Letňany včera, dnes a zítra: výtvarná soutěž pro děti a mládež

STR16 VYTV SOUTEZ 2017U příležitosti 710. výročí založení obce Letňany vyhlásila městská část Praha 18 letní výtvarnou soutěž pro letňanské děti a mládež na téma LETŇANY 1: VČERA, 2: DNES, 3: ZÍTRA.

Soutěžní kategorie:

* jednotlivci: 5 – 7 let * 8 – 13 let * 14 – 18 let (soutěžící musejí mít trvalé bydliště v MČ Praha 18)

* skupiny žáků ZŠ a MŠ (max. počet členů skupiny je 4-6, členové skupiny nemusejí mít trvalé bydliště v Letňanech)

- technika i formát práce jsou libovolné

V každé kategorii bude vybráno pět prací, jejichž autoři získají hodnotné ceny!

Soutěž probíhá od 1. června do 30. září 2017.

Chcete se soutěže zúčastnit? Předejte svá díla do 30. září v podatelně Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18-Letňany, případně v sekretariátu starosty, nebo je zašlete poštou na výše uvedenou adresu.

U všech děl musí být uvedeno: jméno a příjmení, adresa, věk, telefonní číslo nebo e-mailová adresa autora nebo jednoho z rodičů, název díla a podskupina 1: Letňany v historii, 2: Letňany dnes, 3: Letňany v budoucnosti.

Nenechávejte si svá díla v šuplíku, pošlete je na radnici a vyhrajte jednu ze zajímavých cen!

Ilustrační foto PIXABAY.com

Jste zde: Úvod > Z radnice > Letňany včera, dnes a zítra: výtvarná soutěž pro děti a mládež