tzv. Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky – smlouva zapsaná v seznamu pak působí vůči všem osobám, a to i tehdy, pokud obsah smlouvy neznají. Vzhledem k uvedenému nelze než zápis smlouvy do seznamu doporučit.

Číst dál: Právní poradna (3/2018)

Fórum 10 priorit Letňan je na programu ve středu 18. dubna

VLAJKY LETNANYZdravá městská část Praha 18 a její starosta Mgr. Ivan Kabický vás zvou na veřejné fórum o rozvoji městské části s názvem 10 priorit Letňan.

Setkání se uskuteční ve středu 18. dubna 2018 od 17 hodin v obřadní síni radnice MČ Praha 18 na adrese Bechyňská 639, Praha 18-Letňany.

V rámci fóra se bude u šesti kulatých stolů diskutovat se zastupiteli a vedoucími úředníky městské části na tato témata:

* občan a úřad * životní prostředí * zdravotní a sociální oblast * školství, volný čas a společenský život * doprava * problémy očima mladých.

Novinka – pocitové mapy. Občerstvení zdarma. Během akce proběhne losování o ceny.

Chcete se aktivně podílet na zlepšení života ve svém městě? Přijďte se tedy podělit o své názory, zkušenosti a nápady!

Číst dál: Fórum 10 priorit Letňan je na programu ve středu 18. dubna

Jste zde: Úvod > Z radnice