Desatero problémů Letňan: které z nich jsou ty nejpalčivější?

STR6 10 PROBLEMU LETNAN LETNANY Z VYSKYZ veřejné diskuze, která se konala 15. května 2017 na letňanské radnici a do níž se aktivně zapojili občané naší městské části, vzešlo desatero problémů, které si dle účastníků fóra zaslouží největší pozornost.

Tyto problémy byly následně uveřejněny v červnovém vydání Letňanských listů a prostřednictvím ankety předloženy široké veřejnosti k ověření pořadí důležitosti.

Celkem bylo odevzdáno 189 řádně vyplněných anketních lístků. Z ankety vyplynulo toto pořadí důležitosti řešení formulovaných témat:

1. Zahušťování výstavby

2. Posílení MHD v oblasti Staré Letňany

3. Stanovení výškové regulace limitů budov

4. Parkování mimopražských vozidel na parkovištích v Letňanech

5. Zajistit větší bezpečí a ochranu dětí v Letňanech, zejména v okolí škol a v lesoparku, z důvodu distribuce drog

6. Malá četnost vyvážení kontejnerů na tříděný odpad

7. Nedostatečná kapacita v domech pro seniory v celé Praze

8. Zlepšení stravování v základních školách

9. Zřízení oddílu fotbalu a atletiky v Letňanech

10. Nedostatek pediatrů

Tyto výsledky budou předloženy Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které se budou zabývat řešením uvedených témat.

Text Blanka Zahradníková, koordinátorka MA21 a ZM

Ilustrační foto archiv redakce

Jste zde: Úvod > Z radnice > Desatero problémů Letňan: které z nich jsou ty nejpalčivější?