Letňanské fórum (4/2015)

LOGO MC LETNANYV letošním roce jsou v každém vydání Letňanských listů vyhrazeny dvě stránky na vyjádření zástupců politických subjektů, které byly zvoleny do Zastupitelstva Městské části Praha 18. Zástupci těchto subjektů (pokud se práva na zveřejnění příspěvku nevzdají) odpovídají na otázku redakční rady, nebo se vyjadřují k tématu, které si sami zvolí.

 

Otázka na duben

 

Jaký je váš názor na dopravu (obecně i MHD) v Letňanech?

 

Odpovídali:  Ivan Kabický (Občanská demokratická strana), Oto Pařízek (TOP 09), Tomáš Raška (Strana zelených), Emil Kassl (Komunistická strana Čech a Moravy), Martin Halama (Strana svobodných občanů), Olaf Deutsch (Zdravé Letňany), Oldřich Miffek (Česká strana sociálně demokratická) a Ondřej Lněnička (předseda klubu zastupitelů, PRO PRAHU-SVOBODNÍ).

 

Ivan Kabický

ODS

KABICKY 2014 SLIBRád bych se zmínil o dvou dopravních projektech, které se Letňan dotýkají. Prvním z nich je záměr propojení Tupolevovy ulice u výstaviště s Toužimskou tak, aby nová komunikace vedla podél areálu výzkumného ústavu.

Osobně jej jednoznačně podporuji, neboť by pomohl odblokovat dopravní zátěž ulice Beranových a současně zjednodušil přístup do areálu VZLÚ. Nebojím se, že by tato varianta „zlikvidovala“ sysla, protože komunikace by měla mít šíři 25 metrů a již přes deset let je tak i zakreslena v platném územním plánu.

Druhým projektem je velmi diskutované propojení kbelské Mladoboleslavské ulice s Veselskou v Letňanech přes území lesoparku. Aktuálně se projednává úprava původního návrhu tak, aby lesopark nebyl rozdělen. Nová komunikace by měla kopírovat Toužimskou a za bývalým železničním přejezdem u betonárky by se měla napojit na Veselskou, a tak i na zmíněnou novou komunikaci od výstaviště.

S ohledem na rozvoj městské části v oblasti bytové výstavby a služeb se v Letňanech také budou dále rozvíjet obslužnost a doprava.

Domnívám se, že není možné utíkat před rozvojovými projekty a schovávat se za různá prohlášení tzv. ochránců přírody, kteří často nejsou schopni vnímat celé spektrum dané problematiky a navrhnout konstruktivní řešení.

 

Oto Pařízek

TOP 09

PARIZEK 2014 SLIBK letňanské dopravě se mohu vyjádřit pouze z poloviny, protože používám převážně automobil a MHD využívám spíše výjimečně. Změny, které se tu udály v minulém roce, byly jistě důležité – například zjednosměrnění několika ulic ve staré zástavbě, a určitě přispěly ke zklidnění dopravy. I když někteří řidiči mohli být zmateni, zejména krátce po jejich zavedení, a ze zvyku vjet do jednosměrky. My, kteří v Letňanech jezdíme už dlouho, si holt na některé novinky budeme muset zvyknout. Věřím ale, že tyto změny mají své opodstatnění, a chápu je.

Pozitivně hodnotím i zklidnění ulice Tupolevova, která to už - především z bezpečnostního hlediska - dlouho potřebovala. Dalšími novinkami, které vítám, jsou retardéry na frekventovaných ulicích a u škol. Vím, že jsou v Letňanech ještě stále místa, která jsou z pohledu bezpečnosti velmi riziková, například nešťastně umístěné přechody pro chodce u Avie, nebo přechod na křižovatce u Ohybu.

Myslím si, že bychom měli vynaložit veškeré možné úsilí při jednání s kompetentními institucemi, abychom dosáhli toho, že je na ulicích bezpečno.

A o problému, který jistě trápí všechny letňanské řidiče, tedy málo parkovacích míst na celém území městské části, snad až někdy příště.

 

Tomáš Raška

Strana zelených

RASKA 2014 SLIBMHD využívám přes 40 let a myslím, že dnes funguje zdaleka nejlépe v historii. Odmyslím si nevhodné umístění i špatné řešení stanice metra Letňany, která nám tu zůstane jako pomník toho nejhoršího z Bémovy éry. Po mnohaměsíčním experimentování po jejím otevření, kdy se zkoušelo několik variant linkového vedení, je to současné logické, zajišťuje dobré vazby do všech důležitých směrů, díky preferenčním opatřením se zlepšuje i přesnost spojů. Za zásadní považuji to, aby kapacita linek rostla s tím, jak roste počet obyvatel Letňan (zejména linky 158 ve starých Letňanech) a aby se systémově vyřešilo úzké hrdlo v podobě kruhového objezdu u Globusu, kde ve špičkách stále vznikají zpoždění.

