Na radnici byla oceněna sedmička výjimečných osobností

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 1

Two Voices a jejich písně v crazy-classic hudebním stylu se postaraly o dokonale vyvážený průběh slavnostního večera

Spisovatel – historik, pedagog – logoped, profesorka konzervatoře, tenistka, fotbalista, edukátorka, pedagožka – sbormistryně… Celkem sedm letňanských osobností převzalo osobně, případně v zastoupení, 6. prosince 2017 v obřadní síni radnice z rukou starosty Ivana Kabického ocenění Čestný občan MČ Praha 18 a Cenu MČ Praha 18.

A přestože na začátku akce dámy z Two Voices zahrály a zazpívaly Beethovenovu Patetickou, atmosféra v sále byla příjemně pohodová a vtipné glosy některých z aktérů přítomné publikum dokonce mnohokrát rozesmály.

„Jsem moc ráda, že dnes mohu být spolu s vámi u příležitosti, která vzdává hold moudrosti, píli, houževnatosti, upřímnosti a statečnosti. V následujících chvílích vám představím lidi, kteří takoví jsou. A co víc, někteří si své vlastnosti možná ani neuvědomují, jsou pro ně samozřejmostí. Ale naštěstí jsou v Letňanech lidé, kteří tyto občany vnímají,“ zahájila slavnostní podvečer jeho moderátorka Magdalena Šorelová. A pokračovala: „Bezesporu mezi ně patří starosta Ivan Kabický a jeho zástupci Iveta Lojková a Oldřich Miffek, kteří se rozhodli uvedené osobnosti a jejich dlouholetou záslužnou práci – nejen pro Letňany a jejich občany – ocenit.“

O možnosti udělení Ceny MČ Praha 18 a titulu Čestný občan MČ Praha 18 u příležitosti 710. výročí založení obce, resp. první zmínky o vsi Letniany, jsme informovali už v dubnovém vydání Listů. Zároveň jsme občany žádali o spolupráci při výběru osobností a zaslání tipů na radnici. Dodán byl pouze jediný, od spolupracovnic paní Dany Hybšové… Nominaci zbývajících osobností, včetně bývalého starosty Josefa Dobrého, navrhl starosta Kabický a členové jeho týmu.

 

Poděkování za celoživotní práci

Skleněné „těžítko“ se znakem Letňan, jinak Cena MČ Praha 18, bylo – společně s pamětním listem a finanční odměnou – předáno třem ženám a dvěma mužům. Za celoživotní práci v oblasti logopedie je získal promovaný pedagog František Synek, za něhož cenu převzala snacha Helena Synková, za přínos v oblasti kultury pak spisovatel a historik Václav Šorel.

Paní Dana Hybšová obdržela ocenění za dlouholetou edukační činnost a pomoc ženám po ablaci prsu. Ve svém krátkém projevu poděkovala svým spolupracovnicím, bez nichž by nedokázala vše, co dokázala, ani nebyla nominována na uvedenou cenu.

Sbormistryně, učitelka a předsedkyně Orffovy společnosti Lenka Pospíšilová byla odměněna za celoživotní práci v oblasti pedagogiky a hudební výchovy.

Poslední z první pětice oceněných byla tenistka, olympijská medailistka Lucie Hradecká, která na radnici dorazila i navzdory zdravotnímu handicapu. Tím, že si pro cenu doslova doskákala po jedné noze, potvrdila fakt, že si ocenění za své výjimečné sportovní úspěchy opravdu zaslouží.

 

Osmnáctka má nové čestné občany

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 1bPo éterické Debussyho skladbě s textem Jany Rychterové Den odchází pokračovala akce předáním nejhodnotnějších ocenění. Ta letos získali tři letňanští občané: paní Anna Huječková (na snímku vlevo), bývalá profesorka a korepetitorka pražské konzervatoře, za dlouholetý přínos v oblasti šíření české hudební a slovesné tradice u nás i v zahraničí.

Při příležitosti převzetí titulu řekla paní profesorka redakci Listů: „Děkuji a beru to jako uznání své celoživotní práce nejen na konzervatoři, ale také kulturní činnosti v Letňanech. Byla jsem velmi mile překvapena. Jsem za to samozřejmě ráda a beru to jako poděkování za to, že jsem mnoho zdejších mladých lidí přivedla k hudbě.“

In memoriam obdržel „občanství“ také pan Bohuslav Vyletal, a to za celoživotní práci v oblasti sportu a za osobní statečnost prokázanou po roce 1945, zvláště pak v období komunistické totality. Titul přebíral v zastoupení syn Milan.

