Diskusní FÓRUM (1/2018)

LOGO MC LETNANYStejně jako v loňském roce i letos vyhradíme v každém vydání Letňanských listů prostor na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva městské části Praha 18. V tomto vydání odpovídají na otázku redakční rady Letňanských listů nebo píší na téma, které si sami zvolili.

Otázka pro zastupitele na leden: Začal poslední rok vašeho řádného mandátu v Zastupitelstvu městské části Praha 18. Co byste rádi ještě projednali nebo prosadili?

V lednu prezentovali své názory:  Martin Halama (Strana svobodných občanů), Tomáš Raška (Zelení), Olaf Deutsch (Zdravé Letňany), Iveta Lojková (TOP 09), Ondřej Lněnička (nezávislý politik), Oldřich Miffek (bez politické příslušnosti), Stanislav Tomášek (Občanská demokratická strana) a Jiří Streit (Komunistická strana Čech a Moravy).

 

Martin Halama

Strana svobodných občanů

HALAMA 2014 SLIBVážení letňanští obyvatelé. V novém roce 2018 Vám přeji hlavně zdraví, dále klid, pohodu a spokojenost. Ať se Vám daří v životě osobním i pracovním. Nejlépe je člověku s úsměvem na rtech svých i rtech lidí okolo. Není důležité, co bych osobně já, opoziční zastupitel, rád projednal a prosadil v posledním roce tohoto volebního období.

Pohledem zpět do zápisů schůzí ZMČ Praha 18 zjistíme, že bodů navrhovaných opozicí bylo k projednání schváleno neskutečně málo. Letňanský koaliční slepenec nepustí na program schůze ZMČ prakticky nic, co by předkládala opozice. A když už koalice uzná, že opozicí navrhovaný bod je pro občany zajímavý a důležitý, pak se zasadí o neschválení programu schůze ZMČ a uspořádá zcela irelevantní besedu, ze které nevzejde žádné stanovisko. K takové situaci jsme to v Letňanech „dopracovali“.

Politikaření a útoky na politické oponenty, končící v soudních síních. Ignorace zájmu a názorů občanů. To je letňanská realita. Velmi rád bych prosadil změnu takových poměrů! Ovšem tu dokážete prosadit jen Vy, letňanští voliči! Proto, prosím, velmi zodpovědně zvažte, komu dáte svůj hlas v podzimních komunálních volbách!

 

Tomáš Raška

Zelení

RASKA 2014 SLIBNestojím na správné straně barikády. Letňanské zastupitelstvo ovládá těsná koaliční většina poskládaná ze zastupitelů, z nichž velká část během svého mandátu „prozřela“ a změnila či opustila stranu, za níž byla zvolena. Ti levicoví jsou najednou napravo, někteří nejsou nikde, protože je vyloučila jejich vlastní partaj, a tak jediným smyslem toho všeho je udržet se za každou cenu u moci.

Tahle koalice je za dobu, kdy jsem v zastupitelstvu, tedy třetí volební období, zcela bezkonkurenčně nejhorší, jaká tu byla. Neposuzuje návrhy podle jejich obsahu, ale podle toho, kdo je předložil. Namísto toho, aby se věnovala věcným návrhům a věcně o nich diskutovala, rozehrává divadla vpravdě surrealistická, hloubá ve svých paranoidních představách o spiknutích a v klidu přihlíží, či se přímo podílí na bobtnání problémů, které Letňany tíží: zahušťování výstavby, kolabující doprava a další.

Tenhle slepenec je bohužel zcela neprůstřelný. Proto mi nezbývá, než doufat, že komunální volby v roce 2018 přinesou takové rozložení mandátů, které umožní vznik pragmatické a funkční Rady a zvolení starosty, který povede Letňany racionálně. A že bude možné a smysluplné přicházet s návrhy, které Letňanům pomohou.

 

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany

DEUTSCH 2014 SLIBV době, kdy píšu tyto řádky, jsou za dveřmi Vánoce – děti se těší na stromek a dárky, které pod ním najdou. A dospělí si možná říkají: zaslouží si je? Není to jen úlitba za to, že na ně, potažmo na celou rodinu, nemáme čas, protože se honíme za pracovními, politickými nebo jinými úspěchy, a svou nepřítomnost se snažíme všem vynahradit aspoň o Vánocích?

