Diskusní FÓRUM (2/2018)

LOGO MC LETNANYStejně jako v loňském roce je i letos vyhrazen v každém vydání Letňanských listů prostor na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva MČ Praha 18. V tomto vydání odpovídají na otázku ČSSD nebo píší na téma, které si sami zvolili.

Otázka pro zastupitele na únor 2018: Jak byste řešili nedostatek parkovacích míst v Letňanech?

V únoru prezentovali své názory: Václav Losík (Zelení), Oldřich Miffek (Česká strana sociálně demokratická), Martin Halama (Strana svobodných občanů), Stanislav Tomášek (Občanská demokratická strana), Olaf Deutsch (Zdravé Letňany), Jiří Streit (Komunistická strana Čech a Moravy) a Milan Bušek (nezávislý politik).

 

Václav Losík

Zelení

LOSIK 2014 SLIBV Letňanech není nedostatek parkovacích míst. Alespoň ne celkově. Vždycky se najdou vytížené lokality, kde nebude možné zaparkovat, protože počet aut bude přesahovat lokální kapacitu.

Parkovacích míst je jinak v Letňanech požehnaně. Vždy se dá najít parkování kousek dál, za rohem atp. Vnutit občanům, aby si mysleli opak, je úmysl Rady MČ, aby měla argument pro výstavbu parkovacích domů, ve kterých bude vybírat drahé poplatky za parkování. To nechceme!

To, že v Letňanech parkují Středočeši, lze řešit zkapacitněním parkoviště u metra. Namísto dilemat o parkování se soustřeďme raději na rozvoj mhd, sdílené mobility, nebo cyklodopravy. Za 20 let bude zcela nemoderní osobní automobil vlastnit a budou fungovat služby autonomních modulů, které vás levně dopraví kamkoli bez nutnosti tento modul vlastnit a stresovat se jeho parkováním. Jsem přesvědčen, že Praha bude jedním z lídrů mezi městy, kde se takové technologie budou zavádět.

Aby mohl každý pohodlně zaparkovat, muselo by se centrální sídliště proměnit v jedno velké parkoviště. Opravdu byste chtěli žít na parkovišti?

Strana zelených v Letňanech přinese řešení parkování ve svém volebním programu, sledujte facebook.com/SZLetnany!

 

Ondřej Miffek

ČSSD

Miffek OndřejVyřešit tento problém je velmi obtížné. Vždy totiž skončíme u zvyšujícího se množství aut a naopak omezeného veřejného prostoru, který lze využívat.

Jak lze tuto situaci alespoň částečně řešit? Pokud pomineme drobné úpravy jako např. zjednosměrňování ulic, zbývají pouze dvě možnosti, a to regulace parkování a výstavba nových míst.

Ani jedno řešení nemůže fungovat samo o sobě, protože v jednom případě bude chybět motivace využívat nová místa a v druhém případě budou chybět nová místa pro rostoucí počet aut. Proto bude nutné přistoupit v kombinaci k zavedení parkovacích zón (nechme teď stranou nešťastný pražský model) i výstavbě parkovacích domů, kde však pro úhradu nákladů bude nutné alespoň část těchto míst zpoplatnit už jen proto, že náklady na nová místa jsou velmi vysoké a ač se to někdy nezdá, v Letňanech nežijí jen motoristé.

Ať se ale v budoucnu zvolí jakékoliv řešení, bude bezpodmínečně nutné zapojit do příprav veřejnost. Toto téma je totiž natolik citlivé, že rozhodnout o něm od stolu prostě nejde. Už jen proto, že všechny rozdělí tak moc, že pouze argument demokratické většiny umožní realizaci jakéhokoliv řešení včetně toho, že se třeba nezmění nic. Ale bude to naše volba.

 

Martin Halama

Strana svobodných občanů

HALAMA 2014 SLIBParkování je celopražským problémem. Problémem zásadním pro spokojený život v Praze. Cítím se být Pražanem, a chci mít možnost při příjezdu autem, dejme tomu třeba do Krče, tam i zaparkovat. Uznávám rovnoprávnost různých typů dopravy, nesouhlasím s útoky na řidiče osobních aut a nelíbí se mi výhody pro dopravní prostředky hromadné dopravy. Chápu však, že různé pražské části mají různá specifika. V Letňanech jde třeba o parkování v době koncertů na letišti a výstav v PVA. A to, co řeší parkování v jedné pražské části, nemusí být vhodné pro jinou část Prahy. Přesto si myslím, že řešení má přijít z MHMP. Má být celopražské, s důrazem právě na zmíněná specifika.

Za špatný příklad řešení dopravy v klidu nechť poslouží konání letňanské radnice. V místě, kde není výrazný problém s parkováním (Tupolevova) nejprve radnice naplánovala prodej obecního pozemku (využívaného jako parkoviště) soukromé firmě na stavbu garážového domu. Aby pak v tichosti „tolerovala“ změnu na dům bytový. S tím, že garážový dům (v té chvíli již díky prvé stavbě nejspíš nutný) plánuje postavit hned vedle.

Co na tom, že okolo bydlící letňanští obyvatelé nesouhlasí ani s jedním z těchto domů?

