Na radnici se nad problémy městské části sešly všechny generace

STR6 DESATERO PROBLEMU 2017 1Městská část Praha 18 v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala 15. května 2017 veřejné projednání Desatera problémů Letňan.

Tohoto setkání se zúčastnilo 63 občanů, včetně zaměstnanců úřadu městské části, zástupců vedení radnice a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací si přišli popovídat o problémech, které je trápí, a možnostech jejich řešení.

Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby * problémy očima mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl.

Do hledání námětů, které je třeba řešit, se podařilo zapojit i letňanskou mládež, jejíž zástupci aktivně diskutovali a byli rovnocennými partnery při hledání nejpalčivějších problémů.

Setkání zahájil starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický, který všechny účastníky přivítal a představil zástupce samosprávy. Zástupkyně starosty Michaela Řepová ve své prezentaci přiblížila účastníkům stav řešení problémů, které vzešly z fóra občanů 10 problémů Letňan v roce 2016. Poté převzala slovo za Národní síť Zdravých měst facilitátorka akce Iva Hájková, vysvětlila, jak bude probíhat pracovní část setkání a postarala se o odborný dohled.

Číst dál: Na radnici se nad problémy městské části sešly všechny generace

Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (6/2017)

Rada městské části

STR7 VYBIRAME Z JEDNANI FRYCNANavýšení kapacity ZŠ Fryčovická

Základní škola Fryčovická bude mít o 60 míst více, a to díky rekonstrukci umýváren, které budou přestaveny na učebny.

Z téhož důvodu bude od 1. září 2017 navýšena také kapacita organizace Zařízení školního stravování v Letňanech a městská část bude žádat o změnu zápisu ve školském rejstříku.

 

Číst dál: Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (6/2017)

Právní poradna (6/2017)

PARAGRAFPředchozí příspěvek se pokusil odpovědět na otázku, jakým způsobem postupovat, pokud chceme přistoupit k rozvodu manželství, z něhož vzešly nezletilé děti, přičemž právě způsob úpravy poměrů k nim byl podrobně diskutován. Tématem tohoto příspěvku bude objasnění kroku č. 2, tedy průběhu samotného rozvodového řízení.

Jestliže mají manželé k dispozici pravomocný rozsudek, který upravuje poměry k nezletilým dětem, anebo nezletilé děti z manželství nevzešly, je možné podat návrh na rozvod manželství. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje dva možné postupy při rozvodu, buď se oba manželé spolu dohodnou, v takovém případě půjde o tzv. rozvod nesporný (smluvený), anebo nikoliv, a budete muset podstoupit tzv. rozvod sporný.

Rozvod smluvený může proběhnout pouze tehdy, pokud oba z manželů s rozvodem souhlasí a je splněna podmínka alespoň ročního trvání manželství a podmínka, že manželé spolu alespoň 6 měsíců nežijí. Výhoda rozvodu dohodou spočívá zejména v jeho časové a finanční úspornosti. Soud navíc nezjišťuje příčinu rozpadu manželství, takže se tímto vyhnete zdlouhavému rozebírání osobních záležitostí před soudem.

Číst dál: Právní poradna (6/2017)

Jste zde: Úvod > Z radnice