Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (1/2018)

RMČ: kulturní akce v roce 2018

STR11 LANGEROVARada vzala na vědomí pořádání velkých kulturních akcí, které se budou konat na území Letňan v roce 2018. Jedná se například o akce, jejichž pořadatelem není městská část, jako jsou Majáles (na snímku vystoupení zpěvačky Anety Langerové), Utubering, koncerty zpěváka Ozzy Osbourne či skupiny Iron Maiden.

Rada současně ustanovila pracovní skupinu, která bude koordinovat aktivity v oblasti dopravy, kultury, životního prostředí a bezpečnosti s dotčeným orgány státní správy v souvislosti s konáním těchto akcí.

Také se předpokládá, že i v letošním roce budou vydány rezidentní vjezdové karty, které budou platné po dobu konání akcí a jimiž bude omezena dopravní obslužnost Letňan.

 

ZMČ: rozpočtové provizorium

Na posledním zasedání v roce 2017 zastupitelé schválili pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 do doby schválení rozpočtu městské části Praha 18 na rok 2018. Rozpočtové provizorium vychází z celkových výší příjmů a výdajů rozpočtu schváleného na rok 2017.

Nový rozpočet na rok 2018 bude zastupitelstvo schvalovat v únoru.

Text Ivan Kabický, starosta

Foto: Olaf Deutsch

Jste zde: Úvod > Z radnice > Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (1/2018)