Rok 2017: start velkých projektů i každodenní mravenčí práce

STR10 RADNICEV poslední den roku se zpravidla ohlížíme za uplynulými týdny a rekapitulujeme. A protože každý z nás má jiné priority, může někomu připadat, že se leccos povedlo, a jinému zase, že máme za sebou neúspěšných 12 měsíců – hodnocení je prostě subjektivní.

Ač by se mohlo zdát, že letňanské priority a směr dalšího rozvoje osmnáctky si – jako starosta – vymýšlím po večerech u sklenice vína, není to tak, vždy je to týmová práce. A kam tedy Letňany směřovaly a doputovaly v roce 2017?

Jednak bych chtěl zmínit absolutně nové projekty, jednak nesmím zapomenout na klasické, stereotypně se opakující aktivity – údržbu komunikací, rekonstrukci chodníků, údržbu zeleně, správu bytového fondu atd.

 

Přístavba Tupolevky a nová hřiště

Na jaře 2017 jsme se zaměřili na přípravu projektů, které mají dlouhodobý přesah. Na prvním místě to byla příprava projektu přístavby Základní školy Tupolevova, kterou zahájíme letos v lednu. Dalším z trojice projektů je vybudování nové tělocvičny u Základní školy Gen. F. Fajtla v Rychnovské ulici. A do třetice všeho dobrého pak projekt generální rekonstrukce Mateřské školy Místecká.

Zároveň jsme také – s mírným zpožděním – dokončili výběrová řízení na další velké investiční akce a některé z nich i zahájili, jsou to:

• revitalizace pěších komunikací a úprava sídlištních ploch v lokalitě Letňany sever – při Mateřské škole Malkovského (akce byla zahájena v říjnu 2017, dokončena bude v únoru 2018).

• regenerace posledních dvou školních a zároveň veřejných sportovních ploch při ZŠ Tupolevova a ZŠ Fryčovická. Po jejím dokončení budou Letňany takřka stoprocentně „pokryty“ volnočasovými a sportovními areály.

• rekonstrukce povrchu hřiště na Staré Návsi, které je nejoblíbenější hrací plochou nejmenších letňanských dětí, a instalace nových herních prvků a laviček.

 

Lavičky, chodníky a bytový fond

A když jsem u laviček – právě ty jsou klasickým příkladem spolupráce občanů a radnice. Městská část je totiž umisťuje na místa, která občané sami vybírají – v loňském roce to bylo například v Křivoklátské či Tupolevově ulici.

Další oblastí, které se každoročně věnujeme, je rekonstrukce povrchů chodníků, při níž dochází k výměně původního asfaltu za zámkovou dlažbu. V roce 2017 se tak pracovalo na površích v ulici Beranových (dokončení další etapy) a Bludovická a došlo na úpravu parteru před budovou radnice.

Jako správní hospodáři jsme se také věnovali svému majetku, bytovému fondu. Celkové náklady na opravy bytů činily v roce 2017 cca 1.400.000 Kč bez DPH. Byla mj. provedena i rekonstrukce střechy v Tupolevově 516 či oprava poničené fasády v Bukovecké 524.

 

Školství a volný čas

Už několikrát jsem se ve svých článcích zmínil, že naší prioritou je školství. Proto jsme například podpořili ZŠ Fryčovická částkou 600 tisíc Kč (úprava hřiště) nebo přispěli ZŠ Gen. Fajtla 500 tisíci Kč na výměnu podlahových krytin, také jsme investovali 2,5 milionu Kč do vybudování dvou nových tříd v ZŠ Fryčovická.

V oblasti sportu, volného času a kultury byla naší největší investicí podpora Aquacentra Letňany Lagoon – příspěvek na provoz bazénu ve výši 1 mil. Kč. Domníváme se totiž, že je třeba přistupovat k některým subjektům patrioticky, osobně.

Dlouhodobě – formou grantů – podporujeme i další letňanské volnočasové subjekty, jejichž činnost si zaslouží náš velký dík.

Zapomenout bychom neměli na spolupráci s Klubem seniorů v Třinecké a s menším klubem v Malkovského, které mohly v loňském roce aktivně rozvíjet své aktivity i díky podpoře městské části Praha 18. Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů budeme v roce 2018 hledat další prostory pro jejich potřeby. Snad se podaří je najít.

 

Co se nám nepovedlo?

To, co se týká našeho každodenního života – doprava. Vyřešit komplikovanou situaci v dopravě tzv. „v klidu“ i při průjezdu Letňany (do centra Prahy ze Středočeského kraje) je během na dlouhou trať. Nelze to zvládnout za jediný rok, neboť je třeba součinnosti mnoha orgánů a organizací.

Mrzí nás, že obyvatelé Dobratické, Bukovecké a Tvrdého, ale také uživatelé parkoviště u Penny mají soustavné problémy s parkováním, protože nedokážeme zabránit tomu, aby tu nechávali svá vozidla řidiči, kteří zde nebydlí. A netýká se to jen období veletrhů a výstav. Je to každodenní problém, návštěvníci Prahy tu prostě zaparkují a jdou na metro. Tomuto problému se budeme – ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy – intenzivně věnovat i letos.

 

A zase ty byty

Další věcí, která se nepovedla, je stop zahušťování výstavby. Nejvíce vás (ale i nás) pálí výstavba bytového domu v Chlebovické a Křivoklátské a nové domy na pozemcích směrem do Čakovic. Chápeme rozčarování nových obyvatel těchto lokalit, je pochopitelné, ale chyba není na straně stávajícího vedení městské části – všechny tyto projekty prošly různými schvalovacími procesy, které trvaly mnoho let.

Alibismus, s nímž se někteří naši kritici ptají, proč tu vlastně jsme, když tomu nezabráníme, je populistický, neboť se vůbec nezmiňují o faktu, že městská část je pouze prvoinstanční stanicí a námitky podané k výstavbě řeší odvolací orgán, kterým je Magistrát hl. m. Prahy. A v mnoha případech odvolací orgán měl a má odlišné stanovisko než MČ. Je tedy na každém občanu Letňan, aby se snažil pohlížet na tuto „kauzu“ objektivně.

 

Na závěr...

Závěrečnou a nejlepší zprávou je fakt, že i přes uvedená negativa jsou Letňany oblíbenou městskou částí: starousedlíci i mnozí jejich noví obyvatelé si pochvalují širokou síť předškolních zařízení, kapacitu základních škol, rozlehlé zelené, relaxační plochy, hustou obchodní síť, široké možnosti zábavy a sportu, a to vše na relativně malé ploše. A také úřad, jehož servis, vstřícnost a přístup k občanům jsou natolik kvalitní, že se už druhým rokem zařadil mezi nejlepší úřady v České republice.

Text: Ivan Kabický

Foto radnice: Olaf Deutsch

Jste zde: Úvod > Z radnice > Rok 2017: start velkých projektů i každodenní mravenčí práce