Letňanské FÓRUM (6/2015)

LOGO MC LETNANYV letošním roce jsou v každém vydání Letňanských listů vyhrazeny dvě stránky na vyjádření zástupců politických subjektů, které byly zvoleny do Zastupitelstva MČ Praha 18. V tomto vydání odpovídají zástupci těchto subjektů na otázku, kterou redakci dodali zástupci TOP 09, nebo se vyjadřují k tématu, které si sami zvolili.

 

Otázka na červen:  Jaký je váš názor na velikost prostoru (počet znaků) poskytnutého (poskytnutých) politickým subjektům v Letňanských listech?

 

Odpovídali:  Martin Halama (Strana svobodných občanů), Olaf Deutsch (Zdravé Letňany, o. s.), Ondřej Miffek (Česká strana sociálně-demokratická), Leona Kvasnicová, Kateřina Tůmová, Lukáš Wencl, Ondřej Lněnička (zastupitelé za Hnutí pro Prahu), Oto Pařízek (TOP 09), Emil Kassl (Komunistická strana Čech a Moravy), Tomáš Raška (zastupitel za Stranu zelených).

 

Martin Halama

Strana svobodných občanů

HALAMA 2014 SLIBDovolte mi, abych upřímně poblahopřál k významnému životnímu jubileu letňanské rodačce, čestné občance MČ Praha 18, české fedcupové reprezentantce, úspěšné tenistce, slečně Lucii Hradecké. Spolu s vámi, občany Letňan, jí vedle zdraví a životní pohody též přeji, aby po obnovení sportovní spolupráce s Andreou Hlaváčkovou přišly další tenisové úspěchy. A to nejen ve čtyřhře, ale také ve dvouhře. Aby se Lucce dařilo i ve druhé půlce letošní tenisové sezony, aby byl potvrzen její návrat do první stovky světového žebříčku WTA.

Lucie Hradecká převzala čestné občanství MČ Praha 18 na podzimním letňanském Pivobraní v roce 2012 a zařadila se tak do vybrané společnosti stávajících čestných občanů, hrdinů bojů 2. světové války. Bojů, od kterých nás dělí 70 let. Hrdinů, kterých je každým rokem mezi námi méně. O to více je potřeba si takových lidí vážit a jejich činy připomínat, s pokorou a vděčností!

Děkuji za možnost vyjádření názoru zastupitele podle tiskového zákona, konkrétně dle §4a zákona č.46/2000 Sb. Považuji však za odporující tomuto zákonu a nesouhlasím s tím, že daný prostor v tištěných Letňanských listech je poskytnutý politickému subjektu a nikoliv každému jednotlivému zastupiteli.

 

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany, o. s.

DEUTSCH 2014 SLIBNa radnici se neustále řeší, kolik prostoru mají dostat opoziční zastupitelé v Letňanských listech. Současný stav je, že každý politický subjekt, který se probojoval do zastupitelstva, má v Listech měsíčně k dispozici 1200 znaků. Jako zástupce sdružení Zdravé Letňany, které je v opozici, bych byl velmi rád, kdyby opozice dostala v Letňanských listech neomezený prostor, ale vím, že to se nám asi nikdy nepodaří prosadit.

Jaký by měl být ale hlavní úkol opozičních zastupitelů v letňanském periodiku?

Každopádně by měli psát konstruktivní kritiku na rozhodování letňanské samosprávy. Ve starověku tuto funkci obvykle dělali básníci, ve středověku šašci. Dnes tuto těžkou práci středověkých šašků, jako byl například Jan Paleček, neboTill Eulenspiegel, dělá opozice, ale ta musí dostat svůj prostor. Navrhuji proto, aby každý politický subjekt letňanského zastupitelstva dostal každý měsíc v Letňanských listech minimálně 1.400 znaků. A dále, aby měl každý zastupitel právo představit svoje názory v elektronické verzi Letňanských listů.

Protože letňanský volič musí dostat možnost přečíst si názor svého voleného zastupitele. Jak opoziční zastupitelé využijí možnost vyjádřit se, záleží jen na nich.

 

Ondřej Miffek

ČSSD

Miffek OndřejSoučasná podoba Letňanských listů (LL), které v posledním čísle kromě úvodníku starosty a dvou stran názorů neobsahovaly žádné politické příspěvky, mi přijde vhodnější, než aby polovinu obsahu zabraly názory a polemiky zastupitelů o tom koho, nebo co mají rádi a neradi.

V době, kdy nezanedbatelná část občanů nezná ani jméno svého starosty a zastupitelů, je iluzorní si představovat, že by k vyšší atraktivitě LL přispěl větší rozsah prostoru poskytnutého zastupitelům a jejich názorům.

Ačkoliv bych osobně přivítal rubriku pro a proti vysvětlující odlišné názory koalice a opozice na ožehavá témata, současný prostor poskytnutý zastupitelům v LL považuji za přiměřený a dostatečný. Kromě tištěné verze LL máme také elektronickou verzi, kde je možné zveřejňovat neomezené množství příspěvků a názorů politiků i občanů na jakákoliv relevantní témata.

Ubírat prostor pro informace například o kulturním či společenském životě, nebo historii Letňan dalšími stranami názorů a článků zastupitelů, nebo kvůli nim zvýšit počet stran LL, a tím pádem i náklady, bych považoval nejen za zbytečné, ale především za nerozumné. V dnešní době elektronických médií určitě není problém, aby si názor politika svého čtenáře našel i jinou cestou, než je tradiční tištěná forma LL.

