Čestní občané Letňan (17): Jaroslav Vyhnis

STR21 VYHNIS 1Již jsme si zvykli na to, že letňanští čestní občané patří k elitě našeho národa, což zejména platí o mužích a ženách, kteří bojovali ve druhé světové válce. K nim náleží i Jaroslav Vyhnis.

Ve své době mladý muž, který uposlechl výzvy Tisíc nových pilotů republice a po absolvování výcviku se stal příslušníkem Leteckého pluku 1 v Milovicích. Stejně jako řada našich dalších letců přešel v roce 1939 do Polska. Neodplul však do Francie, nýbrž vstoupil do polského vojenského letectva.

Po přepadení Polska ustoupil s dalšími Poláky směrem k východním hranicím a nakonec se dostal do sovětského zajetí. Zde mu během druhé světové války poprvé šlo skutečně o život. Jak později vyprávěl, stál s několika druhy před popravčí četou.

Život mu ale daroval jakýsi plukovník Džugašvili, sám letec a snad dokonce Stalinův syn. Exekuci zastavil, když zjistil, že se jedná o letce. Prohlásil molodci lotčiki a poslal Jaroslava Vyhnise zpět do zajetí.

STR21 VYHNIS 3Ten následně prošel několika sovětskými internačními tábory, ale nakonec se přece jen dostal na svobodu. V roce 1940 byl repatriován do Velké Británie. Stal se příslušníkem RAF, jmenovitě 116. perutě RAF, která během války prováděla speciální akce.

V roce 1945 se vrátil do vlasti a stejně jako ostatní naši Zápaďáci krátce létal. Po únoru 1948 byl však i on odstaven od kniplu.

Plukovník Jaroslav Vyhnis, nositel řady československých, polských a britských vyznamenání, zemřel v roce 2005 ve věku 86 let. Čestným občanem Letňan se stal o rok později 19. prosince 2006.

Zážitky Jaroslava Vyhnise ze strastiplné cesty do Anglie a ze služby v RAF jsou popsány v knize Zahájil jsem leteckou válku.

Text Václav Šorel

Historická fotografie sbírka Václava Šorela, www.pamatnik.valka.cz a internet

 

STR21 VYHNIS 2

Jaroslav Vyhnis prováděl první lety na britské půdě s cvičnými dvouplošníky de Havilland D.H.82 Tiger Moth.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Čestní občané Letňan (17): Jaroslav Vyhnis