Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (2/2018)

Noví členové školských rad

ZS GEN FAJTLA 3Rada městské části Praha 18 v souladu se školským zákonem potvrdila své zástupce do školských rad škol, jichž je městská část zřizovatelem.

Do školské rady při ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC je jí zástupkyně starosty Iveta Lojková, do školské rady při ZŠ a MŠ Tupolevova zástupce starosty Ondřej Lerch.

Zástupcem zřizovatele ve školské radě při ZŠ Fryčovická nadále zůstává zástupce starosty Oldřich Miffek.

 

Pracovní skupina pro Metropolitní plán

Metropolitní plán bude novým územním plánem hlavního města, jeho pořizování bylo zahájeno v roce 2012 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, které je pořizovatelem celopražského územního plánu, a nahradí dosud platný dokument Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Rada městské části Praha 18 vytvořila pracovní skupinu, která se bude zabývat pořizováním Metropolitního plánu, koordinovat a obhajovat zájmy Letňan v záležitostech územního plánování.

Protože má skupina mimo jiné za cíl také spolupracovat s veřejností na připomínkách k Metropolitnímu plánu, plánuje za tím účelem pravidelné veřejné prezentace. První z nich se uskuteční 19. února tohoto roku.

 

Reprezentační ples

I v letošním roce se bude konat ples městské části Praha 18. Rada schválila jeho pořádání v termínu 16. března a stanovila cenu vstupenky na 350 Kč. Výtěžek z prodeje lístků do tomboly, jejichž jednotlivá cena je 50 Kč, bude využit ve prospěch Humanitárního fondu městské části Praha 18.

 

Zdravé město Praha 18

Rada schválila Výroční zprávu za rok 2017 projektu Městská část Praha 18 Zdravé město a místní Agenda 21, ve které byly zhodnoceny akce uspořádané v uplynulém roce.

Text Ivan Kabický, starosta

Jste zde: Úvod > Z radnice > Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (2/2018)