Pokud jde o dopravu individuální, tak se obávám, že naplnit přání motoristů, tedy aby se kamkoli dostali bez zdržení a aby zaparkovali co nejblíže svému domu, je nemožné. Nároky na prostor jsou enormní, a pokud bychom jim chtěli město přizpůsobit, tak ho budeme muset pokrýt asfaltem celé. Městská část nedisponuje pozemky ani prostředky na to, aby mohla parkovací místa vytvářet.

Cesty, jak individuální dopravu udržet v mezích snesitelnosti, spočívají podle mého názoru třeba v car sharingu, který snižuje množství aut, přitom uživatelům umožňuje mít je prakticky kdykoli k dispozici, a šetří jim i peníze.

 

Emil Kassl

KSČM

KASSL 2014 SLIBZ mého pohledu mají Letňanští v rámci svých potřeb velice dobrou dopravní obslužnost. Základem jsou autobusové spoje propojující Letňany s Prahou i s okolními městečky. Zvlášť starší generace oceňuje spojení s nemocnicí Na Bulovce či s poliklinikou Prosek. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí o vybudování stanice metra C v Letňanech bylo zlomové, a občané MČ tím získali velkou výhodu. Diskuze o umístění stanice metra se jeví jako nepodstatné – příznivci i odpůrci variant (u OC Letňany i ve stávající lokalitě) jsou počtem vyrovnaní.

Rád bych se ale vyjádřil k návrhu, který jsem zaznamenal, umožnit menším dopravním letadlům přistávat v omezeném počtu na našem letišti. Stačí prý zpevnit přistávací plochu betonem. Můj názor je zcela nekompromisní: NE jakýmkoliv snahám narušit stoletou tradici sportovního letectví v Letňanech. Vážím si toho, že území kolem letiště bylo vyhlášeno – s ohledem na výskyt sysla – chráněnou oblastí. Myšlenky na změnu charakteru užívání zdejšího letiště pokládám za stejně špatné, jako byla svého času myšlenka uspořádat v Praze letní olympijské hry. Rád bych vás požádal o zamyšlení se nad další budoucností našeho sportovního letectví. A také o náměty, jak ještě posunout a tedy zlepšit dopravu v Letňanech.

 

Martin Halama

Strana svobodných občanů

HALAMA 2014 SLIBPod pojem doprava lze zahrnout několik oblastí: automobily, MHD, parkování, atd. Zastávám názor, že město nemá upřednostňovat jeden dopravní prostředek před druhým. Nesmyslné regulace automobilové dopravy vedly jen ke zhoršení dopravní obslužnosti Pražanů.

Stejně tak modré zóny neřeší samotný problém parkování, neboť při vydání počtu parkovacích karet, který je vyšší než počet parkovacích míst, nedochází k vyřešení dopravy v klidu. Navíc karty platí jen v místě bydliště, ale Pražané se celý den nepohybují jen ve „své“ městské části, nýbrž cestují různě po Praze. A v jiné městské části už v modré zóně zaparkovat nesmějí. Parkování na obecním pozemku má být pro občany Prahy bezplatné, poplatek za parkování mají platit pouze mimopražští řidiči. V rámci MHD jsem pro vytvoření konkurenčního prostředí, neboť přispěje ke zvýšení kvality přepravy.

Dopravní podnik hl. m. Prahy je finančně závislý na rozpočtu města a není tudíž motivován ke zvyšování kvality služeb. V Letňanech je podle mého názoru hlavním problémem dopravy parkování návštěvníků PVA ve vnitřních Letňanech během výstav a podobných akcí. Jako naopak pozitivní vnímám zavedení „koloběžky“, jak někteří Letňanští nazývají linku 295.

 

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany

DEUTSCH 2014 SLIBPodle mého je doprava v Letňanech ožehavé téma. Konkrétně myslím problematické umístění zastávek MHD či dojezd souprav metra na konečnou. Můj příspěvek bude ale o boji Zdravých Letňan s větrnými mlýny, tedy s úřady, kvůli nedostatečnému osvětlení přechodu na Tupolevově ulici u Avie.

