Dočkáme se lepších služeb pošty? Ministr vnitra slíbil najít řešení

STR6 POSTA METNAR 1aČeská pošta. Státní podnik spadající pod Ministerstvo vnitra ČR a provozující poštovní služby na území České republiky. Po zkušenostech z posledních let se toto slovní spojení stalo pro mnohé obyvatele Letňan synonymem pro nepříliš kvalitní služby.

Stále stejná řada převážně uzavřených přepážek, dřevěný interiér, nedostatečná technická vybavenost… Jen elektronický pořadník přibyl.

Co se ovšem za tuto dobu výrazně změnilo, je počet obyvatel městské části, který – i díky dobré dopravní obslužnosti a skvělé občanské vybavenosti – už léta vytrvale roste.

Letňany dlouhodobě lákají nové obyvatele, avšak růstu populace neodpovídá rozvoj infrastruktury. Zde se střetává stavební apetit developerů s možnostmi místní samosprávy a hlavního města Prahy.

 

Jedna pošta, dvě pošty…

STR6 POSTA METNAR 2Nejinak je tomu i v případě České pošty, kdy na (aktuálně hlášených) 19.941 obyvatel Letňan (plus desítky dalších nepřihlášených) připadá jen jedna jediná provozovna. Důsledky jsou zřejmé a potýká se s nimi každý z nás.

Tím prvním jsou, byť nárazově v kritických částech dne – dlouhé čekací doby, tím druhým přetíženost, ale hlavně trvalý nedostatek poštovních doručovatelek. Jen pro informaci – v současné době „obíhají“ 10 letňanských poštovních obvodů pouhé tři (!) doručovatelky, a to často na úkor svého volného času. Jak nám sdělila vedoucí zdejší pobočky, i ona sama nad rámec svých povinností a po skončení pracovní doby rozváží listovní zásilky. Kritika, která se snáší na jejich hlavy, je tak většinou neoprávněná.

Na komplikovanou situaci vedení městské části dlouhodobě upozorňuje a snaží se najít řešení, ať již v podobě rozšíření stávající pobočky, nebo vytvoření nové, například v prostorách OC Letňany. Při podrobnější analýze situace ale zjistíme, že problém není v „baráku“, ale v trvalém nedostatku nových a kvalitních zaměstnanců.

Nejdůležitější kroky tak musí učinit vedení České pošty, a to především v oblasti personální a mzdové.

 

Není čas odkládat řešení

I z tohoto důvodu pozval starosta osmnáctky Ivan Kabický na návštěvu Letňan, ale především zdejší pošty, ministra vnitra Lubomíra Metnara. Ten přijel poslední únorový den.

V první části pracovního setkání, které se odehrálo na radnici, starosta Kabický řekl: „Dlouhé roky se snažíme o zlepšení služeb, neustále hledáme partnera, s níž bychom mohli o situaci v Letňanech jednat. Bohužel se to zatím nepodařilo. Naše možnosti jsou tak značně omezené. Přesto jsme nerezignovali a hledáme další cesty. Posledním projektem radnice, který by měl aspoň trochu lidem zpříjemnit cestu na poštu, bude úprava parteru a vchodu, jeho doplnění lavičkami a digitální číselnou tabulí, která umožní čekání venku.“

O aktivitách svého rezortu informoval ministr Metnar, mimo jiné řekl: „Se zásadními kroky, týkajícími se České pošty, jsem už začal, a to navzdory tomu, že jsem v demisi. Podnik je totiž v takovém stavu, že už není možné dál na něco čekat… Další kroky jsou již naplánovány. Týkat by se měly restrukturalizace a personálního obsazení některých pracovišť, ale i mezd...“

Pracovní návštěva Lubomíra Metnara v Letňanech pokračovala návštěvou pošty a diskusí s její vedoucí Zuzanou Pýchovou. Ta hovořila o tom, že navzdory silné konkurenci v podobě obchodních řetězců, se podařilo stabilizovat personální situaci a zajistit obsazení všech pěti přepážek, takže se čekací doba snížila na polovinu.

Zoufalá situace však přetrvává u doručovatelů, neboť náročné pracovní podmínky a nízká mzda (hluboko pod průměrným platem) nové lidi neláká. I v tomto případě je „míč na hřišti“ vedení České pošty – v dnešní době minimální nezaměstnanosti a rostoucích mezd se bude muset požadavkům pracovního trhu přizpůsobit i tato tradiční instituce.

Při odjezdu z Letňan ministr Metnar slíbil, že – v případě svého opětovného jmenování do funkce – se na osmnáctku a letňanskou poštu vrátí, aby si ověřil, zda provedené změny přinesly své ovoce.

Text Kateřina Kristeková a –red–

Foto Tomáš Proněk

 

STR6 POSTA METNAR 3

STR6 POSTA METNAR 4

Jste zde: Úvod > Z radnice > Dočkáme se lepších služeb pošty? Ministr vnitra slíbil najít řešení