 

Stanislav Tomášek

ODS

TOMASEK 2014 SLIBLetňany rostou příliš rychle a to se muselo i vzhledem k jejich malému katastrálnímu území negativně projevit. Plochy, na kterých se staví byty, jsou zejména po roce 1989 vytěžovány stavebními firmami až do krajnosti. Bohužel stavební předpisy jim dlouhodobě přikazují stavět k bytům jen nedostatečný počet parkovacích míst. Spolu se zvýšeným počtem vlastněných automobilů v rodinách tak stále narůstá výrazný deficit parkovacích míst.

Základním předpokladem k postupné nápravě musí být zejména změna ve stavebních předpisech, firmy musejí k novým bytům stavět větší počty parkovacích stání, nejlépe podzemních, nebo alespoň velkokapacitních, aby na sídlištích bylo zachováno co nejvíce zeleně. Taková by měla být v budoucnu např. výstavba v areálu bývalé AVIE apod.

Připomínám, že naprostá většina volných ploch v Letňanech po roce 1989 byla a je v soukromém vlastnictví. MČ se sice k rozvojovým plánům území vyjadřuje, ale poslední slovo má vždy Magistrát hl. města Prahy.

Ve starší hromadné zástavbě doporučuji dobudovat zejména podzemní velkokapacitní garáže tak, aby docházková vzdálenost obyvatel byla co nejkratší. Z letité zkušenosti víme, že majitelé aut potřebují parkovat co nejblíže u bytu.

 

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany

DEUTSCH 2014 SLIBLetňany mají jeden velký problém, a tím je parkování. Naskýtá se otázka: dá se tento problém řešit, nebo alespoň zmírnit?

Pro pochopení se musíme podívat do historie. Prvotním problémem jsou stará sídliště ze 70. a 80. let, která byla koncipována na mnohem menší počet automobilů. Žádný projektant v té době nepočítal s tím, že rodiny budou vlastnit i více než dvě auta. Dalším problémem je málo P+R parkovišť, což nutí Středočechy parkovat na letňanských sídlištích, u Globusu nebo u Tesca. Problém také prohlubuje zřizování modrých rezidenčních zón v přilehlých městských částech, které vytlačily mimopražské i do Letňan.

To jsou problémy, které vedení radnice nedokázalo ovlivnit. To, co jsme si udělali sami, je zastavění Letňan především výškovou zástavbou. Dá se ale s nedostatkem parkovacích míst vůbec něco dělat? Především – MHMP musí zajistit ve spolupráci se Středočeským krajem víc parkovišť s napojením na MHD, a to již na okraji Prahy. Budou-li mít Středočeši možnost zaparkovat dříve, nebudou jezdit až do Letňan.

Dále je nutné, aby se v Letňanech a v okolních lokalitách už neschvalovala zástavba vyšší než 3 NP. Možná, že to by problém parkování na osmnáctce zmírnilo.

 

Jiří Streit

KSČM

STREIT 2Nedostatek parkovacích míst v rámci Letňan se kriticky prohlubuje. Příčiny jsou známé. V rámci rodiny je běžné vlastnictví dvou až tří aut. Středočeši odstavují stále častěji svá vozidla v Letňanech a pokračují MHD. A za třetí – doplňková bytová výstavba v rámci stávající zástavby již tak komplikovanou situaci ještě dále zhoršuje.

Navrhovaná řešení musejí vycházet z příčin. Jednak je potřeba vymezit kritická místa pouze pro občany Letňan, kteří budou mít parkovací kartu, a dále navrhnout potřebné navýšení kapacity parkování v oblasti výstaviště a metra Letňany. Společně s MČ Čakovice navrhnout odstavné parkoviště v lokalitě na severovýchod od Letňan.

Tato navrhovaná opatření musí doprovázet řešení menších rozměrů v navýšení parkovacích míst spoluprací s občany Letňan.

 

Milan Bušek

nezávislý politik

BUSEKKam s ním?

Nerudovská otázka, která se pravidelně honí hlavou každému „šťastnému“ majiteli auta při večerním hledání místa na starých, bohužel ale i na nových letňanských sídlištích. Ekonomice se daří, prodeje automobilů trhají rekordy a tak je jasné, že se situace bude i dále zhoršovat.

Co s tím?

Vzhledem k demokracii a svobodě u nás věřím, že nebudeme zavádět politiku jednoho auta do rodiny, i když s nelibostí nyní pozoruji stále větší příklon a rozvoj vztahů se zemí, kde podobná politika „jednoho“ byla až donedávna tvrdě prosazována a vyžadována. Jako nejdůležitější opatřením proto vidím nutnost zavedení elementu užívání zdravého rozumu a důsledného vyžadování navyšování parkovacích kapacit ve všech nových developerských projektech, včetně toho, že developeři nebudou budovat jen zákonná minima, ale možnosti (veřejného) parkování na svůj náklad rozšíří.

Uvažovat lze i o výstavbě parkovacích domů (nejlépe podzemních), každopádně však dobře a citlivě architektonicky zasazených do okolní zástavby tak, abychom na úkor těchto staveb neztráceli už tak vzácné zelené plochy a prostranství. Úkol nelehký, ale z dlouhodobého hlediska rozvoje našeho prostředí nezbytně nutný.

 

Poznámka redakce: Redakce neručí za obsah textů, neboť respektuje požadavek jejich autorů neupravovat žádným způsobem dodaný materiál.

Foto archiv redakce

Jste zde: Úvod > Z radnice > Diskusní FÓRUM (2/2018)