Přechod je v místě, kudy kdysi chodili zaměstnanci zadní vrátnicí do Avie, využívá ho jen pár lidí, ostatní chodí mimo něj. V březnu 2013 požádaly ZL o řešení situace vedení radnice. Bylo nám sděleno, že podnět bude postoupen k vyřízení TSK Praha. Dále jsme kauzu projednávali s Dopravní komisí RMČ. V jejím vyjádření stojí, že při výměně povrchů bude přechod opatřen zpomalovacími prahy a bude osvětlen. K přesunu směrem k zastávce MHD komise sdělila, že to není možné, protože je dokončená PD (Pozn.: dva roky před zahájením stavby).

V březnu 2014 jsme předali náměstku primátora Jiřímu Nouzovi petici. Slíbil nám, že pomůže problém řešit, a dokonce navrhl přidání dalšího přechodu. Pár dní na to dopisem poděkoval za zájem o pražskou dopravu a oznámil, že přechod zůstane, kde je. Proběhla výměna povrchů vozovky, byly osazeny zpomalovacími prahy, přechod ale stále není dobře osvětlen. Na otázku, zda to vše nebylo plýtvání časem, který jsme mohli věnovat svým rodinám, odpovím: Nebylo by, kdyby obnovený přechod sloužil všem obyvatelům kolonie u Avie a ne pouhé třetině.

 

Oldřich Miffek

ČSSD

MIFFEK 2014 SLIBPokud se jedná o MHD, doporučuji, abyste si přečetli článek o připravených změnách v MHD, které bohužel postihlo stažení materiálu náměstkem primátorky pro dopravu P. Dolínkem.

Obecně považuji za největší problém tzv. dopravu v klidu, tedy parkování. Ulice jsou přeplněné a těžko se hledá místo pro zaparkování auta. Míst je málo a další plochy pro parkoviště se těžko hledají. Jednou v cest je zasáhnout do zeleně a zřídit namísto ní nová parkovací místa. To ale samozřejmě vyvolá negativní reakci obyvatel z okolí, kteří by o zeleň přišli.

Druhou možností je vybudování parkovacích míst na stávajících parkovištích formou betonových skeletů. Většina stávajících míst by zůstala a přibyla by nad nimi další plocha pro stejný počet vozidel. Samozřejmě je potřeba počítat s nájezdem na nově vzniklou plochu. U této varianty jde o určitý experiment a je třeba zvážit všechna pro a proti.

Zvláštní kapitolou je samotné parkování. Řidiče můžeme rozdělit do dvou kategorií. Na ty ohleduplné, kteří projíždějí Letňany a hledají volné místo. Druhou skupinou jsou ti, kteří bez ohledu na ostatní spoluobčany zaparkují auta tak, že je postaví před kontejnery, které pak zůstávají nevyvezené. Anebo klidně zaparkují i na přechodech.

 

Ondřej Lněnička

předseda klubu zastupitelů PRO PRAHU-SVOBODNÍ

LNENICKA 2014 SLIBRozvíjejí se Letňany a odpovídajícím způsobem by se měla rozvíjet i jejich doprava. Jak doprava tranzitní, tak i ta v klidu. Velkým očekáváním byly v rámci parkování také Letňanské lentilky. Naplnily jej? Myslím si, že ne.

Neparkuji v aviáckém sídlišti, ale vím od mnohých z Vás, kteří ano, že se situace výrazně nezlepšila. Jistě, nejen v tomto projektu, ale u každého řešení parkování v rámci stávající zástavby budou proti sobě stát primárně dva zájmy, a to lidské pohodlí (potřeba parkovat) a životní prostředí (množství zelených ploch). Při vynaložených nákladech Letňanské lentilky nevyřešily vzájemný poměr mezi oběma uvedenými veřejnými statky uspokojivě, resp. ani jednoho není dostatek. Řešením by mohly být parkovací domy, u kterých je však nutné zvážit, kde by měly být umístěny, což znesnadňují i majetkoprávní vztahy. Neodkladné řešení si žádá křižovatka ulic Křivoklátská – Tupolevova, kterou v ranní a odpolední špičce takřka nelze projet bez rizika, a to jak pro motoristy, tak i pro pěší. U MHD bude nutné posílit obslužnost „starých“ Letňan, aby se vyšlo vstříc zejména potřebám našich seniorů.

Bohužel víc se do „necenzurovaného“ limitu 1.200 znaků nevešlo, tak snad někdy příště...

Poznámka redakce: redakce neručí za obsah textů, neboť respektuje požadavek jejich autorů neupravovat žádným způsobem dodaný materiál.

Foto archiv redakce

Jste zde: Úvod > Z radnice > Letňanské fórum (4/2015)