Na radnici se diskutovalo o metru i areálu Avie

STR7 AVIA VSTUPMetropolitní plán (MP) bude novým územním plánem hlavního města a nahradí dosud platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Veřejné prezentace a diskuze s občany o návrhu MP mají za cíl seznámit veřejnost s jeho podstatou, ale především stanovit (s pomocí občanů) priority městské části při územním plánování.

Radní v Letňanech mají o názory občanů zájem, svědčí o tom dvě veřejné prezentace na toto téma, které se v odstupu pouhého jednoho měsíce, tedy 19. února a 19. března, konaly v obřadní síni zdejší radnice. Celkem se jich zúčastnilo více než 120 zájemců z řad´veřejnosti.

Obě akce moderoval starosta Ivan Kabický. Ten přítomné informoval mimo jiné o vytvoření pracovní skupiny MČ Praha 18 pro Metropolitní plán, v jejímž čele je Ing. arch. Michal Exner, který již několik let spolupracuje na rozvoji Letňan, i s možností seznámit se na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) s aktuální verzí 3.3 Metropolitního plánu či s jeho tvorbou krok za krokem.

Ve své prezentaci se starosta Kabický zmínil o lokalitách Prahy 18, které jsou v MP zakresleny jako rozvojové (např. oblast Letňany-západ, betonárka, areál AVIA apod.) i o velmi diskutovaném návrhu prodloužení metra C směrem k nádraží Čakovice a jeho možných trasách a stanicích. Upozornil, že populistické názory, které prezentují někteří zastupitelé, jsou nereálné a v rozporu se zásadami územního rozvoje a se Strategickým plánem rozvoje hl. m. Prahy.

Následná diskuse se točila především kolem metra a aktuální situace okolo obchvatu lesoparku. Ten se ocitl v „bodě nula“, neboť IPR navržené možnosti zamítl, takže se hledají další řešení, která by mohly akceptovat všechny zainteresované strany.

V závěru starosta Kabický řekl: „Návrh Metropolitního plánu a jeho schválení je sice běh na dlouho trať, řešení některých problémů se zřejmě dočkáme za deset i více let, ale je třeba ho připomínkovat a řešení navrhovat, abychom se v budoucnosti nemuseli potýkat s tím, že kdysi někdo špatně rozhodl za nás.“

Text –red–

Foto Olaf Deutsch

Jste zde: Úvod > Z radnice > Na radnici se diskutovalo o metru i areálu Avie