Pozor na jedovaté nástrahy!

STR8 VYSKYT NASTRAHPřírodní jedy v našem okolí většinou příliš ovlivnit nemůžeme. Před pár měsíci se však v Letňanech prvně objevily i případy, kdy za těmito nástrahami kolem nás stojí jednoznačně lidský faktor.

Ve vnitrobloku v Rokycanské ulici a při ulici Tupolevova byly nalezeny skryté kusy uzenin, zřejmě otrávené návnady na psy. Situace se – po zjištění, že nejde o ojedinělý případ – začala samozřejmě okamžitě řešit.

Proběhlo jednání se zástupci městské policie a bylo dohodnuto, že v těchto lokalitách budou strážníci provádět pravidelné kontroly. Dále pak byl poslední nález u Základní školy Fryčovická nahlášen Státnímu veterinárnímu ústavu, jehož pracovník si po dohodě s nálezkyní paní Oppeltovou návnadu převzal a odvezl ji na důkladný rozbor. Městská část Praha 18 na tento rozbor uvolnila z rozpočtu částku 10 tisíc korun.

V době psaní tohoto článku byly hotové testy pouze na běžné těžké kovy (rtuť, olovo, kadmium, arsen) a ethylenglykol (Fridex), oboje s negativním výsledkem. Škála pravděpodobných vysoce nebezpečných látek je však velmi široká, a tak další testy ještě probíhají.

Mimo jiné se vzorek testuje na přítomnost karbamátových pesticidů (Karbofuran) a účinných látek antikoagulačních rodenticidních přípravků (talon, warfarin, lanirát).

Některé z těchto sloučenin, pokud by byly potvrzeny, jsou přitom vysoce nebezpečné nejen pro zvířata či ptáky, ale také třeba pro děti. Kupříkladu takový Karbofuran je jedním z nejjedovatějších karbamátových pesticidů. Otrávený živočich umírá během několika minut ve velmi silných křečích, pro člověka může být smrtelná dávka odpovídající pouhé čtvrtině čajové lžičky! Přitom se tento pesticid až do roku 2008 volně prodával.

Ačkoli po přečtení dlouhých diskuzí na letňanském webovém portálu na téma „znečisťování okolí exkrementy a močí“ lze chápat jistou frustraci, tak domnělé „řešení“ pomocí otrávených návnad je naprosto neomluvitelné a nelidské. V první řadě by mělo být jasné, že nikdy nejde o chybu na straně zvířete, ale o nezodpovědnost a laxnost majitele. Je důležité apelovat na pejskaře, že jde i o jejich okolí.

I s tím se v Letňanech snažíme pomoci, třeba rozmístěním tzv. psích pisoárů. A za druhé, tyto návnady mohou být skutečným ohrožením okolí, proto k tomu nebuďme slepí.

Pokud si všimnete čehokoliv podezřelého, prosím, neobávejte se na to upozornit strážníky Městské policie či policisty Policie ČR.

Text Kateřina Kristeková

Ilustrační foto PIXABAY.com

Jste zde: Úvod > Z radnice > Pozor na jedovaté nástrahy!