Posledním z řady oceněných (také in memoriam) byl dlouholetý starosta inženýr Josef Dobrý, který se zásadním způsobem přičinil o rozvoj Letňan. Titul Čestný občan MČ Praha 18 byl předán již v listopadu a na žádost manželky pana Dobrého se tak stalo v soukromí, při osobní návštěvě starosty Ivana Kabického a jeho zástupce Oldřicha Miffka.

 

Všechněch tvorů plesání

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 1a„Ceny a čestná uznání jsou rozdány a je čas se pomalu rozloučit. Ještě jednou všem oceněným co nejsrdečněji gratuluji a zároveň je prosím, aby co nejdéle zůstali ve své vitalitě, upřímnosti a pravdě, kterou obohacují nás všechny, kteří mají tu čest s nimi žít buď v bezprostřední blízkosti, anebo je jen tak občas potkávat,“ zakončila oficiální část slavnostního podvečera Magdalena Šorelová.

Pomyslnou poslední tečkou pak byla trojice vánočních písní – Vše ztichlo, Všechněch tvorů plesání a notoricky známé Ondráši, Matóši, kterou si zanotovala i většina přítomných – v podání skupiny Two Voices. Po ní ještě následovalo neformální setkání všech oceněných a jejich doprovodu při sklence vína.

Prosincovou akcí tradice oceňování významných letňanských osobností nekončí. I nadále můžete na radnici dodávat své tipy.

Text –red–

Foto Olaf Deutsch a Tomáš Proněk

 

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 2

Udělení ceny panu VÁCLAVU ŠORELOVI je zvláštním projevem úcty k jeho počinům v oblasti kultury a literatury. Mezi jeho nejznámější díla patří Vzpoura mozků, Tvrz nebo Encyklopedie čsl. letectví…

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 3

Paní DANA HYBŠOVÁ obdržela cenu za dlouholetou edukační činnost a nezištnou pomoc ženám po ablaci prsu. Ve svém projevu děkovala především svým spolupracovnicím.

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 4

Promovaný pedagog FRANTIŠEK SYNEK získal ocenění za celoživotní práci v oblasti pedagogiky – logopedie. Cenu za něj převzala snacha Helena Synková.

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 5

PaedDr. LENCE POSPÍŠILOVÉ, učitelce, sbormistryni, předsedkyni České Orffovy společnosti, byla cena propůjčena za celoživotní práci v oblasti pedagogiky a kultury. Do jejích kurzů, konaných takřka po celém světě, se jen tak nedostanete...

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 6

Slečna LUCIE HRADECKÁ získala cenu za reprezentaci MČ Praha 18, resp. České republiky, v oblasti sportu – konkrétně v tenise, a za dosažené úspěchy. Na setkání přišla i navzdory zdravotním problémům.

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 7

Paní ANNA HUJEČKOVÁ obdržela čestné občanství za dlouholetý přínos v oblasti šíření hudební tradice u nás i v zahraničí. Svými vtipnými poznámkami i úžasnou energií si okamžitě získala všechny přítomné.

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 8

Pan BOHUSLAV VYLETAL získal titul in memoriam za celoživotní práci v oblasti sportu a za osobní statečnost prokázanou po roce 1945. Titul převzal syn Milan.

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 9

Ing. JOSEFU DOBRÉMU, bývalému a dlouholetému starostovi Letňan/MČ Praha 18, byl titul udělen in memoriam jako výraz ocenění zásluh o rozvoj městské části. Ocenění bylo předáno při návštěvě manželky Ing. Dobrého Jaroslavy v listopadu 2017.

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 10

Moderátorka Magdalena Šorelová hovoří se starostou Ivanem Kabickým.

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 11

Dámy z Two Voices.

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 12

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 13

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 14

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 15

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 16

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 17

STR8 CESTNI OBC PROSINEC 2017 18

Neformální setkání všech oceněných a jejich doprovodu při sklence vína.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Na radnici byla oceněna sedmička výjimečných osobností