Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (4/2018)

Zastupitelstvo městské části

Rozpočet městské části Praha 18

Na svém prvním jednání v letošním roce zastupitelstvo schválilo rozpočet městské části Praha 18 pro rok 2018. Rozpočet hlavní činnosti byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 157 mil. Kč a výdaji 212 mil. Kč. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti zastupitelé schválili s předpokládaným hospodářským výsledkem 12,5 mil. Kč.

 

Grantová podpora v roce 2018

Na základě podmínek pro udělení dotací pro rok 2018, schválených zastupitelstvem v loňském roce, nyní zastupitelé rozdělili téměř 4 mil. Kč mezi žadatele o dotaci v sociální oblasti, oblasti sportu a volného času a v oblasti kultury.

 

Finance pro lékařskou pohotovost

Městská část Praha 18 i v letošním roce finančně podpoří poskytovatele lékařské služby první pomoci příspěvkem na úhradu části nákladů na provoz služby za letňanské občany. Nemocnice Na Bulovce obdrží 70 tis. Kč a Poliklinika Prosek příspěvek ve výši 50 tis. Kč.

 

Rada městské části

Akční plán Zdravého města

V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 radní schválili Akční plán pro rok 2018. Jedná se o komunitní osvětové akce, které bude městská část v letošním roce pořádat. Jsou mezi nimi i tradiční Fórum občanů a oblíbené Sportovní hry pro seniory.

Odměny pro ředitele příspěvkových organizací Na základě návrhu Komise školství rada schválila výše mimořádných odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 18 za období druhé poloviny roku 2017. Mezi hlavními ukazateli hodnocení jsou například výsledek hospodaření organizace, koncepční práce ředitele a výsledky externích kontrol.

 

Inflační koeficient

Městská část ani v letošním roce neuplatní své právo k jednostranné úpravě výše nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor, garáží, ploch a pozemků. Míra inflace stanovená Českým statistickým úřadem za uplynulý rok činí 2,5 %. Naposledy byla výše nájemného dle míry inflace ze strany městské části Praha 18 upravena v roce 2013.

Text Ivan Kabický, starosta

Jste zde: Úvod > Z radnice > Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 (4/2018)