Možná by ale bylo lepší se na chvíli zastavit a zamyslet nad tím, co si naši blízcí přejí, po čem touží, co je trápí, a místo předvánočního „blbnutí“ s dárky se věnovat dětem, partnerovi/partnerce a rodičům, kterým vděčíme za to, že tu vůbec jsme. Vánoce by měly být svátky klidu. Ale – zvlášť v posledních letech – se z nich stala komerční záležitost. Místo adventní pohody si „užíváme“ fronty v obchodech a shánění toho nejmódnějšího zboží. Vánoce ale nejsou svátky obchodních řetězců, jsou naše. Nenechme si je vzít…

Končí rok 2017 a začne další. Zpravidla si přejeme, aby nový rok byl ještě lepší, než ten uplynulý. Ale je to vůbec možné?

Navzdory výše uvedeným, tak trochu pesimistickým větám vám přeji, aby konkrétně váš rok 2018 byl minimálně stejně tak dobrý, jako byl ten, se kterým jste se před pár dny rozloučili.

 

Iveta Lojková

TOP 09

LOJKOVA 2014 SLIBMám ve své kompetenci sociální politiku, zdravotnictví a bytovou otázku, a tak patří většina z toho, co bych tu ráda viděla, spíš do kategorie snových přání. Stárne populace, a to nejen v Letňanech, a tak bychom na osmnáctce nutně potřebovali dům pro seniory. Na druhou stranu ale chybějí i startovací byty pro mladé lidi, kteří nedosáhnou na hypotéku. Určitě bychom také všichni uvítali zdravotní středisko, ve kterém by byly vytvořeny takové podmínky, aby si zde lékaři chtěli otevřít ordinace. Uvedené projekty jsou však velmi náročné na finance i na pozemky, které MČ Praha 18 nemá.

Zatím se podařilo prosadit založení humanitárního fondu, který pomáhá potřebným, máme velmi dobře fungující klub seniorů. Občané Letňan se také mohou několikrát do roka potkat na akcích, které pro ně městská část pořádá. Velmi intenzivně se pracuje na vybudování nového pavilonu Základní školy Tupolevova, nových hřišť a další mateřské školy, novou tvář dostane lesopark… Byla bych velmi ráda, kdyby se podařilo vyřešit MHD směrem k betonárce tak, aby byli spokojeni i noví obyvatelé osmnáctky.

Ne každým projektem se zavděčíme všem, rozhodně se ale budeme i nadále snažit, aby Letňany byly pěkným místem pro život.

 

Ondřej Lněnička

nezávislý politik

LNENICKA ONDREJ PRO PRAHUNOVÝ ROK budiž provázen zdravím, štěstím a úspěchy!

Vstoupili jsme do roku 2018, a proto si každému z Letňan dovolím popřát, aby ho v něm provázelo jen vše dobré a jen lidé dobří.

Spokojenost a dobrá nálada každého z nás pomáhá spokojenosti těch, kteří nás obklopují.

Za sebe i své kolegy, Mgr. Kateřinu Tůmovou, Ing. Milana Buška a Lukáše Wencla, mohu Vám všem slíbit, že se budeme snažit, abychom k Vaší spokojenosti přispěli v rámci letňanského zastupitelstva, aby Váš hlas a Vaše názory byly slyšet, třebas i navzdory těm, kteří je slyšet nechtějí. Dělali jsme to v letech minulých a stejně aktivní budeme i letos, a to i přes omezené prostředky, které k tomu máme.

Na podzim t.r. se (nejenom) nám dostane vysvědčení, jak svědomitě a poctivě, v zájmu Letňan a Letňanských jsme Vámi svěřené mandáty vykonávali.

Na Vaše hodnocení se těším, protože ten, kdo má čisté svědomí, se nemusí obávat, je ve svém rozhodování svobodný a je zavázán pouze těm, kteří mu projevili důvěru, tedy Vám a nikomu jinému… :)

Od příštího vydání budeme otevírat jen „vlastní“ (letňanská) témata, se kterými se na nás obracíte. Děkujeme za ně a budeme rádi, když je spolu budeme i řešit.

