Z jednání Rady MČ Praha 18 (5/2018)

Změna v organizaci školního roku ZŠ Tupolevova

STR6 ZS TUPOLEVOVA VSTUPS ohledem na probíhající stavební práce na novém pavilonu ZŠ Tupolevova radní podpořili žádost ředitele školy o zkrácení školního roku 2017/18 o jeden týden.

Změnu v organizaci školního roku ZŠ a MŠ Tupolevova už také odsouhlasilo Ministerstvo školství České republiky. Posledním školním dnem bude tudíž pro žáky a pedagogy Tupolevky už 22. červen 2018, prázdniny budou mít o týden delší.

 

Rekonstrukce elektrického zařízení v MŠ Příborská

Radní schválili výběr dodavatele projektové dokumentace k rekonstrukci elektrického zařízení MŠ Příborská, je jím společnost ELTODO, cena zakázky bude činit 96 tisíc Kč.

 

Dětský sportovní den

V areálu ZŠ Tupolevova se v sobotu 12. května uskuteční Dětský sportovní den. Rada schválila dodavatele akce a děti se mohou těšit na spoustu zábavy, soutěží a odměn.

 

Sociální podpora z Humanitárního fondu

Rada se průběžně vyjadřuje k žádostem o finanční podporu z prostředků Humanitárního fondu zřízeného v roce 2015 Zastupitelstvem městské části Praha 18. Žádosti jsou posuzovány na základě podmínek, rovněž schválených zastupitelstvem, a výsledků šetření pracovníků odboru sociální péče a zdravotnictví.

V březnu tak rada podpořila dva žadatele a schválila poskytnutí podpory v celkové výši 25 tisíc Kč. Podmínky poskytování pomoci z Humanitárního fondu městské části Praha 18 jsou k dispozici na www.letnany.cz.

Text Ivan Kabický, starosta

Jste zde: Úvod > Z radnice > Z jednání Rady MČ Praha 18 (5/2018)