Místní Agenda 21 a Zdravé město: Letňany obhájily kategorii C

STR6 MA21Všichni občané, a samozřejmě i ti letňanští, si přejí, aby se jejich město nebo městská část neustále rozvíjely a nabízely jim příznivé podmínky nejen pro život a práci, ale i pro trávení volného času.

Když město/městská část realizuje místní Agendu 21, znamená to, že vytváří prostředí pro aktivní spolupráci mezi městem, úřadem a jeho organizacemi na straně jedné a obyvateli města, neziskovými organizacemi, institucemi a místními firmami na straně druhé. Dlouhodobě vytváří systém řízení založený na vyrovnaném rozpočtu, realizaci priorit podle strategického plánu a respektování principů udržitelného rozvoje.

S realizací projektu Zdravé město a místní Agenda 21 začala městská část Praha 18 v roce 2009, kdy se také stala členem Národní sítě Zdravých měst České republiky. Byla zařazena do kategorie D, která charakterizuje stav připravenosti k pozitivním změnám v duchu myšlenek MA21. O rok později se již posunula do kategorie C, kterou obhájila i v roce 2017.

Městská část Praha 18 se aktivně zapojuje do celonárodních kampaní Den Země, Den bez tabáku, Dny zdraví, Týden mobility apod.

Prostřednictvím pravidelně konaného veřejného fóra, kde jsou projednávány nejpalčivější problémy Letňan, a veřejných projednávání konkrétních problémů, naplňujeme vizi přímé participace občanů na správě městské části.

Městská část Praha 18 tak vykročila na cestu udržitelného rozvoje a koncepčního zvyšování kvality života svých obyvatel.

Text Blanka Zahradníková, koordinátorka MA 21 a ZM

Jste zde: Úvod > Z radnice > Místní Agenda 21 a Zdravé město: Letňany obhájily kategorii C