Humanitární fond pomáhá nejen dětem

STR17 HUMANITARNI FOND 1Od počátku roku 2016 funguje pro letňanské občany Humanitární fond městské části Praha 18. Založení fondu bylo navrženo Radou MČ a schváleno Zastupitelstvem MČ.

Jeho účelem je poskytování pomoci občanům osmnáctky v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

Ke zřízení fondu přistoupila městská část ve snaze pomoci svým občanům tam, kde selhával dávkový systém státní správy. Po komplexním přechodu dávkového systému pod úřady práce bylo mnohdy nemožné pomoci letňanským občanům ve chvíli, kdy pomoc nejvíce potřebovali.

Městská část vložila na účet fondu základní částku 200 tisíc korun, další finanční prostředky pak na účet darovaly fyzické osoby, jsou sem vkládány finanční prostředky vybrané z tombol akcí městské části a přispívat mohou i právnické osoby.

Občané, kteří požádají o pomoc, nedostanou k dispozici peníze, ale je jim zaplacena konkrétní služba, o kterou žádají. Dosud městská část poskytla pomoc dětem, například zaplacením obědů v mateřské škole, zaplacením poplatků za mateřskou školu nebo družinu.

Pomoc obdrželi i staří občané a zdravotně postižení, většinou formou nákupu nezbytných základních potřeb.

V současné době využívají sociální pracovníci ve své práci tento nástroj sociální práce s tím, že v rámci dobré praxe ho doporučují i svým kolegům z jiných pražských městských částí a z obcí v ostatních krajích České republiky.

Více o podmínkách žádosti se můžete dočíst na webových stránkách městské části: http://letnany.cz/humanitarni-fond-mc-praha-18/d-35571/p1=32641

Text Markéta Kolářová, vedoucí Odb. sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 18

Ilustrační foto PIXABAY.com


STR17 HUMANITARNI FOND 2

Jste zde: Úvod > Z radnice > Humanitární fond pomáhá nejen dětem