Právní poradna (1/2018)

PARAGRAFV letňanské právní poradně jste se nás často ptali, jak je to vlastně se zánikem vyživovací povinnosti rodiče k dítěti.

Obecně vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno se samo živit a je tedy svou výživou odkázáno na rodiče. Tento předpoklad je zanesen v ust. § 911 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dle ust. § 915 odst. 1 občanského zákoníku pak má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Dítětem se pro účely vyživovací povinnosti rozumí příbuzný v linii přímé v prvém stupni s tím, že věková hranice osmnácti let nepředstavuje zásadní význam pro zánik vyživovací povinnosti.

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti tak není omezena věkem dítěte, jak by se mohlo zdát, ale právě výše uvedenou schopností dítěte živit se samo.

V případě, že je dítě studentem vysoké školy, kdy mu jeho studium neumožňuje zabezpečit veškeré své potřeby prací, a není v důsledku toho schopno se živit samo, vyživovací povinnost trvá bez ohledu na jeho věk.

K zániku vyživovací povinnosti rodičů dochází ze zákona. Častým příkladem může být ukončení studia a nástup do zaměstnání, kde již dítě dosahuje vlastního příjmu a je tedy zpravidla schopno živit se samo.

Této schopnosti přitom může dítě nabýt i před dosažením osmnáctého roku, kdy například ukončí učební obor a nastoupí do zaměstnání či uzavře manželství, čímž vzniká nová vyživovací povinnost mezi manžely. Není přitom vyloučeno, aby vyživovací povinnost rodičů k dítěti zanikla a následně byla obnovena.

LANGMAIEROVA PORADNATakovou skutečnost si lze představit např. za situace, že by dítě ukončilo studium na gymnáziu, nedostalo se na vysokou školu, v důsledku čehož by šlo na rok pracovat, a následně by bylo přijato na vysokou školu, kde by ve studiu řádně pokračovalo. Musí se však jednat o soustavnou a cílevědomou přípravou dítěte, která předpokládá úspěšné ukončení studia.

Ačkoliv tak vyživovací povinnost rodičů k dítěti, zaniká ze zákona, může nastat okolnost, kdy má rodič možnost se obrátit s žalobou na zrušení vyživovací povinnosti na příslušný soud. Pokud totiž dítě řádně nestuduje, v důsledku čehož tedy zaniklo jeho právo být vyživován, a i přes to se na rodiči úhrady výživného – častokráte pod hrozbou podání exekučního návrhu – domáhá, nezbývá rodiči než se obrátit na soud, aby o zrušení vyživovací povinnosti v případě tohoto sporu rozhodl.

Lenka Langmaierová, advokátka HEŘMÁNEK & ČERNÝ, advokátní kancelář, s.r.o.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Právní poradna (1/2018)