Ať se Vám v roce 2018 daří!

 

Oldřich Miffek

bez politické příslušnosti

MIFFEK 2014 SLIBPokud bych byl kouzelný dědeček, vyřešil bych problémy s MHD, s parkováním a třeba prodloužení Veselské.

Bohužel kouzelným dědečkem nejsem. Přesto se budu ve spolupráci s kolegy snažit posunout blíže k realizaci právě prodloužení Veselské. Parkování budeme nadále řešit připravovanými studiemi, se kterými chceme seznámit obyvatele lokalit, ve kterých by mohlo dojít k navýšení parkovacích míst. Velkým úkolem je projednat a vyjádřit se k navrženému Metropolitnímu plánu. Už dříve jsme dali zamítavé stanovisko k navrhovanému přivaděči a navrhli trasu vedoucí za lesoparkem tak, aby se přímo napojil na ulici Polaneckou. Sledovat budeme i navrhované změny oproti stávajícímu územnímu plánu.

Nechceme další mohutnou zástavbu, která by dále dopravně zatěžovala Letňany. Cílem nejen pro Letňany je dobudování severní části Pražského okruhu, který odvede tranzitní kamionovou dopravu z Kbelské a tím ji uvolní pro osobní dopravu, která je nyní odkloněna na Veselskou.

Nadále budeme požadovat po ROPIDu takové úpravy MHD, které povedou ke zkrácení intervalů jednotlivých spojů.

Na závěr chci popřát všem obyvatelům Letňan hodně zdraví a spokojenosti v roce 2018.

 

Stanislav Tomášek

ODS

TOMASEK 2014 SLIBV současné volební koalici na radnici již od začátku volebního období pracuje 5 zastupitelů zvolených za ODS a po 3 zastupitelích zvolených za ČSSD a TOP 09. Všechny akce vyjmenované v prohlášení Rady městské části se postupně daří uskutečňovat a pravidelně o tom informujeme v Letňanských listech.

Děkujeme za podporu dvěma zastupitelům zvoleným za Českou pirátskou stranu a občas i opozičním zastupitelům, kteří náš program také někdy podpoří. Akce nad rámec prohlášení provádíme vždy podle potřeb většiny občanů a v souladu s demografickým vývojem. Prioritou je proto trvalé navyšování míst pro děti ve školkách a základních školách.

V roce 2018 nás čeká největší investice tohoto volebního období, dokončení přístavby k ZŠ Tupolevova za cca 100 mil. Kč. Velké úsilí budeme i v roce 2018 věnovat dokončování rekonstrukcí školních a dětských hřišť, rekonstrukcím chodníků a doplňování městského mobiliáře. Nezapomínáme na úklid, údržbu zeleně a výsadbu nových stromů, zejména za vykácené. Pozadu nezůstane ani podpora kultury, sportu a volnočasových akcí v Letňanech.

Priority občanů jsou však velmi různorodé a není je možné vždy naráz a bezezbytku splnit.

Přeji klidný a spokojený rok 2018.

 

Jiří Streit

KSČM

STREIT 2V klíčových rozhodnutích musí být větší shoda napříč politických stran, ale také potřebné finance.

Z mého pohledu si vážím provedené realizace potřebných kapacit Mateřské školy v ulici Havířovská. Stejným způsobem je třeba navýšit kapacitu domu seniorů rozšířením či další novou výstavbou. Pokládám to za prioritu.

Dalším důležitým úkolem je navýšení počtu obecních malometrážních bytů novou výstavbou. Zde se nabízí řada řešení. Pakliže tyto dva úkoly nezvládneme při masivní bytové výstavbě v rámci Letňan, která probíhá, tak už nevím kdy!

Základem by mělo být zklidnění atmosféry v našem zastupitelstvu a společný návrh řešení těchto uvedených úkolů. Jinak s nástupem nového roku 2018 přeji všem zdraví, štěstí a pohodu.

 

Poznámka redakce: Redakce neručí za obsah textů, neboť respektuje požadavek jejich autorů neupravovat žádným způsobem dodaný materiál.

Foto archiv redakce

Jste zde: Úvod > Z radnice > Diskusní FÓRUM (1/2018)