Volba prezidenta České republiky se blíží

STR6 VOLBY PREZIDENTA 1Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o tom, že ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případně druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) proběhne na základě rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky volba prezidenta České republiky.

V první den voleb, tj. v pátek 12. ledna 2018, proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb, tj. v sobotu 13. ledna 2018 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 13. ledna 2018 ihned po uzavření volebních místností.

V případě konání II. kola volby prezidenta České republiky proběhne hlasování v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů opět proběhne v sobotu 27. ledna 2018 ihned po uzavření volebních místností.

 

Hlasování na území městské části Praha 18 proběhne ve 12 volebních okrscích

18001 ÚMČ Praha 18 – obřadní síň

18002 ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC I, Rychnovská 139

18003 ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC II, Rychnovská 139

18004 ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC III, Rychnovská 139

18005 DPS, Malkovského č. p. 603

18006 ZŠ a MŠ Fryčovická I, Fryčovická 462

18007 ZŠ a MŠ Fryčovická II, Fryčovická 462

18008 ZŠ a MŠ Fryčovická III, Fryčovická 462

18009 ZŠ a MŠ Tupolevova I, Dobratická 525

18010 ZŠ a MŠ Tupolevova II, Dobratická 525

18011 ZŠ a MŠ Tupolevova III, Dobratická 525

18012 Detašované pracoviště Nový Prosek, Chotěšovská č. p. 680/1

 

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta ČR budou doručeny všem voličům nejdéle tři dny přede dnem voleb, tj. 9. ledna 2018.

V případě konání II. kola volby prezidenta ČR budou voličům hlasovací lístky předány ve volební místnosti.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR (i v případě druhého kola volby) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení volby prezidenta ČR obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče.

Žádost lze podat:

• Osobně, v tomto případě není písemná žádost vyžadována, je nutné prokázat svou totožnost; o vydání touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin,

• V listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, doručeno nejpozději do 5. ledna 2018,

• V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeno nejpozději do 5. ledna 2018.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Bližší informace o vydání voličského průkazu obdržíte na ÚMČ Praha 18, odbor správních agend, u paní Vilingerové nebo Bradlerové.

Veškeré informace, týkající se volby prezidenta České republiky, naleznete též na webových stránkách MČ Praha 18 a na vývěskách.

Text Odbor správních agend ÚMČ Praha 18

 

STR6 VOLBY PREZIDENTA 2

Jste zde: Úvod > Z radnice > Volba prezidenta České republiky se blíží