Úřad městské části Praha 18 získal další finanční prostředky

STR6 OPERACNI PROGRAM ÚMČ Praha 18 zpracoval v roce 2017 projekt s názvem Zvyšování kvality a efektivity procesů a profesní rozvoj zaměstnanců úřadu s cílem získat finanční prostředky na jeho realizaci v rámci výzvy č. 117 z Operačního programu Zaměstnanost, „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“.

Realizace tohoto projektu byla bez ohledu na výsledek hodnocení a schválení zahájena už v červnu 2017 plněním klíčové aktivity Implementace metod kvality CSR, a ÚMČ Praha 18 tak po externím auditu převzal 29. listopadu 2017 na slavnostním večeru konaném ve Španělském sále Pražského hradu prestižní cenu Společensky odpovědná organizace a zároveň mezinárodní cenu kvality se dvěma hvězdičkami Společensky odpovědná organizace.

V roce 2017 také realizoval další klíčovou aktivitu Rozvoj metod kvality ISO a externí audit recertifikoval ISO 9001 – 2015. Průběžně probíhala také klíčová aktivita Odborné vzdělávání zaměstnanců úřadu, které bylo mimo běžná akreditovaná školení zaměřeno na novou legislativu, zejména ochranu osobních údajů – GDPR.

V prosinci 2017 byl projekt na MPSV schválen a úřad obdrží požadovanou částku ve výši téměř 5 milionů korun v plné výši, takže v roce 2018 naváže na rozpracované klíčové aktivity a zahájí realizaci ostatních klíčových aktivit: Rozvoj metody Benchmarking, Procesní řízení úřadu a Rozvoj metod kvality MA21. Jsme přesvědčeni, že realizací výše uvedeného projektu přiblížíme úřad ještě blíže občanům naší městské části.

Text Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Z radnice > Úřad městské části Praha 18 získal další finanční prostředky