Projekt Tupolevka získal nejvíce bodů

STR6 TUPOLEVKA VYSTAVBAProjekt přístavby Základní školy a Mateřské školy Tupolevova – zatím největší investiční akce v historii Letňan – má za sebou první úspěch: od nezávislých hodnotitelů šestnácti projektových žádostí podaných v rámci výzvy č. 23 operačního programu Praha – Pól růstu ČR získal nejvíce bodů a z fondů EU mu byla přiznána dotace ve výši 40 milionů korun.

Na financování projektu, jehož odhadované celkové náklady dosahují 120 milionů, se 24 miliony korun podílí také hlavní město Praha. Pevně věřím, že dofinancováním projektu podpoří letňanské školství i v příštím roce.

Rád bych znovu připomněl, proč se nová škola, respektive přístavba staví právě na pozemcích Tupolevky. Důvod je prostý. Městská část nemá v tuto chvíli žádný jiný pozemek vhodný ke stavbě nové školy nebo k tak rozsáhlé přístavbě, která dokáže splnit nároky potřebného navýšení kapacity našich škol. Základní škola Tupolevova má nejen pozemek, ale i vyhovující kapacitu školní jídelny a sportovního areálu.

Nezanedbatelným atributem jsou také možnosti dopravní obslužnosti této lokality a prostor k navýšení parkovacích míst. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Půjde-li vše podle plánu, bude nejpozději v lednu 2018 stavba zahájena. Práce budou probíhat tak, aby hluk ze stavby neovlivňoval vyučování, především v dopoledních hodinách, ani fungování školní jídelny.

Očekáváme, že stavba bude ukončena na konci příštího roku a po jarních prázdninách v roce 2019 přijdou do školy noví žáci.

Ivan Kabický, starosta

Ilustrace archiv Odb. HSI ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Z radnice > Projekt Tupolevka získal nejvíce bodů