Letňanský úřad příkladně pečuje o zdraví svých zaměstnanců

STR7 SYSTEM PODPORY ZDRAVI 1Dne 24. března 2011 byl zpracován Projekt podpory zdraví, se kterým se Úřad městské části Praha 18 přihlásil do soutěže o titul Podnik podporující zdraví roku 2011 a hned získal Osvědčení 1. stupně – Podnik podporující zdraví roku 2011 v kategorii Malé a střední podniky.

Následovalo tříleté období, v jehož průběhu byly analyzovány poznatky zejména v oblastech personální práce se zaměstnanci v rámci rozvoje lidských zdrojů, v legislativně právních opatřeních a ve volnočasových aktivitách, na základě kterých byl dne 19. 1. 2014 schválen Radou MČ Praha 18 Akční plán projektu podpory zdraví pro období 2014 – 2017.

Jeho hlavním cílem bylo nadále pokračovat v naplňování schváleného Projektu podpory zdraví. Ve stejném roce pak Úřad MČ Praha 18 znovu získal Osvědčení 1. stupně – Podnik podporující zdraví v roce 2014 v kategorii Malé a střední podniky.

Po auditu provedeném v letošním roce Státním zdravotním ústavem městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18 postoupil do vyšší kategorie a získal Osvědčení 2. stupně – Podnik podporující zdraví v roce 2017 v kategorii Malé a střední podniky.

Toto osvědčení převzal tajemník Úřadu MČ Praha 18 Vladislav Gerhard z rukou hlavní hygieničky ČR Evy Gottvaldové a ředitelky Státního zdravotního ústavu Jitky Sosnovcové 31. října na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Kaiserštejnském paláci.

Text –vg–

Foto archiv SZÚ

 

STR7 SYSTEM PODPORY ZDRAVI 2

Jste zde: Úvod > Z radnice > Letňanský úřad příkladně pečuje o zdraví svých zaměstnanců