Jak to vidí zastupitelé? (4/2014)

LOGO MC LETNANYJaro se letos ohlásilo v předstihu. V parcích a zahradách rozkvetly šafrány a bledule, stromy a keře se začínají zelenat… A v Letňanech se všichni těší, až rozkvetou sakury. Otázka na duben se tedy nabídla sama. Tentokrát jsme se zastupitelů zeptali: Jaký je váš názor na množství, stav a údržbu zeleně v Letňanech?

Odpověď nám zaslali zástupkyně letňanského starosty Iveta Lojková, místostarosta pro kulturu Oldřich Miffek, radní pro životní prostředí a revitalizaci sídliště Jan Mikulecký a zastupitel Městské části Praha 18 Emil Kassl.

 

Iveta Lojková (TOP 09), zástupkyně starosty pro sociální oblast

Lojková IvetaPřestavme si mapu Prahy a na ní Letňany. Na první pohled je jasné, že v porovnání s jinými městskými částmi má naše „osmnáctka“ jednu obrovskou výhodu – leží na jejím okraji. Takže má přirozeně více zeleně. Ale je jí opravdu dost?

Při krátké exkurzi do nedávné minulosti zjistíme, že se vedení městské části v úzké spolupráci s hlavním městem Praha, které bylo hlavním investorem realizovaných akcí, opravdu poctivě snaží o vytvoření dostatku ploch pro odpočinek a relaxaci. Před pěti lety byl otevřen vnitroblok Chlebovická- Tupolevova. V něm byla nejen vybudována sportovní a dětská hřiště, ale také bylo osázeno a zatravněno 5 200 m2 plochy více než 38 druhy dřevin a okrasných květin. Rok na to byla dokončena první etapa projektu Lesopark. Při procházce nebo jízdě po některé z cestiček dnes jistě nepřemýšlíme o tom, že tu kdysi bývala skládka výkopku metra. Při rekultivaci plochy větší než 36 hektarů bylo založeno skoro devět hektarů nového lesa - bylo vysázeno více než 300 solitérních alejových stromů, ale také tisíce sazenic lesních stromů, a bylo zatravněno více než 15 hektarů plochy. Náš lesopark patří mezi největší plochy zeleně na území Prahy.

Ale zpět do centra obce – před pár dny odstartovala první etapa výstavby Letňanských lentilek. Díky tomuto projektu získá městská část přímo ve starém sídlišti 13 949 m2 nových trávníků, 89 stromů a 1 252 keřů. To opravdu není málo. Zdá se tedy, že jsou na tom Letňany docela dobře. A to nezmiňuji projekty soukromých firem.

Další otázkou je, zda je zeleň v obci kvalitní? O té nové není třeba pochybovat, ale jsou i stromy a keře vysázené (občas živelně) před desítkami let. Proto od loňského roku kvalitu veškeré zeleně v Letňanech prověřují studenti z mělnické Zahradnické akademie. Informace z jejich závěrečné zprávy použije vedení městské části při plánování údržby zeleně, případně při rozhodnutích o kácení nemocných či přestárlých stromů.

Co se týká samotné údržby – obdobně jako u dalších investic je i tady důležitá otázka financí. Čím více zeleně máme, tím dráž nás vyjde. Při výběrových řízeních se tak klade důraz na minimální ceny, což s sebou občas přináší problémy s kvalitou poskytované služby. Pak je na zodpovědných pracovnících úřadu, aby ji ohlídali.

 

Oldřich Miffek (ČSSD) zástupce starosty pro kulturu

Miffek OldřichMůj pohled na zeleň v Letňanech, její množství, kvalitu a údržbu, možná někoho neuspokojí, protože pohledů na tuto tématiku je hodně – jiný mají „zuřiví“ ochránci přírody, jiný zástupci betonové lobby. A jiný já.

Letňany jsou okrajovou částí Prahy, a tak mají poměrně dost zelených ploch. Podařilo se vybudovat lesopark, i vnitroblok Chlebovická je dobrým příkladem umístění zeleně mezi bytové domy.

V obytné části obce jsou různě velké plochy zeleně, různá je i kvalita rostlin, které se tu nacházejí. Ve starší zástavbě, kde jsou vzrostlé keře a stromy, je zeleně dost a je poměrně kvalitní. V bývalém sídlišti Avia naopak málo. Problémem této lokality se radnice zabývá již několik let. Výsledkem je realizace projektu Letňanské lentilky, který by měl neutěšený stav v této části Letňan zásadně změnit.

Nedá mi to, abych se nezmínil o jednom problému, i když je mi jasné, že zřejmě vyvolám polemiku. Většina z nás se před lety – při nastěhování do nových bytů – dívala na zatravněné nebo zcela holé plochy. Proto jsme iniciativně začali vysazovat keře a stromy. Jako laici jsme při tom často zapomínali, jak bude vysazená zeleň v budoucnu zastiňovat okna v nižších podlažích.

V současné době na mnoha místech toto stínění vadí. Ale jen menšině občanů (té „zastíněné“). Takže se snaha o regulaci dřívější divoké výsadby často setkává se silnými negativními ohlasy. Přesto je třeba situaci řešit.

