Právní poradna (12/2017)

PRAVNI PORADNAV letňanské právní poradně vás v poslední době také zajímalo, jak postupovat, pokud tzv. digitalizací katastrálních map dojde k upřesnění vedení hranic sousedních pozemků, v jehož důsledku se ukáže, že malá část zřizovatelovy stavby fakticky stojí na sousedním pozemku.

Na tyto případy pamatuje ust. § 1087 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravující nový institut tzv. přestavku. Pokud zřizovatel stavby jednal v dobré víře, že stavba bude stát na jeho vlastním pozemku, stává se ona malá část sousedova pozemku, která byla zastavěna stavbou, vlastnictvím zřizovatele stavby.

Jestliže však stavba bude přesahovat na sousední pozemek z větší než malé části, větší než malá část sousedova pozemku bude zastavěna cizí stavbou nebo zřizovatel stavby nebude v dobré víře, že celou stavbu umisťuje na svůj pozemek, nestane se zastavěná část sousedního pozemku vlastnictvím zřizovatele stavby a vlastník sousedního pozemku může žádat odstranění části stavby přesahující na jeho pozemek.

Číst dál: Právní poradna (12/2017)

Z jednání Rady MČ Praha 18 (12/2017)

Vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

ZAKAZ ALKOHOLMěstská část připomínkovala návrh vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích s tím, že požádala o vymezení konkrétních míst na území Letňan.

Jedná se například o Starou Náves, vnitrobloky se sportovišti a dětskými hřišti či prostranství u supermarketů a obchodních center.

Kontrola dodržování vyhlášky, vydávané hlavním městem, je v kompetenci policie.

 

Číst dál: Z jednání Rady MČ Praha 18 (12/2017)

Vánoční besídka pro seniory: ve středu 6. prosince na výstavišti

STR6 HORTENZIE NADCHLY SENIORY 16Městská část Praha 18-Letňany pořádá pro všechny seniory a občany se zdravotním postižením tradiční vánoční besídku.

Již sedmadvacátý ročník této akce se bude konat ve středu 6. prosince od 15 hodin ve vstupní hale letňanského výstaviště. Vstupně 30,- Kč, v ceně je zahrnuto občerstvení.

Vstupenky lze zakoupit do 30. listopadu na Odboru sociální péče a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 18 u paní Radky Ptáčníkové (I. patro, č. dveří 2.19).

Srdečně vás zve Městská část Praha 18.

Číst dál: Vánoční besídka pro seniory: ve středu 6. prosince na výstavišti

Jste zde: Úvod > Z radnice