Chcete se stát přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 9? Čtěte!

STR7 PRISEDICIV měsíci březnu 2018 končí funkční období přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, zvolených za městskou část Praha 18.

Přísedícím může být zvolen státní občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, a v den zvolení dosáhl věku nejméně 30 let. Přísedící je volen do funkce na dobu 4 let.

Pokud splňujete výše uvedené předpoklady, máte trvalé bydliště v naší městské části či zde pracujete a měli byste zájem uvedenou funkci vykonávat, obraťte se na Úřad MČ Praha 18, odbor Kancelář tajemníka, paní Kubíčková, tel.: 284 028 190, a to nejpozději do 28. února 2018.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Chcete se stát přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 9? Čtěte!