Právní poradna (12/2017)

PRAVNI PORADNAV letňanské právní poradně vás v poslední době také zajímalo, jak postupovat, pokud tzv. digitalizací katastrálních map dojde k upřesnění vedení hranic sousedních pozemků, v jehož důsledku se ukáže, že malá část zřizovatelovy stavby fakticky stojí na sousedním pozemku.

Na tyto případy pamatuje ust. § 1087 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravující nový institut tzv. přestavku. Pokud zřizovatel stavby jednal v dobré víře, že stavba bude stát na jeho vlastním pozemku, stává se ona malá část sousedova pozemku, která byla zastavěna stavbou, vlastnictvím zřizovatele stavby.

Jestliže však stavba bude přesahovat na sousední pozemek z větší než malé části, větší než malá část sousedova pozemku bude zastavěna cizí stavbou nebo zřizovatel stavby nebude v dobré víře, že celou stavbu umisťuje na svůj pozemek, nestane se zastavěná část sousedního pozemku vlastnictvím zřizovatele stavby a vlastník sousedního pozemku může žádat odstranění části stavby přesahující na jeho pozemek.

LANGMAIEROVA PORADNACo je míněno malou částí stavby či malou částí pozemku, občanský zákoník nespecifikuje. Lze však usuzovat, že malou částí stavby či pozemku nebude jejich třetina či čtvrtina, ale pouze několik procent zahrnujících okraje staveb či pozemků.

Zřizovatel stavby, který se v důsledku okolností stane vlastníkem malé části sousedova pozemku, kterou zastavěl, má povinnost se s vlastníkem sousedního pozemku vypořádat, a to formou náhrady ve výši obvyklé ceny nabytého pozemku. Jedná se o kompenzaci za ztrátu sousedova vlastnictví.

Jestliže majitel sousedova pozemku nebude chtít akceptovat vlastnické právo k části pozemku, na němž stojí stavba, nezbude majiteli stavby nic jiného než se obrátit tzv. určovací žalobou podle ust. § 80 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, na soud a domáhat se přiřčení vlastnického práva k „menšinovému pozemku“ jeho rozhodnutím.

Lenka Langmaierová, advokátka HEŘMÁNEK & ČERNÝ, advokátní kancelář, s.r.o.

Ilustrační foto PIXABAY.com

 

STR6 PORADNA houses jpg 1

Jste zde: Úvod > Z radnice > Právní poradna (12/2017)