I letos městská část ocení významné osobnosti. Pošlete svůj tip na radnici!

100 VYROCI CSRJsou pracovití, pokorní, skromní, stateční… V životě dokázali úžasné věci. Ale jen málokdo ví, jak výjimečnými osobnostmi jsou a jaké jsou výsledky jejich činnosti. Žijí možná někde blízko vás… A zaslouží si uznání nás všech!

U příležitosti letošního 100. výročí vzniku Československé republiky udělí městská část Praha 18 titul Čestný občan MČ Praha 18 nebo Cenu MČ Praha 18 dalším významným letňanským osobnostem.

Návrh na udělení čestného občanství nebo ceny městské části můžete předložit i vy, občané.

Návrh adresovaný starostovi musí být podán písemně na k tomu určeném formuláři spolu se zdůvodněním k udělení ocenění (tzn. popisem počinu, za který by mělo být ocenění uděleno) a identifikačními údaji nejen vašimi, ale samozřejmě také navrhované osoby, včetně jejího souhlasu. Návrh bude starostou předložen k posouzení Radě MČ a v případě jejího kladného stanoviska bude ke konečnému rozhodnutí předložen Zastupitelstvu MČ, jak ukládá zákon.

Zatímco titulem Čestný občan MČ Praha 18 lze ocenit pouze jedince, Cenu MČ Praha 18 lze udělit jednotlivci, kolektivu, organizovaným spolkům a právnickým osobám.

Víte o někom, kdo si zaslouží takové ocenění?

Zašlete (přineste) do 15. května t. r. Odboru kancelář starosty MČ Praha 18 vyplněný formulář Návrh na ocenění MČ Praha 18.

Pravidla pro udělení ocenění i formulář najdete na webových stránkách městské části www.letnany.cz.

 

OCENĚNÍ JIŽ ZÍSKALI

 

Čestný občan MČ Praha 18 v letech 2003 až 2006

Plk. Josef Balejka

Plk. Jiří Benda

Plk. Emil Boček

Plk. Václav Djačuk

Genpor. František Fajtl

Genpor. Stanislav Hlučka

Plk. Jaroslav Hofrichter

Plk. Ing. Jan Horal

Genmjr. Jan Roman Irving

Plk. Joy Kadečková

Plk. František Kaplan

Vojtěch Klečka

Plk. František Knap

Genmjr. Rudolf Pernický

Plk. Jiří Poláček

Plk. Ladislav Sitenský

Plk. Václav Straka

Genmjr. Alois Šiška

Brig. gen. Zdeněk Škarvada

Brig. Gen, Miroslav Štandera

Plk JUDr. Lubomír Úlehla

Plk. Petr Uruba

Helena Vovsová

Plk. Jaroslav Vyhnis

Plk. Jan Wiener

 

v letech 2013 a 2016

Lucie Hradecká

Petr Lacina

 

v roce 2017

Josef Dobrý

Anna Huječková

Bohuslav Vyletal

 

Cena MČ Praha 18 v roce 2016

Jan Dryák

 

v roce 2017

Lucie Hradecká

Dana Hybšová

Lenka Pospíšilová

František Synek

Václav Šorel

Jste zde: Úvod > Z radnice > I letos městská část ocení významné osobnosti. Pošlete svůj tip na radnici!