S ohledem na zkušenosti se domnívám, že by obecně mělo platit, že na předzahrádky patří keře, případně květiny, stromy by měly být vysazovány pouze na velkých volných plochách, kde v budoucnu nebudou stínit.

Údržba zeleně je v Letňanech na slušné úrovni. Mám tím na mysli její kvalitu a náklady, které se na ni vynakládají. Problém je spíš v nás, obyvatelích městské části. Stačí se rozhlédnout – odhozené a poletující papíry opravdu nejsou naší dobrou vizitkou…

 

Jan Mikulecký (ODS), radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

Mikulecký JanZačněme čísly – v Letňanech máme přes 2000 stromů a keřů a téměř 120 000 m2 trávníků, které vyžadují údržbu či pravidelné sekání.

V loňském roce jsme ve spolupráci se studenty a studentkami Zahradnické akademie Mělník zahájili pasportizaci zeleně, jejímž cílem byla identifikace všech stromů, keřů a další zeleně, jejich řádné změření a popsání a navržení budoucí údržby. Tyto práce jsou důležité zejména pro zadávání prací firmám, které se o letňanskou zeleň starají. Již v letošním roce jsou tyto práce zadávány podle nového systému, který přinese nižší finanční náklady.

Spojení radnice s akademickou sférou a využití studentů je efektivní pro obě strany. Studenti získají potřebnou praxi a radnice ušetří peníze, protože studentské sazby jsou mnohem nižší než sazby komerčních firem. O kvalitu provedených prací přitom není třeba se bát, dohlíží na ni zkušená učitelka Markéta Svobodová.

Odborná doporučení se týkají úpravy zeleně, výsadby nových stromů a keřů,ale také kácení. V Letňanech je několik desítek stromů, jejichž odstranění v nejbližších letech bylo navrženo. Nejsou to populární kroky, ale udělat je musíme. Na zahradě také občas porazíme starou meruňku, když přestane plodit.

Dobrá zpráva je, že stále vysazujeme několikanásobně více nových stromů. A tak to bude pokračovat i v příštích letech. Kromě nové výsadby na sídlišti je v plánu vysazení novým stromů například v ulici Beranových, v Čakovické kolonce, v Dobratické nebo Havířovské ulici.

 

Emil Kassl (KSČM), zastupitel MČ Praha 18

Kassl EmilV otázce zeleně v Letňanech a péče o ni z mého pohledu obstojíme. Jsou však i skutečnosti a rozhodnutí, které jako občan vnímám negativně.

Jsem rád, že vedení radnice má jasno v otázce nového územního plánu a vyjádřilo své zásadní stanovisko: nedopustit rozvoj výstavby na úkor zeleně. Také odborná spolupráce radnice se zahradní akademií Mělník je určitě plusem. Cíle jsou jasné – zmapovat zdejší zeleň a dát jasné zadání odborným firmám, které se zabývají její údržbou.

Čeho si nejvíce cením je ale skutečnost, že Letňany mají svůj symbol, na který mohou být pyšné. Mají svůj strom – japonskou sakuru. Ulice Beranových, Dudkova, prostor před radnicí, ale i další místa obce jsou v době květu sakur krásně rozzářené. Jsem přesvědčen, že jejich vysazování v minulých letech by mělo mít své přirozené pokračování.

Stejně krásné, a to zvláště v zimě, jsou vzrostlé černé borovice, například v Rýmařovské ulici. Také jejich dosazování by mělo být (při úpravách zeleně) prioritou. Očekávám, že tyto tipy budou zohledněny při nastávajících změnách v rámci Letňanských lentilek či budování parkové úpravy u ZŠ Tupolevova.

Oceňuji dlouhodobý zodpovědný přístup společnosti Tesco k údržbě parku (a zeleně v něm) při Tupolevově ulici. Stále častěji se setkávám s pozitivními ohlasy na vybudování lesoparku, kde lidé mohou aktivně odpočívat. Také nové bytové domy a jejich přilehlá zeleň působí velice pěkně. Je to správný směr rozvoje Letňan. Vzhledu obce určitě prospěla i úprava prostoru mezi Penny marketem a Tupolevovou ulicí. Navázala na již velice hezkou proměnu vnitrobloku Havířovská s dětským hřištěm.

Ve výčtu dobré přeměny Letňan v oblasti zeleně a péče o ni, bych mohl pokračovat, ale dovolte mi upozornit na slabá místa. Mám obavu o zachování charakteru sportovního letiště. Nepřeji si jeho přeměnu s možností přistávání větších letadel a náhradu travnaté přistávací plochy za betonovou. Vážím si toho, že toto území s výskytem sysla je prohlášeno za chráněné. Také jsem přesvědčen, že vykácení borovic u „Jeníka“ na Tupolevce bylo chybné a nemělo k němu dojít. Přeji si, aby radnice řešila s větší důsledností s konkrétními vlastníky stav neudržovaným pozemků. Zde je prostor pro zlepšení naší společné práce v zájmu Letňan.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Jak to vidí zastupitelé? (4/2014)