Osmdesátá léta: mizí historické centrum a končí vláda jedné strany

seriál 710. výročí založení Letňan (6. díl)

STR9 80.LETA 1V minulém tištěném vydání Letňanských listů jsme se zmínili o bouřlivém rozvoji Letňan těsně po válce a v letech následujících – během tří desetiletí tu vyrostla nová panelová sídliště, dvě základní školy, škola mateřská a dvoje jesle.

Bylo tedy kam jít do práce a kde složit hlavu, víceméně bylo postaráno i o nejmladší generaci. Vázlo však zásobování, spojení s Prahou, v obci byl nedostatek obchodů, lékařů, sportovišť i možností kulturního vyžití…

Člověk by řekl, že vedení obce, resp. Prahy napře všechny síly hlavně do vybudování chybějící infrastruktury, ale jak praví kronika tato skutečnost (rozvoj obce) vedla k tomu, aby tu byly vytvořeny lepší podmínky pro rozvoj masově-politické práce. Při MV KSČ byl dokonce ustaven agitační štáb jako trvalý orgán. Inu, režim měl evidentně priority někde jinde…

Číst dál: Osmdesátá léta: mizí historické centrum a končí vláda jedné strany

Právní poradna (10/2017)

PARAGRAFV právní poradně se často ptáte na to, zda může exekutor postihnout bankovní účet manžela v rámci exekuce vedené ohledně dluhů druhého manžela vzniklých ještě před uzavřením manželství.

Ohledně peněžních prostředků na účtu vedeném na jméno jednoho z manželů ve smyslu ust. § 262b odst. 2 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, platí zákonná domněnka, že takové peněžní prostředky náleží do společného jmění manželů.

Majetek ve společném jmění manželů lze postihnout i pro dluh dlužníka, který vznikl ještě před uzavřením manželství. Dle ust. § 732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), může však být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 OZ.

Obecně platí, že každý z manželů má při zrušení a vypořádání společného jmění nárok na 1/2 společného jmění.

Číst dál: Právní poradna (10/2017)

Děti si přišly vybírat volnočasové aktivity

STR8 DETI SI PRISLY VYBIRAT 1Poněkud netradičně se ve středu 6. září 2017 zaplnila obřadní síň letňanské radnice dětmi. Proběhl tady totiž v pořadí již čtvrtý ročník Veletrhu volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Dopoledne akci navštívili žáci základních škol, odpoledne pak přišli se svými kluky a holčičkami rodiče.

Na veletrhu se představily organizace nabízející nejrůznější aktivity pro volný čas – Jazyková škola AJPRO, Dům dětí a mládeže Praha 9, Inline škola – výuka jízdy na bruslích, Kazimírka, Klub Slunečnice, Spejbl Gym – výuka bojových sportů a Squash Modrý Svět.

Stejně jako v minulých letech proběhl i tento ročník v hravém a tvořivém duchu, a tak si děti mohly vyzkoušet kreativní tvoření i bojové sporty, vyplňovaly různé kvízy, osmisměrky, křížovky a hlavolamy, nebo skládaly puzzle a zkoušely drobné logické hry.

Číst dál: Děti si přišly vybírat volnočasové aktivity

Jste zde: Úvod > Z radnice