 

Leona Kvasnicová, Kateřina Tůmová, Lukáš Wencl a Ondřej Lněnička

zastupitelé za Hnutí Pro Prahu

KVASNICOVA 2014 SLIBTUMOVA 2014 SLIBWENCL 2014 SLIBLNENICKA 2014 SLIBOtázka je zavádějící. Prostor se neposkytuje politickým subjektům, ale zastupitelům. To říká v § 4a tiskový zákon. Ten zajišťuje názorovou pluralitu mezi zastupiteli (i ze stejného subjektu). Každý zastupitel má stejné právo na vyjádření v přiměřeném prostoru.

Neobstojí tvrzení, že někdo píše a jiný ne. Nelze přijmout ani to, že se šetří náklady či objem (to tuze kulhá u internetové verze LL), nebo že by se LL politizovaly.

Tyto argumenty vedou k cenzuře a té se v Letňanech již delší čas daří!

Hra na politické subjekty je absurdní. Zastupitelé menších subjektů mají větší prostor, než zastupitelé, které jste podpořili více.

My, Vaši zastupitelé, jsme opakovaně žádali o uveřejnění našich článků např. o Letňanských lentilkách (kolik toho o nich psali jiní), souboru AJETO (stálici letňanské kultury) či o výročí konce II. sv. války (starostou a jeho šesti zástupci v květnovém vydání zcela ignorovaném).

Redakční rada naše příspěvky zcenzurovala. To musí ihned ustat a prostor musí mít každý zastupitel. A co závadného vede naše „kolegy“ až k cenzuře? To posuďte zde www.facebook.com/proprahu18.

 

Oto Pařízek

TOP 09

PARIZEK 2014 SLIBOsobně považuji Letňanské listy za časopis určený především pro občany Letňan a ne pro politiky.

Myslím si, že Letňanské zajímá hlavně dění v jejich městské části, například informace o připravovaných a konaných akcích, o dění ve školách a školkách, kam docházejí jejich děti, o změnách v dopravě nebo stavebních či jiných úpravách v jejich blízkém okolí apod.

Domnívám se proto, že prostor a počet znaků poskytnutý v časopise politickým subjektům je zcela dostačující. Pokud se kdokoliv zajímá o konkrétní politickou stranu s místní organizací či sdružením na Praze 18, o její názory a programovou náplň, může si vyhledat na webu nebo jiných dostupných „kanálech“ její stránky a zde – na nepoměrně větším prostoru, kterým tento subjekt disponuje - potřebné informace načerpat. Stejně tak, jako se tu může zástupce této strany v plné šíři vyjádřit k problémům obce.

Nedělejme z Letňanských listů politický plátek, který budou Letňanští odhazovat do košů či krabic pod poštovními schránkami aniž by ho pročetli, nebo alespoň prolistovali.

 

Emil Kassl

KSČM

KASSL 2014 SLIBStanovený rozsah 1200 slov na vyjádření se k určitému tématu umím respektovat. V Evropském parlamentu mají diskutující dvouminutový limit vystoupení. Je zde snaha přenést těžiště řešení dané problematiky do odborných komisí, tam uplatnit svoji přesvědčivost a připravit kvalitní materiály pro další jednání.

Přesto, že nejsem příznivcem takto nesmyslně direktivně sešněrované Evropy, princip řešení přenést diskusi a argumentaci včetně časového prostoru do odborných útvarů uznávám. Musím konstatovat, že celou řadu problémů v různých oblastech života naší obce lze úspěšně řešit přímo s příslušným odborem ÚMČ Praha 18.

Ze své zkušenosti vím, že je někdy těžké vystihnout jasně a stručně danou problematiku. Prosadit dobrou věc vyžaduje někdy velkou míru úsilí a trpělivosti, umět přesvědčit ostatní. Může to být běh, jak se říká, na dlouhou trať.

Co nám nejvíce chybí?

Umět naslouchat druhým. Zamyslet se nad názory oponentů. Okamžitá reakce je většinou ke škodě věci, zvlášť tam, kde nemáme jistotu správného řešení. Je to mé osobní poznání, které se snažím uplatňovat i ve své práci. Věřím, že je to správná cesta k tomu, jak si vzájemně více porozumět.

 

Tomáš Raška

zastupitel za Stranu zelených

RASKA 2014 SLIBProstor určený pro vyjádření zastupitelů považuji, vzhledem k rozsahu tiskoviny, za přiměřený. Za naprosto nepochopitelný však považuji způsob, jakým se vládnoucí koalice snaží určovat, co má být jeho obsahem a kdo do něj může psát. Ze zákona, z logiky věci a ze zdravého rozumu plyne, že má být prostor dán rovnoměrně všem zastupitelům. Někteří členové vedení radnice však prosadili, že toto právo se vztahuje na politické subjekty a přes všechny racionální důkazy na tomto svém omylu, patrně dle principu „co jsme nenavrhli my sami, musíme zamítnout“, zarputile trvají.

Původní myšlenka vedení radnice, že bude určovat i témata, na která smí jednotliví zastupitelé „svobodně“ odpovídat, naštěstí pod tíhou okolností padla a každý má právo buď se tématu držet, anebo využít prostor k úvaze na jakékoli jiné téma.

Ovšem trvalé snahy nějak tímto prostorem manipulovat a n schopnost čelit jiným názorům argumenty a vedením racionální debaty, namísto osobních útoků, je smutným obrazem osobnostních profilů a komunikačních schopností některých členů vedení radnice. Debaty v hospodě 4. cenové kategorie po pátém pivu mají bohužel často vyšší úroveň, než debaty zástupců letňanských obyvatel. Smutný obrázek.

 

Poznámka redakce: Redakce neručí za obsah textů, neboť respektuje požadavek jejich autorů neupravovat žádným způsobem dodaný materiál.

Foto archiv redakce

Jste zde: Úvod > Z radnice > Letňanské FÓRUM (6/2015)