Devadesátá léta: samostatnost, Tesco a výstaviště

seriál 710. výročí založení Letňan (7. díl)

STR9 VYROCI 90.LETA DOBRY UHDEPočátek 90. let byl pro Letňany velmi důležitý – zatímco v 70. a 80. letech byly součástí městského obvodu Praha 9, se zavedením městských částí se s účinností od 24. listopadu 1990 staly pod názvem Praha – Letňany jednou z 56 (později 57) městských částí Prahy. Zdejší úřad získal část pravomocí i pro obvod MÚ Praha – Čakovice.

(na snímku předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milan Uhde předává 31. ledna 1996 starostovi Josefu Dobrému znak a prapor městské části Praha-Letňany)

Stejně jako roky předchozí byly i celé „devadesátky“ ve znamení dalšího rozvoje Letňan. Jak se můžeme dočíst v kronice, stavělo se ostošest. Jednou z prvních – pro obec zásadních – staveb byla nová budova radnice a pošty v Bechyňské ulici, dokončená v roce 1992.

Zatímco městský úřad hned od začátku fungoval ke spokojenosti občanů, nekvalitní služby pošty se na jednání zastupitelstva řešily ještě o dva roky později.

 

1993 – 1994

„Zatím se potýkáme s mnoha nedostatky… například se zničenými chodníky, ulicemi i zelení po výkopových pracích. Údržba těchto ploch je namáhavým úkolem pro najaté pracovníky i samotné občany. Najdou se totiž stále takoví, kteří neváhají ničit práci druhých.“ Tolik kronika.

Jak je vidět, některé problémy – např. vandalismus – nás zřejmě přežijí. Nicméně hodně se toho také povedlo: byla otevřena nová Spořitelna, ukončeny práce na vodovodním řadu v ulici Tvrdého, dokončena výměna dálkového topení a napojení části Letňan na pitnou vodu a plyn. Byla také opravena kaplička na Staré Návsi a zprovozněny tři zrekonstruované samoobsluhy.

Koncem roku 1993 byla navázána spolupráce s francouzským městem Beautor, která trvá dosud.

Za všechno může starosta. Zřejmě si to občané mysleli i tehdy, jinak by se nekonala stejnojmenná pravidelná setkání. Občas byl zájem o ně tak velký, že lidi stáli i na chodbě radnice. Řešily se tu zásadní otázky: osvětlení obce, práce policie, rušení nočního klidu, znečišťování obce exkrementy či nehodovost na Tupolevce…

Další problémy pak projednávalo zastupitelstvo: třeba likvidaci skládky v Chlebovické, výsadbu zeleně, návrh privatizace zdravotnických zařízení, rozšíření MŠ Tupolevova, vybudování půdních vestaveb…

ZMČ také roce 1994 schválilo návrh znaku a praporu, které dosud Letňany neměly, a jejich předložení Parlamentu ČR.

 

1995 – 1996

S rozvojem lokality přirozeně časem nestačila kapacita spojů MHD, takže se v polovině 90. let objevily první úvahy o prodloužení linky C metra do Letňan. Dalším velkým problémem byl neustále houstnoucí provoz na Tupolevce a jeho bezpečnost. Alespoň částečným řešením bylo vybudování kruhového objezdu v místě křížení s Veselskou.

V roce 1995 věnoval kronikář velký prostor kauze Černé ovce, sem tam bílá… V pořadu České televize byl uveden záznam z bouřlivého schůze zastupitelstva, na niž přišli spoluobčané z ulice Tupolevova řešit realizaci hlídaného parkoviště… Bohužel vzhledem k emocím, které mnohé občany ovládaly, byl tok informací pouze jednosměrný… řada lidí, kteří na místech dosud parkovali zadarmo, se cítila poškozena… argumenty vedení obce však občané nevnímali…

Zmínit ale musíme i dokončení výstavby Šumperky, kde bylo vytvořeno středisko služeb a zdravotní středisko a přestěhovala se sem místní knihovna, nebo starostův návrh na zřízení parku v prostoru mezi Prosekem a Letňany.

 

1997 – 1999

Díky stavebním projektům, které se uskutečnily v závěru 90. let, se Letňany dostaly do povědomí celé republiky. Tím prvním – významným hlavně z celopražského hlediska – byla výstavba plaveckého centra v prostoru Na pramenech (při Tupolevově ulici). Dalším bylo vybudování obchodního areálu a třetím byla realizace prozatímního Pražského výstaviště.

Zvláště posledně jmenovaná stavba vyrostla 90. léta: samostatnost, Tesco a výstaviště doslova přes noc – zahájena byla začátkem roku 1998 a už v září téhož roku se tu konal první veletrh, FOR ARCH.

Přibližně o rok později pak bylo slavnostně otevřeno Tesco, největší obchodní centrum v Praze, ČR a střední Evropě, a zprovozněno aquacentrum. Ale došlo i na další – pro Letňanské důležité – projekty: byl postaven Dům s pečovatelskou službou, vybudován park na Staré Návsi, zahájen odprodej obecních bytů…

Zastupitelstvo schválilo založení lesoparku, nástavbu nad poštou či výstavbu garážových domů u křižovatky Veselská x Tupolevova, u konečné metra, na Ostravské ulici a v lokalitě mezi Toužimskou a Veselskou.

Záměr odkoupit od společnosti Letov Lidový dům nakonec nevyšel. Přestože samospráva uvolnila z rozpočtu na jeho nákup více než 4,5 milionu korun a starosta s místostarosty přidali něco ze svého, byly Letňany „v obálkové loterii“ konkurencí přeplaceny a o Liďák nenávratně přišly. Nový kulturní stánek se dosud vybudovat nepodařilo…

O prvních letech nového tisíciletí si něco povíme v prosincovém vydání…

S využitím Pamětní knihy Letňan –red–

Foto archiv redakce


STR9 VYROCI 90.LETA STARA RADNICE

V roce 1992 byla pro veřejnost zpřístupněna nová budova radnice v Bechyňské ulici. Po roce 2002 pak byla doplněna o nástavbu nad poštou a půdní nástavbu.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Devadesátá léta: samostatnost, Tesco a výstaviště